Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1895

Ημερολόγιο συμβάντων

Θ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας και Πριμάτος πάσης Ρουμανίας κ. Γεννάδιος. 23-02-1875.

Έδρα Βουκουρέστι.

α) Μητρόπολη Ουγγροβλαχίας.

Επίσκοποι

 1. Ο Ριμνίκου και Νέου Σεβερίνου Γεννάδιος. 02-02-1885.
  Έδρα Ριμνικουβίλτσεα.

 2. Ο Άρτζες Γεράσιμος. 21-12-1886.
  Έδρα Κούρτεα ντε Άρτζες.

 3. Ο Μπουζαίου Διονύσιος. 11-01-1887.
  Έδρα Μπουζαίου.

Χωρεπίσκοποι

 1. Ο Ριμνικεάνου Βαλεριανός. -12-1879.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Ε. Μπουζαίου.
  Έδρα Ριμνίκου Σαράτ.

 2. Ο Πιτεστίου Ποιμήν. 02-02-1895.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Ε. Άρτζες.
  Έδρα Πιτέστι.

 3. Ο Κραϊόβης Αθανάσιος. 05-02-1895.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Ε. Ριμνίκου.
  Έδρα Κραϊόβα.

 4. Ο Πλοεστίου Νήφων. 25-03-1895.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Α. Βουκουρεστίου.
  Έδρα Πλοέστι.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιασίου και Μητροπολίτης Μολδαβίας και Σουτσεάβας Ιωσήφ. 23-04-1872.
  Έδρα Ιάσιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Χουσίων Σίλβεστρος. 16-09-1879.
  Έδρα Χούσοι.

 2. Ο Κάτω Δουνάβεως Παρθένιος. 02-02-1886.
  Έδρα Κωνστάντζα.

 3. Ο Ρωμανού Ιερώνυμος. 25-12-1892. (Εκλογή 25-02-1895, από Πλοεστίου).
  Έδρα Ρώμαν.

Χωρεπίσκοποι

 1. Ο Μπαρλαδεάνου Καλλίστρατος. -02-1880.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Ε. Χουσίων.
  Έδρα Μπιρλάντ.

 2. Ο Βοτοσιανίων Δοσίθεος. 27-12-1886.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Α. Ιασίου.
  Έδρα Μποτοσάνοι.

 3. Ο Μπακάου Ιωαννίκιος. 31-12-1886.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Ε. Ρωμανού.
  Έδρα Μπακάου.

 4. Ο Γαλατσίου Μελέτιος. 19-02-1895.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Ε. Κάτω Δουνάβεως.
  Έδρα Γαλάτσι.

γ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Ουγγροβλαχίας Ιωσήφ. 11-07-1865.

 2. Ο π. Βοτοσιανίων Νάρκισσος. 15-08-1881.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.