Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1889

Ημερολόγιο συμβάντων

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου: Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως και Φινλανδίας Ισίδωρος.

α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Ιωαννίκιος. 12-06-1861.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τούλας και Μπελιώβου Νίκανδρος. 22-10-1860.
  Έδρα Τούλα.

 2. Ο Τβερ και Κάσιν Σάββας. 04-11-1862.
  Έδρα Τβερ.

 3. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ιωνάθαν. 04-09-1866.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 4. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Θεόγνωστος. 22-01-1867.
  Έδρα Βλαδίμη.

 5. Ο Ριαζάν και Ζαράισκ Θεόκτιστος. 25-05-1869.
  Έδρα Ριαζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Βλαδίμηρος. 16-03-1880. (Εκλογή 25-11-1889, από Σταυρουπόλεως).
  Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.

 2. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αυγουστίνος. 23-08-1881.
  Έδρα Κοστρομά.

 3. Ο Καλούγας και Μπορώβου Αναστάσιος. 06-06-1882.
  Έδρα Καλούγα.

 4. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη (χηρεύει).
  Έδρα Σμολένσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κίνεσμα Βενιαμίν. 30-07-1872.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κοστρομά.

 2. Ο Μοζάισκ Αλέξανδρος. 30-06-1885.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 3. Ο Μιχαηλώβου Θεοδόσιος. 16-02-1886.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ριαζάν.

 4. Ο Στάριτσας Γαβριήλ. 14-12-1886.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τβερ.

 5. Ο Βολοκολάμσκ Χριστοφόρος. 25-05-1887.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 6. Ο Μπαλάχνας Αγαθόδωρος. 28-02-1888.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

 7. Ο Ούγκλιτς Αμφιλόχιος. 01-05-1888.
  Βικάριος της Ι.Ε. Γιαροσλάβου.

 8. Ο Μούρομ Αλέξανδρος. 12-02-1889.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 9. Ο Δημητρώβου Βησσαρίων. 30-07-1889.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Παύλος. 21-08-1866.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

 2. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ναθαναήλ. 15-08-1872.
  Έδρα Αρχάγγελος.

 3. Ο Βόλογδα και Τότμας Ισραήλ. 08-07-1879.
  Έδρα Βόλογδα.

 4. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Σέργιος. 05-12-1882.
  Έδρα Βιάτκα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σαραπούλ Αθανάσιος. 09-06-1885. (Εκλογή 04-03-1889, από Νοβγορόδου Σέβερσκη).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 2. Ο Βελίκι Ουστιούνγκ Ιωαννίκιος. 21-02-1888.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βόλογδα.

 3. Ο Γκλαζώβου Νίκων. 10-04-1888. (Εκλογή 04-03-1889, από Σαραπούλ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.
  Σημείωση: Το Βικαριάτο του Γκλαζώβου ιδρύθηκε στις 04-03-1889.

γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία και τη Βαλτική.

Μητροπολίτες

 1. Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως και Φινλανδίας Ισίδωρος. 11-11-1834.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ερμογένης. 21-10-1873.
  Έδρα Πσκωβ.

 2. Ο Ρίγας και Μιτάβας Αρσένιος. 17-05-1882.
  Έδρα Ρίγα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βιμπόργου Αντώνιος. 03-05-1887.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 2. Ο Νάρβας Βλαδίμηρος. 09-05-1887.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 3. Ο Λαδόγκας Μητροφάνης. 14-02-1888.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 4. Ο Παλαιάς Ρωσίας Βλαδίμηρος. 03-06-1888.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Επίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Σαράνσκ Αντώνιος. 19-02-1867. (+ 15-04-1889).
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Ιουστίνος. 25-05-1871.
  Έδρα Κούρσκ.

 3. Ο Πένζας και Σαράνσκ Βασίλειος. 11-02-1873. (Εκλογή 22-04-1889, από π. Τομπόλσκ).
  Έδρα Πένζα.

 4. Ο Βορονέζ και Ζαντόνσκ Βενιαμίν. 04-03-1879.
  Έδρα Βορονέζ.

 5. Ο Ορέλ και Σέβσκ Μισαήλ. 20-02-1883. (Εκλογή 03-06-1889, από Δημητρώβου).
  Έδρα Ορέλ.

