Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1937

Ημερολόγιο συμβάντων

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μόσχας Σέργιος.

Έδρα Μόσχα.

α) Βικάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κρουτίτσης Πέτρος. 08-10-1920. (+ 10-10-1937).

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μοζάισκ Δημήτριος. 18-05-1914. (+ 21-10-1937).

 2. Ο Δημητρώβου Σέργιος. 29-10-1933. (Προαγωγή 08-10-1937).

Επίσκοποι

 1. Ο Βολοκολάμσκ Ιωάννης. 17-11-1929. (+ 19-08-1937).

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Σέργιος. 25-02-1901.
  Έδρα Μόσχα.

 2. Ο Γκόρκι και Αρζαμά Θεοφάνης. 31-05-1915. (+ 04-10-1937).
  Έδρα Γκόρκι.

 3. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Παύλος. 23-04-1916.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σμολένσκ και Βιασμά Μόδεστος. 04-08-1913. (+ 02-12-1937).
  Έδρα Σμολένσκ.

 2. Ο Ριαζάν και Σάτσκ Ιουβενάλιος. 24-08-1914. (+ 24-10-1937).
  Έδρα Ριαζάν.

 3. Ο Καλούγας και Μπορώβου Αυγουστίνος. 21-09-1923. (+ 23-11-1937).
  Έδρα Καλούγα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρυμπίνσκ και Ούγκλιτς Ιωαννίκιος. 01-10-1931. (Εκλογή 21-02-1937, από π. Βερχνεουντίνσκ).
  Έδρα Ρυμπίνσκ.

 2. Ο Ρυμπίνσκ και Ούγκλιτς Ανδρέας. 07-11-1932. (Εκλογή 02-01-1937, από Μπουγκουρουσλάν. + 25-01-1937).
  Έδρα Ρυμπίνσκ.

 3. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Θεοδόσιος. 14-10-1933. (Εκλογή Αύγουστος 1937, από Κούρσκ. + 1937).
  Έδρα Κοστρομά.

 4. Ο Ιβανόβου Αλέξιος. 20-05-1935. (Εκλογή 14-09-1937, από Γεγκωρέβου).
  Έδρα Ιβάνοβο.

 5. Ο Καλλίνιν και Στάριτσας (χηρεύει).
  Έδρα Καλλίνιν.

 6. Ο Τούλας και Οντοέβου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μορσάνσκ Απολλώς.
  Έδρα Τούλα.

 7. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Γιουρέβου-Πόλσκη Χρυσόγονος.
  Έδρα Βλαδίμη.

 8. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ (χηρεύει).
  Έδρα Μπριάνσκ.

Βικάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Μπογορόδου Αλέξανδρος. 29-06-1922. (+ 11-12-1937).
  Βικάριος της Ι.Ε. Γκόρκι.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστασκώβου Ιωάννης. 22-12-1922. (+ 04-09-1937).
  Βικάριος της Ι.Ε. Καλλίνιν.

 2. Ο Μπελιώβου Νικήτας. 23-01-1924.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τούλας.

 3. Ο Μπεζέτσκ Αρκάδιος. 28-09-1926. (Εκλογή Φεβρουάριος 1937, από π. Λουμπένσκη. + 29-12-1937).
  Βικάριος της Ι.Ε. Καλλίνιν.

 4. Ο Βετλούζσκης Νεόφυτος. 25-04-1927. (+ 11-11-1937).
  Βικάριος της Ι.Ε. Γκόρκι.

 5. Ο Μαρίισκ Λεωνίδας. 26-06-1927. (Εκλογή Μάρτιος 1937, από π. Σβερδλόβου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Γκόρκι.

 6. Ο Ρζέβου Παλλάδιος. 14-12-1930. (Εκλογή 10-12-1937, από Ολονέτς).
  Βικάριος της Ι.Ε. Καλλίνιν.

 7. Ο Γιουρέβου-Πόλσκη Χρυσόγονος. 13-01-1931.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κυρόβου και Σλομποδά Κυπριανός. 04-12-1911. (+ 11-09-1937).
  Έδρα Κυρόβ.

