Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1938

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 03/01/1938: Κοίμηση Μπελιώβου Νικήτα. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 2. 03/01/1938: Κοίμηση Όμσκ Φωτίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 3. 03/01/1938: Κοίμηση π. Πουγκατσέβου Στεφάνου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 4. 04/01/1938: Κοίμηση π. Ρυμπίνσκ Σεργίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 5. 06/01/1938: Κοίμηση π. Αλεξανδρόβσκογε Ραφαήλ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 6. 07/01/1938: Κοίμηση Μαρίισκ Λεωνίδα. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 7. 08/01/1938: Κοίμηση π. Σκβίρας Αθανασίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 8. 09/01/1938: Κοίμηση Καζάν Νίκωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 9. 12/01/1938: Κοίμηση π. Πένζας Αβραάμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 10. 14/01/1938: Κοίμηση π. Πουγκατσέβου Αλεξάνδρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 11. 19/01/1938: Κοίμηση π. Συζράν Πέτρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 12. 20/01/1938: Κοίμηση Ταμπώβου Βενεδίκτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 13. 21/01/1938: Προαγωγή Επισκόπου Αρχαγγέλου Ιωάννου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 14. 23/01/1938: Κοίμηση π. Οδησσού Ανατολίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 15. 27/01/1938: Κοίμηση π. Συζράν Φωστηρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 16. 28/01/1938: Κοίμηση π. Ζάρας Δημητρίου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 17. 07/02/1938: Κοίμηση Τσηλκάνης Αλεξίου. [Εκκλησία της Γεωργίας].

 18. 08/02/1938: Κοίμηση Κουϊμπισέβου Ειρηναίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 19. 08/02/1938: Κοίμηση Γιουρέβου Πόλσκη Χρυσογόνου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 20. 09/02/1938: Κοίμηση π. Σκόπιν Ιγνατίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 21. 14/02/1938: Κοίμηση Πένζας Ηρακλείου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 22. 17/02/1938: Κοίμηση π. Αρζαμά Μητροφάνη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 23. 18/02/1938: Κοίμηση Ουλιανώβου Βλαδιμήρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 24. Φεβρουάριος 1938: Εκλογή Βερολίνου Σεραφείμ (από Βιέννης). [Πατριαρχείο Σερβίας-ΡΟΕΥ].

 25. Φεβρουάριος 1938: Προαγωγή Επισκόπου Βερολίνου Σεραφείμ σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Σερβίας-ΡΟΕΥ].

 26. 21/02/1938: Εκλογή Σερβίας Γαβριήλ (από Μαυροβουνίου). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 27. 23/02/1938: Κοίμηση Τασκένδης Βόριδος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 28. 27/02/1938: Κοίμηση π. Κυριλλώβου Βαλεριανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 29. 27/02/1938: Κοίμηση π. Κασίρας Ιννοκεντίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 30. 28/02/1938: Κοίμηση π. Κρασνοσλομπόδσκ Μακαρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 31. 28/02/1938: Χειροτονία Τιγκίνας Εφραίμ. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 32. 06/03/1938: Κοίμηση π. Ροσλάβλ Βενιαμίν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 33. 13/03/1938: Χειροτονία Κισάμου Ευδοκίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 34. 13/03/1938: Κοίμηση π. Ρίλσκ Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 35. 25/03/1938: Χειροτονία Βοτοσιανίων Βαλερίου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 36. Μάρτιος 1938: Κοίμηση π. Ολονέτς Ευθυμίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 37. 03/04/1938: Κοίμηση π. Τόμσκ Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 38. 20/04/1938: Κοίμηση Οδησσού Τύχωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 39. 28/04/1938: Κοίμηση Ιωαννουπόλεως Ισιδώρου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 40. 25/05/1938: Κοίμηση π. Μούρομ Αμβροσίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 41. 01/06/1938: Κοίμηση π. Κούρσκ Ονουφρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 42. 01/06/1938: Κοίμηση π. Μπελγορόδου Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 43. 05/06/1938: Χειροτονία Βοστώνης Αθηναγόρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 44. 15/06/1938: Κοίμηση π. Τσηλκάνης Νέστωρος. [Εκκλησία της Γεωργίας].