 6. Ο Ταμπώβου και Σάτσκ Βιτάλιος. 20-02-1883.
  Έδρα Ταμπώβ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστρογκόζσκ Ανατόλιος. 25-05-1886.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βορονέζ.

 2. Ο Κοζλώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταμπώβου.

ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Παύλος. 08-09-1868.
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Σεραφείμ. 10-04-1866.
  Έδρα Σαμάρα.

 2. Ο Σιμπίρσκ και Συζράν Βαρσανούφιος. 31-10-1876.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 3. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Παύλος. 08-01-1878. (Εκλογή 16-12-1889, από Σαρατώβου).
  Έδρα Άστραχαν.

 4. Ο Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Αβραάμ. 02-11-1880. (Εκλογή 16-12-1889, από Τομπόλσκ).
  Έδρα Σαράτωβ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ Σέργιος. 11-05-1888.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

στ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ Μακάριος. 17-07-1866.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Αικατερινοδάρ Ευγένιος. 09-08-1870. (Εκλογή 16-12-1889, από Αστραχανίου).
  Έδρα Σταυρούπολη.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Αξάη Ιωάννης. 05-07-1870. (Εκλογή 12-08-1889, από π. Αλεουτίων).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ντον.

ζ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Μενζελίνσκ Διονύσιος. 09-02-1868.
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Βλαδίμηρος. 16-03-1875.
  Έδρα Πέρμη.

 3. Ο Ορενβούργου και Ουράλσκ Μακάριος. 23-07-1882.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 4. Ο Αικατερινβούργου και Ιρμπίτσκης Πολύκαρπος. 09-09-1884.
  Έδρα Γεκατερίνμπουργκ.

η) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία και την Κεντρική Ασία.

Επίσκοποι

 1. Ο Τόμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Ισαάκιος. 09-05-1871.
  Έδρα Τόμσκ.

 2. Ο Τουρκεστάν και Τασκένδης Νεόφυτος. 10-08-1880.
  Έδρα Βέρνη (Αλματύ).

 3. Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Ιουστίνος. 27-01-1885. (Εκλογή 16-12-1889, από Νοβομίργοροδ).
  Έδρα Τομπόλσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπίησκ Μακάριος. 12-02-1884.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τόμσκ.

 2. Ο Μπερεζώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τομπόλσκ.

θ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Νερτσίνσκ Βενιαμίν. 20-05-1862.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ Μελέτιος. 05-11-1878. (Εκλογή 05-07-1889, από Σελένγκας).
  Έδρα Γιακούτσκ.

 2. Ο Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Τύχων. 18-07-1882.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 3. Ο Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ Ιάκωβος. 08-01-1884. (+ 27-05-1889).
  Έδρα Γιακούτσκ.

 4. Ο Καμτσάτκας, Κουρίλων και Μπλαγοβέσενσκ Γουρίας. 22-07-1885.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σελένγκας Μακάριος. 09-10-1883. (Εκλογή 15-07-1889, από Κίρενσκ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιρκούτσκ.

 2. Ο Κίρενσκ Αγαθάγγελος. 10-09-1889.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιρκούτσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ουκρανία και τη Βεσσαραβία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Πλάτων. 08-09-1843.
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κισινιώβου και Χοτίνσκ Σέργιος. 01-01-1861.
  Έδρα Κισινιώβ.

 2. Ο Χερσώνος και Οδησσού Νικάνωρ. 04-07-1871.
  Έδρα Οδησσός.

 3. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Αμβρόσιος. 15-01-1878.
  Έδρα Χάρκοβο.

Επίσκοποι

 1. Ο Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Μαρτινιανός. 09-02-1869.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 2. Ο Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Σεραπίων. 04-05-1869.
  Έδρα Αικατερινοσλάβ (Δνεπροπετρώβ).

 3. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Βενιαμίν. 19-12-1871.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 4. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Μόδεστος. 10-04-1877. (Εκλογή 25-11-1889, από Κάτω Νοβγορόδου).
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 5. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Δονάτος. 27-05-1879.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 6. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Ιλαρίων. 29-04-1884.
  Έδρα Πολτάβα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστρόγκ Αλέξανδρος. 21-11-1883.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 2. