Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1895

Ημερολόγιο συμβάντων

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου: Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Παλλάδιος.

α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Σέργιος. 01-01-1861.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τβερ και Κάσιν Σάββας. 04-11-1862.
  Έδρα Τβερ.

 2. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ιωνάθαν. 04-09-1866.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 3. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Σέργιος. 30-05-1882.
  Έδρα Βλαδίμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Βλαδίμηρος. 16-03-1875.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.

 2. Ο Καλούγας και Μπορώβου Μακάριος. 23-07-1882. (Εκλογή 22-10-1895, από Ορενβούργου).
  Έδρα Καλούγα.

 3. Ο Ριαζάν και Ζαράισκ Ιουστίνος. 27-01-1885.
  Έδρα Ριαζάν.

 4. Ο Καλούγας και Μπορώβου Αλέξανδρος. 30-06-1885. (+ 08-10-1895).
  Έδρα Καλούγα.

 5. Ο Τούλας και Μπελιώβου Ειρηναίος. 09-05-1888.
  Έδρα Τούλα.

 6. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Βησσαρίων. 30-07-1889.
  Έδρα Κοστρομά.

 7. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Γουρίας. 29-01-1890.
  Έδρα Σμολένσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κίνεσμα Βενιαμίν. 30-07-1872.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κοστρομά.

 2. Ο Δημητρώβου Νέστωρ. 17-04-1877.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 3. Ο Στάριτσας Γαβριήλ. 14-12-1886.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τβερ.

 4. Ο Ούγκλιτς Ιωαννίκιος. 21-02-1888. (Εκλογή 29-03-1895, από Μιχαηλώβου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Γιαροσλάβου.

 5. Ο Μοζάισκ Τύχων. 02-02-1892.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 6. Ο Μπαλάχνας Αλέξιος. 10-04-1894.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

 7. Ο Κασίρας Μιχαήλ. 06-08-1894. (Εκλογή 30-11-1895, από Πριλούκη).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τούλας.

 8. Ο Μιχαηλώβου Πολύευκτος. 11-06-1895.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ριαζάν.

 9. Ο Μούρομ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 10. Ο Βολοκολάμσκ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Παύλος. 21-08-1866.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

 2. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Σέργιος. 05-12-1882.
  Έδρα Βιάτκα.

 3. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Νικάνωρ. 03-03-1891.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 4. Ο Βόλογδα και Τότμας Αλέξιος. 06-06-1893. (Εκλογή 12-06-1895, από Σαραπούλ).
  Έδρα Βόλογδα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γκλαζώβου Βαρσανούφιος. 21-06-1892.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 2. Ο Σαραπούλ Νικόδημος. 25-07-1895.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 3. Ο Βελίκι Ουστιούνγκ Αντώνιος. 14-09-1895.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βόλογδα.

γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία και τη Βαλτική.

Μητροπολίτες

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Παλλάδιος. 18-12-1866.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Θεόγνωστος. 22-01-1867.
  Έδρα Νόβγοκοροντ.

 2. Ο Ρίγας και Μιτάβας Αρσένιος. 17-05-1882.
  Έδρα Ρίγα.

 3. Ο Φινλανδίας και Βιμπόργου Αντώνιος. 03-05-1887.
  Έδρα Βίμποργκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Αντωνίνος. 27-11-1883.
  Έδρα Πσκωβ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νάρβας Ιωάννης. 25-04-1893. (Εκλογή 23-08-1895, από Ελισαβετγκράδ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

 2. Ο Κυριλλώβου Αρσένιος. 30-05-1893.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 3. Ο Γκντώβου Ναζάριος. 24-10-1893.
  Βικάριος της Ι.Ε. Αγίας Πετρουπόλεως.

δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Σαράνσκ Παύλος. 08-01-1878.
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Βορονέζ και Ζαντόνσκ Αναστάσιος. 06-06-1882.
  Έδρα Βορονέζ.

 3. Ο Ορέλ και Σέβσκ Μισαήλ. 20-02-1883.
  Έδρα Ορέλ.

 4. Ο Ταμπώβου και Σάτσκ Αλέξανδρος. 12-02-1889.
  Έδρα Ταμπώβ.

