Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1937

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 02/01/1937: Παύση Κοστρομά Νικοδήμου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 2. 02/01/1937: Παύση Ρυμπίνσκ Αλεξάνδρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 3. 02/01/1937: Εκλογή Ρυμπίνσκ Ανδρέου (από Μπουγκουρουσλάν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 4. 07/01/1937: Προαγωγή Επισκόπου Γκλαζώβου Αβραάμ σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 5. 07/01/1937: Προαγωγή Επισκόπου Τομπόλσκ Αρτεμίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 6. 07/01/1937: Προαγωγή Επισκόπου Κουνγκούρ Πέτρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 7. 07/01/1937: Παύση Ιζέβου Παύλου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 8. 15/01/1937: Παύση Στάλινγκραδ Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 9. 15/01/1937: Εκλογή Στάλινγκραδ Φιλίππου (από π. Σαράνσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 10. 21/01/1937: Εκλογή Μπουγκουρουσλάν Ηρακλείου (από π. Μπουγκουρουσλάν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 11. 21/01/1937: Εκλογή Σβερδλόβου Πέτρου (από Κουνγκούρ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 12. 25/01/1937: Κοίμηση Ρυμπίνσκ Ανδρέου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 13. 29/01/1937: Παύση Συζράν Πέτρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 14. 29/01/1937: Εκλογή Συζράν Βαρλαάμ (από Μαρίισκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 15. 1937: Παύση Βόλογδα Ιουβεναλίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 16. 1937: Εκλογή Βόλογδα Ιωάννου (από π. Βολοκολάμσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 17. Ιανουάριος 1937: Εκλογή Χαρκόβου Ιννοκεντίου (από Παλαιάς Ρωσίας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 18. Ιανουάριος 1937: Προαγωγή Επισκόπου Χαρκόβου Ιννοκεντίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 19. 03/02/1937: Παύση Βλαδίμης Θεοδώρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 20. 05/02/1937: Παύση Πένζας Θεοδώρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 21. 09/02/1937: Κοίμηση Μορσάνσκ Παύλου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 22. 11/02/1937: Παύση Μπαρναούλης Ιακώβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 23. 11/02/1937: Εκλογή Μπαρναούλης Γρηγορίου (από Μπεζέτσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 24. 15/02/1937: Εκλογή Μορσάνσκ Απολλώ (από π. Αρχαγγέλου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 25. 17/02/1937: Κοίμηση Αρκαδίας Βασιλείου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 26. 22/02/1937: Εκλογή Πένζας Ηρακλείου (από Μπουγκουρουσλάν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 27. 23/02/1937: Παύση Όμσκ Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 28. 23/02/1937: Εκλογή Όμσκ Φιλίππου (από π. Αστραχανίου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 29. 27/02/1937: Κοίμηση π. Τούλας Ονησίμου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 30. 28/02/1937: Χειροτονία Ευκαρπίας Θεοδώρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 31. Φεβρουάριος 1937: Παύση Καζάν Βενεδίκτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 32. Φεβρουάριος 1937: Εκλογή Μπεζέτσκ Αρκαδίου (από π. Λουμπένσκη). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 33. 06/03/1937: Εκλογή Ρυμπίνσκ Ιωαννικίου (από π. Βερχνεουντίνσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 34. 30/03/1937: Μετονομασία Ι.Μ. Δυρραχίου σε "Τιράνων, Δυρραχίου και Ελβασανίου". [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 35. 30/03/1937: Ίδρυση Ι.Ε. Αργυροκάστρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 36. 30/03/1937: Μετονομασία Ι.Μ. Βελεγράδων σε "Ι.Ε. Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης". [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 37. 30/03/1937: Υποβιβασμός Ι.Μ. Κορυτσάς σε Ι.Ε. Κορυτσάς. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 38. Μάρτιος 1937: Εκλογή Μαρίισκ Λεωνίδα (από π. Σβερδλόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 39. Μάρτιος 1937: Εκλογή Οδησσού Τύχωνος (από Πολτάβας). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 40. 03/04/1937: Εκλογή Τιράνων Χριστοφόρου (από Συνάδων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 41. 03/04/1937: Εκλογή Αυλωνείας Αγαθαγγέλου (άρση καθαιρέσεως, αναγνώριση χειροτονίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 42. 06/04/1937: Εκλογή Βερατίου Αγαθαγγέλου (από Αυλωνείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 43. 07/04/1937: Κοίμηση Πτολεμαΐδος Ανθίμου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 44. 11/04/1937: Χειροτονία Κορυτσάς Ευλογίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 45. 11/04/1937: Χειροτονία Αργυροκάστρου Παντελεήμονος. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 46. 12/04/1937: Ανακήρυξη Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας. [Εκκλησία της Αλβανίας].