 2. Ο Γκλαζώβου Αβραάμ. 16-09-1923. (Προαγωγή 07-01-1937).
  Έδρα Γκλαζώφ.
  Σημείωση: Στις 05-02-1937 το Βικαριάτο του Γκλαζώβου προήχθη σε αυτοτελή Επισκοπή.
  Από τις 10-05-1937 ο Αρχιεπίσκοπος Αβραάμ διατελεί φυλακισμένος από το Σοβιετικό καθεστώς.

 3. Ο Βελίκι Ουστιούνγκ και Ούστ Βίμσκ Πιτιρίμ. 17-06-1928. (+ 19-08-1937).
  Έδρα Βελίκι Ουστιούνγκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βόλογδα και Τότμας Γεώργιος. 30-01-1922. (Εκλογή 13-09-1937, από Ζλατούστ).
  Έδρα Βόλογδα.
  Σημείωση: Στις αρχές του 1937 εξελέγη Επίσκοπος Βόλογδα ο π. Βολοκολάμσκ Ιωάννης, ο οποίος στις 05-06-1937 εξελέγη Επίσκοπος Αρχαγγέλου.
  Στις 18-08-1937 εξελέγη Επίσκοπος Βόλογδα ο Σερπουχώβου Αλέξιος, ο οποίος στις 25-08-1937 εξελέγη Επίσκοπος Γεγκωρέβου.

 2. Ο Τσερεποβέτς Τύχων. 29-11-1925. (+ 09-10-1937).
  Έδρα Τσερεποβέτς.

 3. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ιωάννης. 12-10-1928. (Εκλογή 05-06-1937, από Βόλογδα).
  Έδρα Αρχάγγελος.

 4. Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ (χηρεύει).
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

Βικάριος Επίσκοπος

 1. Ο Γιαράνσκ Βιατσεσλάβος. 13-11-1932. (+ 17-12-1937).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κυρόβου.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Λένινγκραδ Αλέξιος. 28-04-1913.
  Έδρα Λένινγκραδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Πετερχώβου Νικόλαος.
  Έδρα Νόβγκοροντ.

 2. Ο Πσκώβου και Πορχώβου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Πετερχώβου Νικόλαος.
  Έδρα Πσκώβ.

 3. Ο Βελίκε Λούκι και Τοροπέτς (χηρεύει).
  Έδρα Βελίκε Λούκι.

 4. Ο Μποροβίτσι (χηρεύει). Τοποτηρητής ο π. Πόλοτσκ Γαβριήλ.
  Έδρα Μποροβίτσι.

Βικάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πετερχώβου Νικόλαος. 07-04-1922.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λένινγκραδ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λούγκας Αμβρόσιος. 14-07-1929. (+ 29-11-1937).
  Βικάριος της Ι.Ε. Λένινγκραδ.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Βενέδικτος.  07-03-1921.
  Έδρα Ταμπώβ.

 2. Ο Γέλετς και Ζαντόνσκ Σεραφείμ. 22-01-1924. (+ 08-08-1937).
  Έδρα Γέλετς.

 3. Ο Ορέλ και Μτσένσκ Ιννοκέντιος. 13-12-1925. (Προαγωγή 1937. + 04-12-1937).
  Έδρα Ορέλ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Σαράνσκ Ηράκλειος. 27-09-1925. (Εκλογή 22-02-1937, από Μπουγκουρουσλάν).
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Κούρσκ και Ομπογιάνου Εφραίμ. 07-04-1932. (Εκλογή 14-09-1937, από Σαράνσκ. + Δεκέμβριος 1937).
  Έδρα Κούρσκ.
  Σημείωση: Στις 05-06-1937 εξελέγη Επίσκοπος Κούρσκ ο Νικολαγέβου Θεοδόσιος, ο οποίος τον Αύγουστο του 1937 εξελέγη Επίσκοπος Κοστρομά.

 3. Ο Βορόνεζ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Μόσχας Σέργιος.
  Έδρα Βορόνεζ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μορσάνσκ Παύλος. 21-11-1922. (+ 09-02-1937).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταμπώβου.

 2. Ο Μορσάνσκ Απολλώς. 01-01-1928. (Εκλογή 15-02-1937, από π. Αρχαγγέλου. + 21-09-1937).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταμπώβου.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καζάν Νίκων. 14-04-1920. (Εκλογή 05-06-1937, από Αρχαγγέλου).
  Έδρα Καζάν.