 45. 22/06/1938: Εκλογή Άνω Καρλοβικίου Σάββα (από Συρμίου). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 46. 22/06/1938: Εκλογή Αχρίδος Πλάτωνος (από Μοραβικίου). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 47. 23/06/1938: Κοίμηση Πολτάβας Μητροφάνη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 48. 12/07/1938: Χειροτονία Βουδίμλιε Νικολάου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 49. 14/07/1938: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Αλεουτίων Βενιαμίν σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 50. 17/07/1938: Χειροτονία Ζερζίκα Αλεξάνδρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 51. 27/07/1938: Κοίμηση Τριφυλίας Ανδρέου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 52. Ιούλιος 1938: Παύση Στάλινγκραδ Φιλίππου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 53. 04/08/1938: Κοίμηση Μαρωνείας Ανθίμου. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 54. 20/08/1938: Κοίμηση π. Ιζέβου Παύλου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 55. 21/08/1938: Κοίμηση π. Κοστρομά Νικοδήμου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 56. 24/08/1938: Χειροτονία Μοραβικίου Διονυσίου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 57. 29/08/1938: Κοίμηση Ιζέβου Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 58. 08/09/1938: Κοίμηση Σκόδρας Βίκτωρος. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 59. 13/09/1938: Εκλογή Τριφυλίας Ανθίμου (από Θήρας). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 60. 18/09/1938: Χειροτονία Αγαθονικείας Ορέστη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 61. Σεπτέμβριος 1938: Προαγωγή Επισκόπου Πεκίνου Βίκτωρος σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Σερβίας-ΡΟΕΥ].

 62. 23/09/1938: Κοίμηση π. Λίπετσκ Ουάρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 63. 06/10/1938: Κοίμηση Γιαροσλάβου Παύλου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 64. 22/10/1938: Κοίμηση Αθηνών Χρυσοστόμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 65. 28/10/1938: Εκλογή Σιλίστρας Γαλακτίωνος (από Κραϊόβης). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 66. 28/10/1938: Εκλογή Κραϊόβης Ειρηναίου (από Τιργοβιστίου). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 67. 29/10/1938: Προαγωγή Επισκόπου Ρζέβου Παλλαδίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 68. 30/10/1938: Χειροτονία Μουκατσέβου Βλαδιμήρου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 69. 01/11/1938: Εκλογή Μαραμούρες Βασιλείου (από Ρασιναρεάνου). [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 70. 01/11/1938: Διαθεσιμότητα Ριμνίκου Βαρθολομαίου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 71. 11/11/1938: Κοίμηση Βανιαλούκας Βασιλείου. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 72. 18/11/1938: Κοίμηση Σαραπούλ Αλεξίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 73. 27/11/1938: Χειροτονία Λιούμπλιν Τιμοθέου. [Εκκλησία της Πολωνίας].

 74. 29/11/1938: Χειροτονία Μπρασλάβας Ματθαίου. [Εκκλησία της Πολωνίας].

 75. 06/12/1938: Χειροτονία Τιργοβιστίου Αιμιλιανού. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 76. 07/12/1938: Προαγωγή Αρχιεπισκόπου Δυτικής Ευρώπης Σεραφείμ σε Μητροπολίτη. [Πατριαρχείο Σερβίας-ΡΟΕΥ].

 77. 09/12/1938: Χειροτονία Μαρωνείας Σπυρίδωνος. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 78. 12/12/1938: Εκλογή Αθηνών Χρυσάνθου (από Τραπεζούντος). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 79. 29/12/1938: Εκλογή Καλλίνιν Παλλαδίου (από Ρζέβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 80. 1938: Προαγωγή Επισκόπου Βασιγκτώνος Αντωνίνου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 81. 1938: Παύση Ιβανόβου Αλεξίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 82. 1938: Παύση Χαρκόβου Αλεξάνδρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 83. 1938: Εκλογή Αμερικής Δαμασκηνού (από Μουκατσέβου). [Πατριαρχείο Σερβίας].

 84. 1938: Εκλογή Καννών Γρηγορίου (από Καννών-Τ). [Πατριαρχείο Σερβίας-ΡΟΕΥ].

 85. 1938: Παύση Βερολίνου Τύχωνος. [Πατριαρχείο Σερβίας-ΡΟΕΥ].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.