Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1937

ΕΤΟΣ 1937

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευκαρπίας κύριος Θεόδωρος. 28-02-1937.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη την 1 Νοεμβρίου 1965. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κορυτσάς κύριος Ευλόγιος. 11-04-1937.
(Εκκλησία της Αλβανίας).

Εκοιμήθη στις 21 Απριλίου 1961. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αργυροκάστρου κύριος Παντελεήμων. 11-04-1937.
(Εκκλησία της Αλβανίας).

Εκοιμήθη στις 24 Μαΐου 1969. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ενόπλων Δυνάμεων κύριος Παρθένιος. 25-09-1937.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 28 Ιουλίου 1980. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νάρβας και Ιζβόρου κύριος Παύλος. 03-10-1937.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 2 Φεβρουαρίου 1946. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.