 2. Ο Στάλινγκραδ Φίλιππος. 14-11-1920. (Εκλογή 15-01-1920, από π. Σαράνσκ).
  Έδρα Στάλινγκραδ (Βολγογκράδ).

 3. Ο Κουϊμπισέβου και Συζράν Ειρηναίος. 27-01-1923.
  Έδρα Κουϊμπισέβ.

 4. Ο Αστραχανίου και Τσαρέβου Ανδρέας. 13-01-1924.
  Έδρα Άστραχαν.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουλιανώβου και Μελεκεσίου Βλαδίμηρος. 18-09-1927.
  Έδρα Ουλιανώβσκ.
  Σημείωση: Στις 29-01-1937 εξελέγη Επίσκοπος Συζράν, Βικάριος της Επισκοπής Ουλιανώβου ο Μαρίισκ Βαρλαάμ, ο οποίος στις 05-06-1937 εξελέγη Επίσκοπος Ορενβούργου.

 2. Ο Σαρατώβου και Πετρώβου Βενιαμίν. 14-08-1933. (+ Οκτώβριος 1937).
  Έδρα Σαράτωβ.

Βικάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Πετρώβου Πέτρος. 18-03-1923. (+ 16-05-1937).
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαρατώβου.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ Βλαδίμηρος. 02-04-1927.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ροστόβου και Ταϊγανίου Διονύσιος. 06-08-1912. (+ 25-10-1937).
  Έδρα Ροστώβ.

 2. Ο Κρασνοδάρ και Κουμπάν Σωφρόνιος. 10-06-1919. (+ 23-12-1937).
  Έδρα Κρασνοδάρ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σταυρουπόλεως (χηρεύει).
  Έδρα Σταυρούπολη.

 2. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ταϊγανίου Ιωσήφ.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

 3. Ο Πιατιγκόρσκ και Μπουντιωνοβσκόβου (χηρεύει).
  Έδρα Πιατιγκόρσκ.

Βικάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ταϊγανίου Ιωσήφ. 27-11-1932.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ροστόβου.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σαραπούλ και Γελάμπουγκας Αλέξιος. 26-12-1916.
  Έδρα Σαραπούλ.

 2. Ο Ουφάς και Δαβλεκανώβου Γρηγόριος. 20-03-1922. (Προαγωγή Ιούλιος 1937. + 29-11-1937).
  Έδρα Ουφά.

 3. Ο Σβερδλόβου και Ιρμπίτσκης Πέτρος. 1923. (Προαγωγή 07-01-1937. Εκλογή 21-01-1937, από Κουνγκούρ. + 19-10-1937).
  Έδρα Σβερδλόφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Τουργκάη Βαρλαάμ. 04-08-1926. (Εκλογή 05-06-1937, από Συζράν. + 10-10-1937).
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Σβερδλόβου Πέτρος.
  Έδρα Πέρμη (Μολότοφ).

 3. Ο Ιζέβου και Ζλατούστ (χηρεύει).
  Έδρα Ιζέφσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σάτκας και Κερζένσκ Βασσιανός. 20-09-1926. (+ 31-10-1937).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ουφάς.
  Σημείωση: Στο Βικαριάτο της Σάτκας υπάγονται οι ενορίες των Παλαιοπίστων, οι οποίοι υπήχθησαν στο Πατριαρχείο Ρωσίας, στην περιοχή των Ουραλίων.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Αρτέμιος. 30-07-1917. (Προαγωγή 07-01-1937. + 30-08-1937).
  Έδρα Τομπόλσκ.

 2. Ο Νέας Σιβηρίας Σέργιος. 25-05-1926. (+ 29-07-1937).
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαρναούλης Γρηγόριος. 14-09-1923. (Εκλογή 11-02-1937, από Μπεζέτσκ. + 02-09-1937).
  Έδρα Μπαρναούλ.

 2. Ο Όμσκ και Παυλουπόλεως Φώτιος. 21-09-1935. (Εκλογή Ιούλιος 1937, από Σεργκάτς).
  Έδρα Όμσκ.
  Σημείωση: Στις 23-02-1937 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Όμσκ ο π. Αστραχανίου Φίλιππος, ο οποίος παύθηκε τον Ιούλιο του 1937.