 47. 17/04/1937: Άρση καθαιρέσεως και αναγνώριση χειροτονίας Βησσαρίωνος Τζουβάνη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 48. 18/04/1937: Κοίμηση Ενόπλων Δυνάμεων Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 49. 30/04/1937: Κοίμηση π. Νέας Σιβηρίας Νικηφόρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 50. 01/05/1937: Υπαγωγή Καλύμνου από τη Μητρόπολη Λέρου στη Μητρόπολη Κώου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 51. 03/05/1937: Κοίμηση π. Κολόμνας Θεοδοσίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 52. 16/05/1937: Εκλογή Ερμουπόλεως Αρσενίου (από Νουβίας). [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 53. 16/05/1937: Κοίμηση Πετρώβου Πέτρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 54. 20/05/1937: Εκλογή Βιννίτσης Ιννοκεντίου (από Χαρκόβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 55. 20/05/1937: Εκλογή Χαρκόβου Αλεξάνδρου (από Βιννίτσης). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 56. 20/05/1937: Προαγωγή Επισκόπου Χαρκόβου Αλεξάνδρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 57. 04/06/1936: Παύση Ορενβούργου Αρσενίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 58. 05/06/1937: Παύση Κούρσκ Αρτέμωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 59. 05/06/1937: Εκλογή Κούρσκ Θεοδοσίου (από Νικολαγέβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 60. 05/06/1937: Εκλογή Ορενβούργου Βαρλαάμ (από Συζράν). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 61. 05/06/1937: Εκλογή Καζάν Νίκωνος (από Αρχαγγέλου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 62. 05/06/1937: Εκλογή Αρχαγγέλου Ιωάννου (από Βόλογδα). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 63. 10/06/1937: Κοίμηση Ιωνοπόλεως Γρηγορίου. [Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες].

 64. 13/06/1937: Κοίμηση Κισάμου Χρυσοστόμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 65. 17/06/1937: Ίδρυση Ι.Ε. Μαραμούρες. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 66. 22/06/1937: Κοίμηση Φιλαδελφείας Ευδώρου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 67. 07/07/1937: Εκλογή Κουταΐδος Γαενάτης Βαρλαάμ (από π. Σουχούμης). [Εκκλησία της Γεωργίας].

 68. Ιούλιος 1937: Προαγωγή Επισκόπου Ουφάς Γρηγορίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 69. Ιούλιος 1937: Παύση Όμσκ Φιλίππου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 70. Ιούλιος 1937: Εκλογή Όμσκ Φωτίου (από Σεργκάτς). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 71. 24/07/1937: Κοίμηση Σερβίας Βαρνάβα. [Πατριαρχείο Σερβίας].

 72. 29/07/1937: Κοίμηση π. Μπαρναούλης Ιακώβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 73. 29/07/1937: Κοίμηση Νέας Σιβηρίας Σεργίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 74. Αύγουστος 1937: Εκλογή Κοστρομά Θεοδοσίου (από Κούρσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 75. 08/08/1937: Κοίμηση Γέλετς Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 76. 14/08/1937: Κοίμηση π. Μπίησκ Ιννοκεντίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 77. 16/08/1937: Κοίμηση π. Καζάν Βενεδίκτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 78. 18/08/1937: Εκλογή Βόλογδα Αλεξίου (από Σερπουχώβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 79. 19/08/1937: Κοίμηση Βολοκολάμσκ Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 80. 19/08/1937: Κοίμηση Βελίκι Ουστιούνγκ Πιτιρίμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 81. 21/08/1937: Κοίμηση π. Κρασνογιάρσκ Νίκωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 82. 25/08/1937: Εκλογή Γεγκωρέβου Αλεξίου (από Βόλογδα). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 83. 26/08/1937: Κοίμηση π. Δημητρώβου Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 84. 30/08/1937: Κοίμηση Τομπόλσκ Αρτεμίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 85. 31/08/1937: Κοίμηση π. Πένζας Κυρίλλου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 86. 31/08/1937: Κοίμηση π. Κοτέλνιτς Ιλαρίωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας`

 87. 01/09/1937: Κοίμηση π. Πιατιγκόρσκ Νικηφόρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 88. 02/09/1937: Κοίμηση Μπαρναούλης Γρηγορίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 89. 04/09/1937: Κοίμηση Οστασκώβου Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 90. 04/09/1937: Κοίμηση π. Όμσκ Αλεξίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 91. 04/09/1937: Κοίμηση π. Πένζας Θεοδώρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 92. 04/09/1937: Παύση Ακτιουμπίνσκ Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 93. 08/09/1937: Κοίμηση π. Γιαράνσκ Νεκταρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 94. 11/09/1937: Κοίμηση Κυρόβου Κυπριανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 95. 13/09/1937: Εκλογή Βόλογδα Γεωργίου (από Ζλατούστ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 96. 13/09/1937: Κοίμηση Κιτίου Νικοδήμου. [Εκκλησία της Κύπρου].

 97. 14/09/1937: Εκλογή Κούρσκ Εφραίμ (από Σαράνσκ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 98. 14/09/1937: Εκλογή Πολτάβας Μητροφάνη (από Στάρυ Οσκόλ). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 99. 14/09/1937: Παύση Ιβανόβου Βόρι. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 100. 14/09/1937: Εκλογή Ιβανόβου Αλεξίου (από Γεγκωρέβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 101. 15/09/1937: Κοίμηση π. Σαρατώβου Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 102. 15/09/1937: Κοίμηση π. Παραθαλασσίας Βαρσανουφίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 103. 15/09/1937: Κοίμηση π. Βιαζνικίου Γερμανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 104. 15/09/1937: Κοίμηση π. Αρζαμά Σεραπίωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 105. 15/09/1937: Κοίμηση π. Γλουχώβου Δαμασκηνού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 106. 17/09/1937: Κοίμηση π. Θεοδοσίας Γρηγορίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 107. 17/09/1937: Κοίμηση Τόμσκ Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 108. 17/09/1937: Κοίμηση π. Νάρβας Σεργίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 109. 20/09/1937: Κοίμηση π. Γκόρκι Ευγενίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 110. 21/09/1937: Κοίμηση Μορσάνσκ Απολλώ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 111. 21/09/1937: Κοίμηση π. Βορόνεζ Ζαχαρία. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 112. 22/09/1937: Παύση Πιατιγκόρσκ Μεθοδίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 113. 25/09/1937: Χειροτονία Ενόπλων Δυνάμεων Παρθενίου. [Πατριαρχείο Ρουμανίας].

