Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1937

Ημερολόγιο συμβάντων

Ι. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Μετσχέτης, Μητροπολίτης Τιφλίδος και Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας κ. Καλλίστρατος. 31-10-1925.
Έδρα Τιφλίδα.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σουχούμης και Αβχαζίας Μελχισεδέκ. 14-10-1925.
  Έδρα Σουχούμη.

 2. Ο Κουταΐδος Γαενάτης Βαρλαάμ. 07-03-1926. (Εκλογή 07-07-1937, από π. Σουχούμης).
  Έδρα Κουταΐση.

Επίσκοποι

 1. Ο Τσηλκάνης Αλέξιος. 08-11-1925.
  Έδρα Τσηλκάνη.

 2. Ο Μπόδβης Ιερόθεος. 16-02-1928.
  Έδρα Σιγκνάγκη.

 3. Ο Αλαβέρδης (χηρεύει).
  Έδρα Τελάβη.

 4. Ο Ουρμπνίσης (χηρεύει).
  Έδρα Χασούρη.

 5. Ο Μαργβέτης (χηρεύει).
  Έδρα Σάτσχερε.

 6. Ο Τσκονδίδης (χηρεύει).
  Έδρα Μαρτβίλη.

 7. Ο Νικορτσμίνδης  (χηρεύει).
  Έδρα Νικορτσμίνδα.

 8. Ο Αγαράκ Τσάλκης (χηρεύει).
  Έδρα Τσάλκα.

 9. Ο Μαγκλίσης (χηρεύει).
  Έδρα Μαγκλίση.

 10. Ο Ατσκούρης (χηρεύει).
  Έδρα Αχαλτσίχη.

 11. Ο Τσαγέρης (χηρεύει).
  Έδρα Τσαγέρη.

 12. Ο Βατούμης και Σεμοκμέδης (χηρεύει).
  Έδρα Βατούμη.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Τσηλκάνης Νέστωρ. 18-05-1924.

 2. Ο π. Ουρμπνίσης Εφραίμ. 26-03-1927.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.