Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1897

Ημερολόγιο συμβάντων

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου: Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Παλλάδιος.

α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Σέργιος. 01-01-1861.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ιωνάθαν. 04-09-1866.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 2. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Σέργιος. 30-05-1882.
  Έδρα Βλαδίμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Βλαδίμηρος. 16-03-1875.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.

 2. Ο Ριαζάν και Ζαράισκ Μελέτιος. 05-11-1878.
  Έδρα Ριαζάν.

 3. Ο Καλούγας και Μπορώβου Μακάριος. 23-07-1882.
  Έδρα Καλούγα.

 4. Ο Τβερ και Κάσιν Δημήτριος. 04-01-1887.
  Έδρα Τβερ.

 5. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Βησσαρίων. 30-07-1889.
  Έδρα Κοστρομά.

 6. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Νικάνωρ. 03-03-1891.
  Έδρα Σμολένσκ.

 7. Ο Τούλας και Μπελιώβου Πιτιρίμ. 17-07-1894.
  Έδρα Τούλα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κίνεσμα Βενιαμίν. 30-07-1872.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κοστρομά.

 2. Ο Δημητρώβου Νέστωρ. 17-04-1877.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 3. Ο Ούγκλιτς Ιωαννίκιος. 21-02-1888.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γιαροσλάβου.

 4. Ο Μοζάισκ Τύχων. 02-02-1892.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 5. Ο Μιχαηλώβου Πολύευκτος. 11-06-1895.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ριαζάν.

 6. Ο Μούρομ Πλάτων. 21-01-1896.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 7. Ο Στάριτσας Παύλος. 21-11-1897.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τβερ.

 8. Ο Βολοκολάμσκ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 9. Ο Κασίρας (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τούλας.

 10. Ο Μπαλάχνας (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ιωαννίκιος. 21-02-1893.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 2. Ο Βόλογδα και Τότμας Αλέξιος. 06-06-1893.
  Έδρα Βόλογδα.

 3. Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Ναζάριος. 24-10-1893. (Εκλογή 21-10-1897, από Γκντώβου).
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

 4. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Αλέξιος. 10-04-1894.
  Έδρα Βιάτκα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βελίκι Ουστιούνγκ Γαβριήλ. 14-12-1886. (Εκλογή 04-10-1897, από Στάριτσας).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βόλογδα.

 2. Ο Γκλαζώβου Βαρσανούφιος. 21-06-1892.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 3. Ο Σαραπούλ Νικόδημος. 25-07-1895.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία και τη Βαλτική.

Μητροπολίτες

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Παλλάδιος. 18-12-1866.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Θεόγνωστος. 22-01-1867.
  Έδρα Νόβγοκοροντ.

 2. Ο Φινλανδίας και Βιμπόργου Αντώνιος. 03-05-1887.
  Έδρα Βίμποργκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Αντωνίνος. 27-11-1883.
  Έδρα Πσκωβ.

 2. Ο Ρίγας και Μιτάβας Αγαθάγγελος. 10-09-1889. (Εκλογή 04-10-1897, από Τομπόλσκ).
  Έδρα Ρίγα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νάρβας Ιωάννης. 25-04-1893.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 2. Ο Κυριλλώβου Αρσένιος. 30-05-1893.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 3. Ο Γιαμβούργου Βενιαμίν. 26-10-1897.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Γιαμβούργου ιδρύθηκε στις 14-10-1897.

 4. Ο Γκντώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Σαράνσκ Παύλος. 08-01-1878.
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Βορονέζ και Ζαντόνσκ Αναστάσιος. 06-06-1882.
  Έδρα Βορονέζ.

 3. Ο Ορέλ και Σέβσκ Μητροφάνης. 14-02-1888.
  Έδρα Ορέλ.

 4. Ο Ταμπώβου και Σάτσκ Αλέξανδρος. 12-02-1889.
  Έδρα Ταμπώβ.

 5. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Ιουβενάλιος. 25-10-1892.
  Έδρα Κούρσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστρογκόζσκ Ιωσήφ. 15-12-1891. (Εκλογή 24-05-1897, από Μπρέστ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βορονέζ.

 2. Ο Κοζλώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταμπώβου.

ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Βλαδίμηρος. 16-03-1880. (+ 02-09-1897).
  Έδρα Καζάν.

 2. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Αρσένιος. 17-05-1882. (Εκλογή 04-10-1897, από Ρίγας).
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Σέργιος. 05-12-1882.
  Έδρα Άστραχαν.

 2. Ο Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Γουρίας. 22-07-1885.
  Έδρα Σαμάρα.

 3. Ο Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Νικόλαος. 05-08-1890.
  Έδρα Σαράτωβ.

 4. Ο Σιμπίρσκ και Συζράν Νίκανδρος. 10-02-1891.
  Έδρα Σιμπίρσκ (Ουλιανώβσκ).

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ Αντώνιος. 07-09-1897.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

 2. Ο Βόλσκ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Σαρατώβου.

στ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ Αθανάσιος. 09-06-1885.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Αικατερινοδάρ Αγαθόδωρος. 28-02-1888.
  Έδρα Σταυρούπολη.

 2. Ο Βλαδικαυκάσου και Μοζντόκ Βλαδίμηρος. 18-08-1891.
  Έδρα Βλαντικαυκάς.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Αξάη Ιωάννης. 05-07-1870.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ντον.

ζ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Μενζελίνσκ Ιουστίνος. 27-01-1885.
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Αικατερινβούργου και Ιρμπίτσκης Χριστοφόρος. 25-05-1887. (Εκλογή 06-06-1897, από Κοβνό).
  Έδρα Γεκατερίνμπουργκ.

 3. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Πέτρος. 01-11-1887.
  Έδρα Πέρμη.

 4. Ο Ορενβούργου και Ουράλσκ Βλαδίμηρος. 20-12-1887.
  Έδρα
  Ορενμπούργκ.

η) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Επίσκοποι

 1. Ο Τόμσκ και Μπαρναούλης Μακάριος. 12-02-1884.
  Έδρα Τόμσκ.

 2. Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Αντώνιος. 14-09-1895. (Εκλογή 04-10-1897, από Βελίκι Ουστιούνγκ).
  Έδρα Τομπόλσκ.

 3. Ο Όμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Γρηγόριος. 03-02-1891.
  Έδρα Όμσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπίησκ Μεθόδιος. 02-06-1894.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τόμσκ.

 2. Ο Μπερεζώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τομπόλσκ.

θ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Βερχολένσκ Τύχων. 18-07-1882.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καμτσάτκας, Κουρίλων και Μπλαγοβέσενσκ Μακάριος. 09-10-1883. (+ 07-09-1897).
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 2. Ο Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Ακάκιος. 07-04-1891.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 3. Ο Ζαβαϊκάλης και Νερτσίνσκ Γεώργιος. 24-01-1893.
  Έδρα Τσιτά.

 4. Ο Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ Νικόδημος. 10-05-1893.
  Έδρα Γιακούτσκ.

 5. Ο Καμτσάτκας, Κουρίλων και Μπλαγοβέσενσκ Ευσέβιος. 26-01-1897. (Εκλογή 04-10-1897, από Κίρενσκ).
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κίρενσκ Νικάνωρ. 07-12-1897.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιρκούτσκ.
  Σημείωση: Στις 26-01-1897 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Κίρενσκ ο Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Νικόλσκη, ο οποίος στις 04-10-1897 εξελέγη Επίσκοπος Καμτσάτκας.

ι) Αρχιερείς στην Ουκρανία και τη Βεσσαραβία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Ιωαννίκιος. 12-06-1861.
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χερσώνος και Οδησσού Ιουστίνος. 25-05-1871.
  Έδρα Οδησσός.

 2. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Μόδεστος. 10-04-1877.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 3. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Αμβρόσιος. 15-01-1878.
  Έδρα Χάρκοβο.

 4. Ο Κισινιώβου και Χοτίνσκ Νεόφυτος. 10-08-1880.
  Έδρα Κισινιώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Ιλαρίων. 29-04-1884.
  Έδρα Πολτάβα.

 2. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Ειρηναίος. 09-05-1888.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 3. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 24-09-1889.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 4. Ο Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Συμεών. 31-10-1893.
  Έδρα Αικατερινοσλάβ (Δνεπροπετρώβ).

 5. Ο Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Μιχαήλ. 06-08-1894. (Εκλογή 19-01-1897, από Κασίρας).
  Έδρα Συμφερόπολη.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νοβομίργοροδ Μέμνων. 22-01-1884.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 2. Ο Κανέβου Σίλβεστρος. 20-01-1885.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

 3. Ο Άκερμαν Αρκάδιος. 22-12-1885.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

 4. Ο Τσιγκιρίν Ιάκωβος. 28-04-1891.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 5. Ο Βλαδίμης Βολυνίας Παΐσιος. 07-07-1891.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 6. Ο Οστρόγκ Μεθόδιος. 15-07-1893.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 7. Ο Σουμύ Πέτρος. 19-09-1893.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χαρκόβου.

