Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1897

ΕΤΟΣ 1897

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κίρενσκ κύριος Ευσέβιος. 26-01-1897.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 31 Ιανουαρίου 1922. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πριλούκη κύριος Μένανδρος. 26-01-1897.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 4 Οκτωβρίου 1907. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κύριος Κύριλλος. 18-05-1897.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη την 1 Απριλίου 1925. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπακάου κύριος Κόνων. 06-07-1897.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 7 Αυγούστου 1922. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σβορνικίου κύριος Γρηγόριος. 27-07-1897.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 24 Απριλίου 1909. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κοβνό κύριος Μιχαήλ. 06-08-1897.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 29 Μαΐου 1912. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πριλούκη κύριος Φίλιππος. 17-08-1897.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 17 Φεβρουαρίου 1902. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσεμποξάρυ κύριος Αντώνιος. 07-09-1897.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 10 Αυγούστου 1936. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοσχονησίων κύριος Νεόφυτος. 28-09-1897.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 21 Ιανουαρίου 1931. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λιούμπλιν κύριος Τύχων. 19-10-1897.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 7 Απριλίου 1925. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γιαμβούργου κύριος Βενιαμίν. 26-10-1897.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 6 Μαΐου 1930. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Παμφίλου κύριος Μελισσηνός. 09-11-1897.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 2 Οκτωβρίου 1920. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Στάριτσας κύριος Παύλος. 21-11-1897.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη το 1925. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Ιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφείας κύριος Φώτιος. 06-12-1897.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 4 Σεπτεμβρίου 1925. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κίρενσκ κύριος Νικάνωρ. 07-12-1897.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 6 Νοεμβρίου 1916. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.