 3. Ο Τόμσκ και Αλτάισκ Σεραφείμ. 29-03-1936. (+ 17-09-1937).
  Έδρα Τόμσκ.

 4. Ο Μπίησκ (χηρεύει) Τοποτηρητής ο Μπαρναούλης Γρηγόριος.
  Έδρα Μπίησκ.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ Παύλος. 19-03-1917. (+ 24-11-1937).
  Έδρα Ιρκούτσκ.

 2. Ο Μινουσίνσκ και Ουσίνσκ Δημήτριος. 06-05-1923. (+ 23-10-1937).
  Έδρα Μινουσίνσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Παραθαλασσίας και Βλαδιβοστόκ (χηρεύει).
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

 2. Ο Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ατσίνσκ Σέργιος.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 3. Ο Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ (χηρεύει).
  Έδρα Γιακούτσκ.

 4. Ο Τσιτά και Ζαβαϊκάλης (χηρεύει).
  Έδρα Τσιτά.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ατσίνσκ Σέργιος. 01-09-1923. (+ 11-12-1937).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κρασνογιάρσκ.

ια) Αρχιερείς στην Ουκρανία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Κωνσταντίνος. 21-09-1924. (+ 10-11-1937).
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Δνεπροπετρώβου και Ζαπορόζιε Γεώργιος. 26-12-1921. (+ 08-12-1937).
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 2. Ο Βιννίτσης Ιννοκέντιος. 09-04-1922. (Προαγωγή Ιανουάριος 1937. Εκλογή 20-05- 1937, από Χαρκόβου. + 29-11-1937).
  Έδρα Βίννιτσα.

 3. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Φιλάρετος. 02-12-1923. (+ 27-11-1937).
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 4. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Αλέξανδρος. 30-10-1932. (Εκλογή 20-05-1937, από Βιννίτσης. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Χάρκοβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Οδησσού και Χερσώνος Τύχων. 21-04-1924. (Εκλογή Μάρτιος 1937, από Πολτάβας).
  Έδρα Οδησσός.

 2. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Μητροφάνης. 1924. (Εκλογή 14-09-1937, από Στάρυ Οσκόλ).
  Έδρα Πολτάβα.

 3. Ο Τσερνιγόβου και Κόζελετς Στέφανος. 26-08-1926.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 4. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Πορφύριος. 25-06-1928. (+ 02-12-1937).
  Έδρα Συμφερόπολη.

 5. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας (χηρεύει).
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Πολόνογε Μάξιμος. 1923. (+ 23-11-1937).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

ιβ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες και εδάφη.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Ελευθέριος. 21-08-1911.
  Έδρα Βίλνα. Προσωρινή έδρα Κοβνό (Κάουνας).

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βόρις. 24-06-1912.
  Έδρα Τασκένδη.

 2. Ο Σεμιμπαλαντίνσκ και Ούστ Καμενογκόρσκ Αλέξανδρος. 10-08-1923. (+ 30-10-1937).
  Έδρα Σεμιμπαλαντίνσκ Καζαχστάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Αλέξανδρος. 27-01-1923. (+ 03-12-1937).
  Έδρα Μογιλέβ.

 2. Ο Άλμα Άτα και Τουρκεστάν Τύχων. 22-03-1925. (+ 10-11-1937).
  Έδρα Άλμα Άτα.

 3. Ο Μίνσκ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Σμολένσκ Μόδεστος.
  Έδρα Μίνσκ.

 4. Ο Γομέλ και Μοζύρ (χηρεύει).
  Έδρα Γομέλ.

 5. Ο Ουράλσκ και Ποκρώβου (χηρεύει).
  Έδρα Ουράλσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ποκρώβου Παύλος. 31-03-1924.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ουράλσκ.

ιγ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Τόκιο και Ιαπωνίας Σέργιος. 06-11-1905.
  Έδρα Τόκιο.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Αλεουτίων και Βορείου Αμερικής Βενιαμίν. 10-02-1919.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Δυτικής Ευρώπης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βίλνας Ελευθέριος.
  Έδρα Παρίσι.

Βικάριος Επίσκοπος

 1. Ο Βασιγκτώνος και Αλάσκας Αντωνίνος. 11-10-1930.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βορείου Αμερικής.