 8. Ο Ελισαβετγκράδ Τύχων. 08-09-1895.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 9. Ο Ουμάν Σέργιος. 02-06-1896.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 10. Ο Νοβγορόδου Σέβερσκη Ευθύμιος. 17-11-1896.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσερνιγόβου.

 11. Ο Μπάλτας Μένανδρος. 26-01-1897. (Εκλογή 24-05-1897, από Πριλούκη).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

 12. Ο Πριλούκη Φίλιππος. 17-08-1897.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.
  Σημείωση: Στις 26-01-1897 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Πριλούκη ο Αρχιμανδρίτης Μένανδρος Σοζόντιεφ, ο οποίος στις 24-05-1897 εξελέγη Επίσκοπος Μπάλτας.

ια) Αρχιερείς στην Πολωνία και τη Λευκορωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χέλμ και Βαρσοβίας Φλαβιανός. 02-02-1885.
  Έδρα Βαρσοβία.

 2. Ο Λιθουανίας και Βίλνας Ιερώνυμος. 03-11-1885.
  Έδρα Βίλνα.

Επίσκοποι

 1. Ο Μίνσκ και Τουρώβου Συμεών. 13-02-1883.
  Έδρα Μίνσκ.

 2. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Μισαήλ. 20-02-1883.
  Έδρα Μογιλιέβ.

 3. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Αλέξανδρος. 21-11-1883.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπρέστ Ιωακείμ. 14-01-1896. (Εκλογή 24-05-1897, από Μπάλτας).
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας.

 2. Ο Κοβνό Μιχαήλ. 06-08-1897.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βίλνας.

 3. Ο Λιούμπλιν Τύχων. 19-10-1897.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βαρσοβίας.

ιβ) Εξαρχία Γεωργίας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβηρίας (Καρταλίνης) και Καχέτης Βλαδίμηρος, Έξαρχος Γεωργίας. 03-06-1888.
  Έδρα Τιφλίδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Γκούριας και Μινγκρέλης Γρηγόριος. 25-03-1886.
  Έδρα Φάσις.

 2. Ο Σουχούμης Αρσένιος. 08-02-1895.
  Έδρα Σουχούμη.

 3. Ο Ιμερέτης (χηρεύτι).
  Έδρα Κουταΐση.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γκόρης Αλέξανδρος. 04-03-1862.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

 2. Ο Αλαβέρδης Βησσαρίων. 12-01-1875.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

ιγ) Αρχιερείς στην Κεντρική Ασία.

Επίσκοποι

 1. Ο Τουρκεστάν και Τασκένδης Νίκων. 10-04-1888. (+ 19-06-1897).
  Έδρα Βέρνη (Αλματύ).

 2. Ο Τουρκεστάν και Τασκένδης Αρκάδιος. 06-10-1896. (Εκλογή 09-11-1897, από Μπαλάχνας).
  Έδρα Βέρνη (Αλματύ).
  Σημείωση: Στις 27-06-1897 εξελέγη Επίσκοπος Τουρκεστάν ο Τσεμποξάρυ Αναστάσιος, ο οποίος παύθηκε στις 09-11-1897.

ιδ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρεβάλης Νικόλαος. 30-03-1880.
  Έδρα Τόκιο.

 2. Ο Αλεουτίων και Αλάσκας Νικόλαος. 29-09-1891.
  Έδρα Σαν Φραντσίσκο.

ιε) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Παύλος. 21-08-1866. (Παύση 21-10-1897).

 2. Ο π. Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Μαρτινιανός. 09-02-1869. (Παύση 19-01-1897).

 3. Ο π. Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Ευγένιος. 09-08-1870. (+ 22-03-1897).

 4. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ναθαναήλ. 15-08-1872.

 5. Ο π. Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Μάρκελλος. 08-07-1875.

 6. Ο π. Τουρκεστάν και Τασκένδης Αναστάσιος. 15-05-1885. (Εκλογή 27-06-1897, από Τσεμποξάρυ. Παύση 09-11-1897).

 7. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Ανατόλιος. 25-05-1886.

 8. Ο π. Αικατερινβούργου και Ιρμπίτσκης Βλαδίμηρος. 09-05-1887. (Παραίτηση 02-06-1897).

 9. Ο π. Σμολένσκ και Δορογκομπούη Γουρίας. 29-01-1890.

 10. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Αντώνιος. 12-08-1890.

 11. Ο π. Λιούμπλιν Γεδεών. 12-01-1892.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.