 114. 27/09/1937: Κοίμηση π. Σερπουχώβου Αρσενίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 115. 27/09/1937: Κοίμηση π. Ιζέβου Συνεσίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 116. 1937: Κοίμηση π. Κουνγκούρ Ιωάννου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 117. 01/10/1937: Κοίμηση π. Μελεκεσίου Αμφιλοχίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 118. 03/10/1937: Χειροτονία Νάρβας Παύλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 119. 04/10/1937: Κοίμηση π. Όμσκ Αντωνίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 120. 04/10/1937: Κοίμηση Γκόρκι Θεοφάνους. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 121. 08/10/1937: Προαγωγή Επισκόπου Δημητρώβου Σεργίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 122. 09/10/1937: Κοίμηση Τσερεποβέτς Τύχωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 123. 10/10/1937: Κοίμηση Κρουτίτσης Πέτρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 124. 10/10/1937: Κοίμηση Ορενβούργου Βαρλαάμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 125. 15/10/1937: Κοίμηση π. Παλαιάς Ουφάς Αβακούμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 126. 18/10/1937: Κοίμηση π. Βελίκι Ουστιούνγκ Αλεξίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 127. 19/10/1937: Κοίμηση Σβερδλόβου Πέτρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 128. 21/10/1937: Κοίμηση Μοζάισκ Δημητρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 129. 21/10/1937: Κοίμηση π. Νεβέλης Ιωνά. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 130. 22/10/1937: Κοίμηση π. Ρυμπίνσκ Αλεξάνδρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 131. 23/10/1937: Παύση Μούρομ Συμεών. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 132. 23/10/1937: Κοίμηση π. Σβερδλόβου Μακαρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 133. 23/10/1937: Κοίμηση π. Βλαδίμης Θεοδώρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 134. 23/10/1937: Κοίμηση π. Πετρουπόλεως Θεοδώρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 135. 23/10/1937: Κοίμηση Μινουσίνσκ Δημητρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 136. 24/10/1937: Κοίμηση Ριαζάν Ιουβεναλίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 137. 25/10/1937: Κοίμηση Ροστόβου Διονυσίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 138. 30/10/1937: Κοίμηση Σεμιμπαλαντίνσκ Αλεξάνδρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 139. 31/10/1937: Κοίμηση Σάτκας Βασσιανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 140. Οκτώβριος 1937: Κοίμηση Σαρατώβου Βενιαμίν. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 141. 01/11/1937: Κοίμηση π. Σουσδαλίας Γουρία. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 142. 02/11/1937: Κοίμηση π. Μπλαγοβέσενσκ Γερμανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 143. 03/11/1937: Κοίμηση π. Σαμάρας Πέτρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 144. 03/11/1937: Κοίμηση π. Μογιλιέβου Παυλίνου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 145. 03/11/1937: Κοίμηση π. Πέρμης Γλέμπ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 146. 03/11/1937: Κοίμηση π. Μελεκεσίου Αρκαδίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 147. 03/11/1937: Κοίμηση π. Κούρσκ Δαμιανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 148. 03/11/1937: Κοίμηση π. Ουραζώβου Αλεξίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 149. 04/11/1937: Κοίμηση π. Ούγκλιτς Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 150. 04/11/1937: Κοίμηση π. Ιζέβου Τροφίμου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 151. 05/11/1937: Κοίμηση π. Σαδρίνσκ Ευσεβίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 152. 05/11/1937: Κοίμηση π. Βορογκώβου Βασιλείου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 153. 10/11/1937: Κοίμηση Κιέβου Κωνσταντίνου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 154. 10/11/1937: Κοίμηση π. Μίνσκ Θεοφάνους. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 155. 10/11/1937: Κοίμηση Άλμα Άτα Τύχωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 156. 10/11/1937;: Κοίμηση π. Βενιώβου Φλαβιανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 157. 11/11/1937: Κοίμηση π. Τσερνιγόβου Παχωμίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 158. 11/11/1937: Κοίμηση Βετλούζσκης Νεοφύτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 159. 16/11/1937: Κοίμηση π. Σάτκας Ρουφίνου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 160. 19/11/1937: Κοίμηση π. Νίζνι Ταγκίλ Νικήτα. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 161. 19/11/1937: Κοίμηση π. Καζάν Κυρίλλου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 162. 20/11/1937: Κοίμηση π. Ροστόβου Ευγενίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 163. 20/11/1937: Κοίμηση π. Λένινγκραδ Ιωσήφ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 164. 20/11/1937: Κοίμηση π. Γέλετς Σεργίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 165. 22/11/1937: Κοίμηση π. Ανανιέβου Παρθενίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 166. 22/11/1937: Κοίμηση π. Κουμπάν Θεοδοσίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 167. 23/11/1937: Κοίμηση Καλούγας Αυγουστίνου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 168. 23/11/1937: Κοίμηση π. Χερσώνος Προκοπίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 169. 23/11/1937: Κοίμηση Πολόνογε Μαξίμου. [Πατριαρχείο Ρωσίας]