ιδ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Δημήτριος. 23-04-1902.

 2. Ο π. Καζάν και Σβιάζσκ Κύριλλος. 06-08-1904. (+ 19-11-1937).

 3. Ο π. Βελίκι Ουστιούνγκ και Ούστ Βίμσκ Αλέξιος. 05-09-1904. (+ 18-10-1937).

 4. Ο π. Πουγκατσέβου Αλέξανδρος. 12-12-1904.

 5. Ο π. Μπίησκ και Αλτάισκ Ιννοκέντιος. 03-04-1905. (+ 14-08-1937).

 6. Ο π. Λένινγκραδ και Γκντώβου Σεραφείμ. 10-04-1905. (+ 11-12-1937).

 7. Ο π. Κοστρομά και Γκάλιτς Νικόδημος. 11-11-1907. (Παύση 02-01-1937).

 8. Ο π. Καλλίνιν και Κάσιν Θαδδαίος. 21-12-1908. (+ 31-12-1937).

 9. Ο π. Σαρατώβου και Πετρώβου Δοσίθεος. 18-01-1909.

 10. Ο π. Λένινγκραδ Ιωσήφ. 15-03-1909. (+ 20-11-1937).

 11. Ο π. Πετρουπόλεως και Γκντώβου Θεόδωρος. 14-09-1909. (+ 23-10-1937).

 12. Ο π. Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Γαβριήλ. 25-07-1910. (+ 17-12-1937).

 13. Ο π. Σεμιμπαλαντίνσκ και Ούστ Καμενογκόρσκ Αρσένιος. 22-10-1910. (+ 19-12-1937).

 14. Ο π. Μούρομ Αμβρόσιος. 31-07-1911.

 15. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Παχώμιος. 30-08-1911. (+ 11-11-1937.)

 16. Ο π. Ταμπώβου και Κοζλώβου Ζηνόβιος. 11-12-1911.

 17. Ο π. Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Ευθύμιος. 18-03-1912.

 18. Ο π. Τσελιάμπινσκ και Τριάδος Ναζάριος. 01-07-1912.

 19. Ο π. Πέρμης Βαρλαάμ. 13-01-1913.

 20. Ο π. Γκόρκι και Αρζαμά Ευγένιος. 20-01-1913. (+ 20-09-1937).

 21. Ο π. Πίνσκ και Νοβογρουδόκ Παντελεήμων. 02-06-1913.

 22. Ο π. Οδησσού και Χερσώνος Ανατόλιος. 29-06-1913.

 23. Ο π. Σερπουχώβου Αρσένιος. 08-06-1914. (+ 27-09-1937).

 24. Ο π. Χερσώνος και Νικολαγέβου Προκόπιος. 30-08-1914. (+ 23-11-1937).

 25. Ο π. Καζάν και Σβιάζσκ Σεραφείμ. 14-12-1914. (+ 02-12-1937).

 26. Ο π. Βολυνίας και Ζιτόμιρ Αβέρκιος. 29-06-1915. (+ 27-11-1937).

 27. Ο π. Σμολένσκ και Δορογκομπούη Σεραφείμ. 03-04-1916. (+ 08-12-1937).

 28. Ο π. Όμσκ Φίλιππος. 06-08-1916. (Παύση Ιούλιος 1937).

 29. Ο π. Ιζέβου και Βότκινσκ Νικόλαος. 28-05-1917.

 30. Ο π. Τσερεποβέτς Νήφων. 23-04-1918. (+ 1937).

 31. Ο π. Κούρσκ και Ομπογιάνου Δαμιανός. 29-04-1918. (+ 03-11-1937).

 32. Ο π. Βιαζνικίου Γερμανός. 14-09-1919. (+ 15-09-1937).

 33. Ο π. Ορέλ Νικόλαος. 15-11-1919.

 34. Ο π. Δημητρώβου Σεραφείμ. 03-01-1920. (+ 26-08-1937).

 35. Ο π. Σουσδαλίας Γουρίας. 26-01-1920. (+ 01-11-1937).

 36. Ο π. Ούγκλιτς Σεραφείμ. 02-02-1920. (+ 04-11-1937).

 37. Ο π. Βασιλσούρσκ Βαρνάβας. 16-02-1920.

