Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1895

ΕΤΟΣ 1895

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πιτεστίου κύριος Ποιμήν. 02-02-1895.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 12 Νοεμβρίου 1934. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κραϊόβης κύριος Αθανάσιος. 05-02-1895.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 9 Οκτωβρίου 1931. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σουχούμης κύριος Αρσένιος. 08-02-1895.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 15 Απριλίου 1909. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γαλατσίου κύριος Μελέτιος. 19-02-1895.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 30 Νοεμβρίου 1923. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πλοεστίου κύριος Νήφων. 25-03-1895.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 14 Φεβρουαρίου 1923. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κύριος Κύριλλος. 27-04-1895.
(Εκκλησία της Κύπρου).

Εκοιμήθη στις 16 Νοεμβρίου 1933. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κορυτσάς κύριος Γερβάσιος. 30-04-1895.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 31 Μαΐου 1916. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μιχαηλώβου κύριος Πολύευκτος. 11-06-1895.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 7 Απριλίου 1906. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δαφνουσίας κύριος Παρθένιος. 08-07-1895.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 29 Ιουνίου 1921. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μυριοφύτου και Περιστάσεως κύριος Κωνσταντίνος. 20-07-1895.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 17 Ιανουαρίου 1912. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαραπούλ κύριος Νικόδημος. 25-07-1895.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 13 Μαρτίου 1914. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελισαβετγκράδ κύριος Τύχων. 08-09-1895.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 27 Μαρτίου 1903. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκι Ουστιούνγκ κύριος Αντώνιος. 14-09-1895.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 16 Μαρτίου 1914. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τρωάδος κύριος Νικόδημος. -11-1895.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 22 Απριλίου 1908. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.