 170. 24/11/1937: Κοίμηση Ιρκούτσκ Παύλου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 171. 27/11/1937: Κοίμηση Βολυνίας Φιλαρέτου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 172. 27/11/1937: Κοίμηση π. Βολυνίας Αβερκίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 173. 28/11/1937: Κοίμηση π. Νέου Τορζόκ Αγαπητού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 174. 28/11/1937: Κοίμηση π. Ιβανόβου Παύλου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 175. 29/11/1937: Κοίμηση Βιννίτσης Ιννοκεντίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 176. 29/11/1937: Κοίμηση Ουφάς Γρηγορίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 177. 29/11/1937: Κοίμηση Λούγκας Αμβροσίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 178. 02/12/1937: Κοίμηση Συμφεροπόλεως Πορφυρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 179. 02/12/1937: Κοίμηση π. Τσιστοπόλεως Ιωάσαφ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 180. 02/12/1937: Κοίμηση π. Καζάν Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 181. 02/12/1937: Κοίμηση Σμολένσκ Μοδέστου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 182. 03/12/1937: Κοίμηση Μογιλιέβου Αλεξάνδρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 183. 03/12/1937: Κοίμηση π. Αικατερινοσλάβ Μακαρίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 184. 04/12/1937: Κοίμηση π. Κούρσκ Αρτέμωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 185. 04/12/1937: Κοίμηση Ορέλ Ιννοκεντίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 186. 04/12/1937: Κοίμηση π. Μογιλιέβου Ιωάσαφ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 187. 06/12/1937: Κοίμηση π. Ιβανόβου Βόριδος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 188. 08/12/1937: Κοίμηση Δνεπροπετρώβου Γεωργίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 189. 08/12/1937: Κοίμηση π. Σμολένσκ Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 190. 08/12/1937: Κοίμηση π. Σταυρουπόλεως Λέοντος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 191. 10/12/1937: Κοίμηση π. Βλαδίμης Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 192. 10/12/1937: Εκλογή Ρζέβου Παλλαδίου (από Ολονέτς). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 193. 11/12/1937: Κοίμηση π. Λένινγκραδ Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 194. 11/12/1937: Κοίμηση Μπογορόδου Αλεξάνδρου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 195. 11/12/1937: Κοίμηση Ατσίνσκ Σεργίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 196. 14/12/1937: Κοίμηση π. Χαρκόβου Ιννοκεντίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 197. 17/12/1937: Κοίμηση π. Πόλοτσκ Γαβριήλ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 198. 17/12/1937: Κοίμηση Γιαράνσκ Βιατσεσλάβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 199. 19/12/1937: Κοίμηση π. Σεμιμπαλαντίνσκ Αρσενίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 200. 20/12/1937: Κοίμηση π. Αρζαμά Δομητιανού. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 201. 23/12/1937: Κοίμηση Κρασνοδάρ Σωφρονίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 202. 28/12/1937: Κοίμηση Διοκαισαρείας Αριστάρχου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 203. 29/12/1937: Κοίμηση Μπεζέτσκ Αρκαδίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 204. 31/12/1937: Κοίμηση π. Βελίκι Ουστιούνγκ Νικολάου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 205. 31/12/1937: Κοίμηση π. Καλλίνιν Θαδδαίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 206. Δεκέμβριος 1937: Κοίμηση Κούρσκ Εφραίμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 207. Δεκέμβριος 1937: Κοίμηση π. Ακτιουμπίνσκ Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 208. 1937: Κοίμηση Κοστρομά Θεοδοσίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 209. 1937: Κοίμηση π. Ιενεσέης Θεοφάνους. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 210. 1937: Παύση Αρζαμά Μητροφάνη. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 211. 1937: Εκλογή Ιζέβου Νικολάου (από π. Ιζέβου). [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 212. 1937: Προαγωγή Επισκόπου Ορέλ Ιννοκεντίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 213. 1937: Κοίμηση π. Ορενβούργου Αρσενίου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 214. 1937;: Κοίμηση π. Ροστόβου Σεραφείμ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 215. 1937;: Κοίμηση π. Κουργάν Μελχισεδέκ. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 216. 1937: Κοίμηση π. Τσερεποβέτς Νήφωνος. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 217. 1937: Εκλογή Κάμενετς Κασίρας Αντωνίου (από Γροδνό). [Εκκλησία της Πολωνίας].

 218. 1937: Εκλογή Γροδνό Σάββα (από Λιούμπλιν). [Εκκλησία της Πολωνίας].

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2023.