 38. Ο π. Σαδρίνσκ Ευσέβιος. 15-03-1920. (+ 05-11-1937).

 39. Ο π. Κυριλλώβου Τύχων. 22-03-1920.

 40. Ο π. Σκόπιν Ιγνάτιος. 05-04-1920.

 41. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Ιουβενάλιος. 12-04-1920. (Παύση 1937).

 42. Ο π. Κολόμνας και Μπρονίτσης Θεοδόσιος. 18-05-1920. (+ 03-05-1937).

 43. Ο π. Τότμας Γαβριήλ. 26-05-1920.

 44. Ο π. Τσιστοπόλεως Ιωάσαφ. 12-07-1920. (+ 02-12-1937).

 45. Ο π. Κρασνοσλομπόδσκ Μακάριος. 09-08-1920.

 46. Ο π. Καζάν και Σβιάζσκ Βενέδικτος. 28-08-1920. (Παύση Φεβρουάριος 1937. + 16-08-1937).

 47. Ο π. Ροσλάβλ Βενιαμίν. 26-09-1920.

 48. Ο π. Σαρατώβου και Πετρώβου Αθανάσιος. 20-11-1920.

 49. Ο π. Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Παυλίνος. 02-05-1921. (+ 03-11-1937).

 50. Ο π. Πσκώβου Βαρλαάμ. 09-05-1921.

 51. Ο π. Ανανιέβου Παρθένιος. 16-05-1921. (+ 22-11-1937).

 52. Ο π. Κυριλλώβου Βαλεριανός. 25-05-1921.

 53. Ο π. Κοβρώβου Αθανάσιος. 17-06-1921.

 54. Ο π. Αρζαμά Μητροφάνης. 27-06-1921. (Παύση 1937).

 55. Ο π. Ιβανόβου Παύλος. 05-07-1921. (+ 28-11-1937).

 56. Ο π. Βλαδίμης και Σουσδαλίας Νικόλαος. 31-07-1921. (+ 10-12-1937).

 57. Ο π. Ταμπώβου και Σάτσκ Βασσιανός. 08-08-1921.

 58. Ο π. Ιβανόβου και Κίνεσμα Βασίλειος. 14-09-1921.

 59. Ο π. Χαρκόβου και Αχτύρκας Ιννοκέντιος. 07-11-1921. (+ 14-12-1937).

 60. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Κύριλλος. 09-12-1921. (+ 31-08-1937).

 61. Ο π. Νέου Τορζόκ Αγαπητός. 12-12-1921. (+ 28-11-1937).

 62. Ο π. Σαρατώβου και Πετρώβου Σεραφείμ. 12-03-1922.  (+ 15-09-1937).

 63. Ο π. Γέλετς και Ζαντόνσκ Σέργιος. 29-08-1922. (+ 20-11-1937).

 64. Ο π. Κοροστέν Λεόντιος. 03-09-1922.

 65. Ο π. Τσερεποβέτς Μακάριος. 14-09-1922.

 66. Ο π. Ιζέβου και Βότκινσκ Τρόφιμος. 04-11-1922. (+ 04-11-1937).

 67. Ο π. Παλαιάς Ουφάς Αβακούμ. 28-11-1922. (+ 15-10-1937).

 68. Ο π. Ροστόβου και Ταϊγανίου Νικόλαος. 09-12-1922.

 69. Ο π. Συζράν Πέτρος. 21-12-1922. (Παύση 29-01-1937).

 70. Ο π. Αικατερινοσλάβ και Νέου Μοσκώβου Μακάριος. 1922. (+ 03-12-1937).

 71. Ο π. Κούρσκ και Ομπογιάνου Ονούφριος. 23-01-1923.

 72. Ο π. Σταυρουπόλεως και Κουμπάν Λέων. 26-01-1923. (+ 08-12-1937).

 73. Ο π. Ροστόβου Σεραφείμ. 03-02-1923. (+ 1937;).

 74. Ο π. Ρίλσκ Ιωάννης. 13-03-1923.

 75. Ο π. Ατκάρσκ Νικόλαος. 17-03-1923.

 76. Ο π. Μπαρναούλης Ιάκωβος. 19-03-1923. (Παύση 11-02-1937. + 29-07-1937).