 5. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Ιουβενάλιος. 25-10-1892.
  Έδρα Κούρσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστρογκόζσκ Βλαδίμηρος. 20-12-1887.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βορονέζ.

 2. Ο Κοζλώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταμπώβου.

ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Βλαδίμηρος. 16-03-1880.
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Σιμπίρσκ και Συζράν Βαρσανούφιος. 31-10-1876. (+ 12-08-1895).
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 2. Ο Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Γουρίας. 22-07-1885.
  Έδρα Σαμάρα.

 3. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Μητροφάνης. 14-02-1888.
  Έδρα Άστραχαν.

 4. Ο Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Νικόλαος. 05-08-1890.
  Έδρα Σαράτωβ.

 5. Ο Σιμπίρσκ και Συζράν Νίκανδρος. 10-02-1891. (Εκλογή 23-08-1895, από Νάρβας).
  Έδρα Σιμπίρσκ (Ουλιανώβσκ).

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ Αναστάσιος. 15-05-1885.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

στ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ Αθανάσιος. 09-06-1885.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Αικατερινοδάρ Αγαθόδωρος. 28-02-1888.
  Έδρα Σταυρούπολη.

 2. Ο Βλαδικαυκάσου και Μοζντόκ Βλαδίμηρος. 18-08-1891.
  Έδρα Βλαντικαυκάς.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Αξάη Ιωάννης. 05-07-1870.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ντον.

ζ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Μενζελίνσκ Διονύσιος. 09-02-1868.
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Πέτρος. 01-11-1887.
  Έδρα Πέρμη.

 3. Ο Ορενβούργου και Ουράλσκ Νικόλαος. 01-03-1890. (Εκλογή 22-10-1895, από Μπάλτας).
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 4. Ο Αικατερινβούργου και Ιρμπίτσκης Συμεών. 31-10-1893.
  Έδρα Γεκατερίνμπουργκ.

η) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία και την Κεντρική Ασία.

Επίσκοποι

 1. Ο Τόμσκ και Μπαρναούλης Μακάριος. 12-02-1884.
  Έδρα Τόμσκ.
  Σημείωση: Στις 18-02-1895 η Ι.Ε. Τόμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ μετωνομάστηκε σε "Τόμσκ και Μπαρναούλης".

 2. Ο Τουρκεστάν και Τασκένδης Νίκων. 10-04-1888. (Εκλογή 18-02-1895, από Ούγκλιτς).
  Έδρα Βέρνη (Αλματύ).

 3. Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Αγαθάγγελος. 10-09-1889.
  Έδρα Τομπόλσκ.

 4. Ο Όμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Γρηγόριος. 03-02-1891. (Εκλογή 18-02-1895, από Τουρκεστάν).
  Έδρα Όμσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Όμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ ιδρύθηκε στις 18-02-1895 με απόσπαση από την Ι.Ε. Τομπόλσκ και την Ι.Ε. Τόμσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπίησκ Μεθόδιος. 02-06-1894.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τόμσκ.

 2. Ο Μπερεζώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τομπόλσκ.

θ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Βερχολένσκ Τύχων. 18-07-1882.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ Μελέτιος. 05-11-1878.
  Έδρα Γιακούτσκ.

 2. Ο Καμτσάτκας, Κουρίλων και Μπλαγοβέσενσκ Μακάριος. 09-10-1883.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 3. Ο Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Ακάκιος. 07-04-1891.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 4. Ο Ζαβαϊκάλης και Νερτσίνσκ Γεώργιος. 24-01-1893.
  Έδρα Τσιτά.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κίρενσκ Νικόδημος. 10-05-1893.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιρκούτσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ουκρανία και τη Βεσσαραβία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Ιωαννίκιος. 12-06-1861.
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χερσώνος και Οδησσού Ιουστίνος. 25-05-1871.
  Έδρα Οδησσός.

 2. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Μόδεστος. 10-04-1877.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 3. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Αμβρόσιος. 15-01-1878.
  Έδρα Χάρκοβο.

 4. Ο Κισινιώβου και Χοτίνσκ Νεόφυτος. 10-08-1880.
  Έδρα Κισινιώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Μαρτινιανός. 09-02-1869.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 2. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Ιλαρίων. 29-04-1884.
  Έδρα Πολτάβα.

