Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1937

ΕΤΟΣ 1937

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης κυρός Βαρλαάμ. (+ 30-05-1937).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βάρνης και Πρεσλάβας κυρός Συμεών. (+ 23-10-1937).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.