 77. Ο π. Μάλαγιας Βίσερας Κύριλλος. 22-03-1923.

 78. Ο π. Ορέλ Ιωαννίκιος. 27-05-1923.

 79. Ο π. Γέλετς Λουκάς. 30-05-1923.

 80. Ο π. Όμσκ και Παυλουπόλεως Αλέξιος. 09-06-1923. (+ 04-09-1937).

 81. Ο π. Κουνγκούρ Ιωάννης. 06-08-1923. (+ 1937).

 82. Ο π. Κουργάν Ιωάννης. 14-08-1923.

 83. Ο π. Κλίν Γαβριήλ. 16-09-1923.

 84. Ο π. Σερπουχώβου και Κασίρας Μανουήλ. 23-09-1923.

 85. Ο π. Σκόπιν Δημήτριος. 24-09-1923.

 86. Ο π. Βορόνεζ και Ζαντόνσκ Ζαχαρίας. 05-10-1923. (+ 21-09-1937).

 87. Ο π. Βορογκώβου Βασίλειος. 22-10-1923. (+ 05-11-1937).

 88. Ο π. Γλουχώβου Δαμασκηνός. 18-11-1923. (+ 15-09-1937).

 89. Ο π. Θεοδοσίας Γρηγόριος. 02-12-1923. (+ 17-09-1937).

 90. Ο π. Μούρομ Συμεών. 17-12-1923. (Παύση 23-10-1937).

 91. Ο π. Ουραζώβου Αλέξιος. 19-12-1923. (+ 03-11-1937).

 92. Ο π. Πέρμης και Σολικάμσκ Γλέμπ. 23-12-1923. (+ 03-11-1937).

 93. Ο π. Βενιώβου Φλαβιανός. 14-02-1924. (+ 10-11-1937).

 94. Ο π. Βλαδίμης και Σουσδαλίας Θεόδωρος. 23-03-1924. (Παύση 03-02-1937. + 23-10-1937).

 95. Ο π. Μελεκεσίου Αρκάδιος. 30-03-1924. (+ 03-11-1937).

 96. Ο π. Αρζαμά Στέφανος. 11-05-1924.

 97. Ο π. Νίζνι Ταγκίλ Νικήτας. 12-05-1924. (+ 19-11-1937).

 98. Ο π. Γιαράνσκ Νεκτάριος. 16-06-1924. (+ 08-09-1937).

 99. Ο π. Βελίκι Ουστιούνγκ και Ούστ Βίμσκ Νικόλαος. 23-06-1924. (+ 31-12-1937).

 100. Ο π. Πιατιγκόρσκ και Μπουντιωνοβσκόβου Μεθόδιος. 09-08-1924. (Παύση 22-09-1937).

 101. Ο π. Κουζνέτσκ Σεραφείμ. 15-08-1924.

 102. Ο π. Μπελγορόδου Αντώνιος. 27-08-1924.

 103. Ο π. Βιτέργκας Βασίλειος. 29-08-1924.

 104. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Στέφανος. 30-08-1924.

 105. Ο π. Ορενβούργου Αρσένιος. 07-09-1924. (Παύση 04-06-1937. + 1937).

 106. Ο π. Αλεξανδρόβσκογε Ραφαήλ. 26-09-1924.

 107. Ο π. Νέας Σιβηρίας Νικηφόρος. 28-09-1924. (+ 30-04-1937).

 108. Ο π. Κοτέλνιτς Ιλαρίων. 14-10-1924. (+ 31-08-1937).

 109. Ο π. Στάλινγκραδ Αντώνιος. 17-11-1924. (Παύση 15-01-1937).

 110. Ο π. Νάρβας Σέργιος. 23-11-1924. (+ 17-09-1937).

 111. Ο π. Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης Νίκων. 06-12-1924. (+ 21-08-1937).

 112. Ο π. Αμούρ και Μπλαγοβέσενσκ Γερμανός. 09-12-1924. (+ 02-11-1937).

 113. Ο π. Σκβίρας και Μπερντιτσέβου Αθανάσιος. 1924.

 114. Ο π. Μελεκεσίου Αμφιλόχιος. 08-03-1925. (+ 01-10-1937).

 115. Ο π. Σάτκας και Ίγκρας Ρουφίνος. 07-05-1925. (+ 16-11-1937).