 3. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Δημήτριος. 04-01-1887.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 4. Ο Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Βλαδίμηρος. 09-05-1887.
  Έδρα Αικατερινοσλάβ (Δνεπροπετρώβ).

 5. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Αντώνιος. 24-09-1889.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νοβομίργοροδ Μέμνων. 22-01-1884.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 2. Ο Κανέβου Σίλβεστρος. 20-01-1885.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

 3. Ο Άκερμαν Αρκάδιος. 22-12-1885.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

 4. Ο Τσιγκιρίν Ιάκωβος. 28-04-1891.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 5. Ο Βλαδίμης Βολυνίας Παΐσιος. 07-07-1891.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 6. Ο Πριλούκη Τύχων. 26-04-1892. (Εκλογή 30-11-1895, από Μούρομ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

 7. Ο Ουμάν Ιωαννίκιος. 21-02-1893.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 8. Ο Οστρόγκ Μεθόδιος. 15-07-1893.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 9. Ο Σουμύ Πέτρος. 19-09-1893. (Εκλογή 17-01-1895, από Σουχούμης).
  Βικάριος της Ι.Ε. Χαρκόβου.

 10. Ο Νοβγορόδου Σέβερσκη Πιτιρίμ. 17-07-1894.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσερνιγόβου.

 11. Ο Ελισαβετγκράδ Τύχων. 08-09-1895.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.
  Σημείωση: Στις 17-01-1895 εξελέγη Επίσκοπος Ελισαβετγκράδ ο Σουμύ Ιωάννης, ο οποίος στις 23-08-1895 εξελέγη Επίσκοπος Νάρβας.

 12. Ο Μπάλτας (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

ια) Αρχιερείς στην Πολωνία και τη Λευκορωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χέλμ και Βαρσοβίας Φλαβιανός. 02-02-1885.
  Έδρα Βαρσοβία.

 2. Ο Λιθουανίας και Βίλνας Ιερώνυμος. 03-11-1885. (Προαγωγή 06-05-1895).
  Έδρα Βίλνα.

Επίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Ευγένιος. 09-08-1870.
  Έδρα Μογιλιέβ.

 2. Ο Μίνσκ και Τουρώβου Συμεών. 13-02-1883.
  Έδρα Μίνσκ.

 3. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Αλέξανδρος. 21-11-1883.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κοβνό Χριστοφόρος. 25-05-1887.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βίλνας.

 2. Ο Μπρέστ Ιωσήφ. 15-12-1891.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας.

 3. Ο Λιούμπλιν Γεδεών. 12-01-1892.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βαρσοβίας.

ιβ) Εξαρχία Γεωργίας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβηρίας (Καρταλίνης) και Καχέτης Βλαδίμηρος, Έξαρχος Γεωργίας. 03-06-1888.
  Έδρα Τιφλίδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιμερέτης Γαβριήλ. 06-12-1858.
  Έδρα Κουταΐση.

 2. Ο Γκούριας και Μινγκρέλης Γρηγόριος. 25-03-1886.
  Έδρα Φάσις.

 3. Ο Σουχούμης Αρσένιος. 08-02-1895.
  Έδρα Σουχούμη.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γκόρης Αλέξανδρος. 04-03-1862.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

 2. Ο Αλαβέρδης Βησσαρίων. 12-01-1875.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

ιγ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρεβάλης Νικόλαος. 30-03-1880.
  Έδρα Τόκιο.

 2. Ο Αλεουτίων και Αλάσκας Νικόλαος. 29-09-1891.
  Έδρα Σαν Φραντσίσκο.

ιδ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Καυκάσου και Αικατερινοδάρ Γερμανός. 08-01-1867. (+ 18-12-1895).

 2. Ο π. Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ναθαναήλ. 15-08-1872.

 3. Ο π. Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Μάρκελλος. 08-07-1875.

 4. Ο π. Ντον και Νοβοτσερκάσκ Δονάτος. 27-05-1879.

 5. Ο π. Βλαδικαυκάσου και Μοζντόκ Θεοδόσιος. 16-02-1886. (+ 23-01-1895).

 6. Ο π. Καλούγας και Μπορώβου Ανατόλιος. 25-05-1886.

 7. Ο π. Βόλογδα και Τότμας Αντώνιος. 12-08-1890. (Παύση 12-06-1895).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.