Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1897

ΕΤΟΣ 1897

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Δεβρών κύριος Κοσμάς. 21-12-1897.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 11 Ιανουαρίου 1916. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Στρωμνίτσης κύριος Γεράσιμος 22-12-1897.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη την 1 Δεκεμβρίου 1918. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αχρίδος κύριος Μεθόδιος. 23-12-1897.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 10 Δεκεμβρίου 1909. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.