 116. Ο π. Κουργάν Μελχισεδέκ. 13-06-1925. (+ 1937;).

 117. Ο π. Όμσκ και Τσελιάμπινσκ Αντώνιος. 19-06-1925. (Παύση 23-02-1937. + 04-10-1937).

 118. Ο π. Νεβέλης Ιωνάς. 29-01-1926. (+ 21-10-1937).

 119. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Αβραάμ. 07-03-1926.

 120. Ο π. Τούλας και Οντοέβου Ονήσιμος. 15-03-1926. (+ 27-02-1937).

 121. Ο π. Ροστόβου Ευγένιος. 27-03-1926. (+ 20-11-1937).

 122. Ο π. Μοζάισκ Αλέξιος. 28-03-1926.

 123. Ο π. Πιατιγκόρσκ και Πρικούμσκη Νικηφόρος. 03-04-1926. (+ 01-09-1937).

 124. Ο π. Παραθαλασσίας και Βλαδιβοστόκ Βαρσανούφιος. 25-04-1926. (+ 15-09-1937).

 125. Ο π. Σβερδλόβου και Ιρμπίτσκης Μακάριος. 16-05-1926. (+ 23-10-1937).

 126. Ο π. Ιζέβου και Βότκινσκ Συνέσιος. 13-06-1926. (+ 27-09-1937).

 127. Ο π. Μογιλιέβου Ιωάσαφ. 19-07-1926. (+ 04-12-1937).

 128. Ο π. Κουμπάν και Κρασνοδάρ Θεοδόσιος. 05-08-1926. (+ 22-11-1937).

 129. Ο π. Λίπετσκ Ούαρος. 20-08-1926.

 130. Ο π. Πουγκατσέβου Στέφανος. 25-09-1926.

 131. Ο π. Άλμα Άτα Γερμανός. 01-11-1926.

 132. Ο π. Βλαδίμης Σέργιος. 06-05-1927.

 133. Ο π. Κασίρας Αρσένιος. 02-10-1927.

 134. Ο π. Ρυμπίνσκ Σέργιος. 31-10-1927.

 135. Ο π. Αρζαμά Δομητιανός. 01-08-1928. (+ 20-12-1937).

 136. Ο π. Αρζαμά Σεραπίων. 21-08-1928. (+ 15-09-1937).

 137. Ο π. Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Πέτρος. 05-11-1928. (+ 03-11-1937).

 138. Ο π. Συζράν Φωστήριος. 09-11-1930.

 139. Ο π. Μίνσκ και Λευκής Ρωσίας Θεοφάνης. 13-12-1930. (+ 10-11-1937).

 140. Ο π. Μούρομ Νικόλαος. 29-03-1931.

 141. Ο π. Ιζέβου και Ουδμουρτίας Παύλος. 04-05-1931. (Παύση 07-01-1937).

 142. Ο π. Ακτιουμπίνσκ και Κοσταναή Σεραφείμ. 16-05-1931. (Παύση 04-09-1937. + Δεκέμβριος 1937).

 143. Ο π. Κασίρας Ιννοκέντιος. 14-06-1931.

 144. Ο π. Καλλίνιν και Κάσιν Νικηφόρος. 21-06-1931. (Παύση 1937).

 145. Ο π. Κούρσκ και Ομπογιάνου Αρτέμων. 10-04-1932. (Παύση 05-06-1937. + 04-12-1937).

 146. Ο π. Ρυμπίνσκ Αλέξανδρος. 21-09-1932. (Παύση 02-01-1937. + 22-10-1937).

 147. Ο π. Βόλσκ Γεώργιος. 13-08-1933.

 148. Ο π. Άλμα Άτα Αλέξανδρος. 03-09-1933.

 149. Ο π. Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Θεοφάνης. 06-05-1934. (+ 1937).

 150. Ο π. Τόμσκ και Αλτάισκ Σεραφείμ. 17-12-1934.

 151. Ο π. Πένζας και Σαράνσκ Θεόδωρος. 23-09-1935. (Παύση 05-02-1937. + 04-09-1937).

 152. Ο π. Ιβανόβου Βόρις. 07-03-1936. (Παύση 14-09-1937. + 06-12-1937).

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2023.