Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1897

Χειροτονηθέντες το 1897

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

  1. 26/01/1897: Εκλογή Σηλύμνου Γερβασίου (από Λεύκης). [Βουλγαρική Εξαρχία].

  2. 18/12/1897: Εκλογή Πελαγωνείας Γρηγορίου (από Αχρίδος). [Βουλγαρική Εξαρχία].

  3. 21/12/1897: Χειροτονία Δεβρών Κοσμά. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  4. 22/12/1897: Χειροτονία Στρωμνίτσης Γερασίμου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

  5. 23/12/1897: Χειροτονία Αχρίδος Μεθοδίου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.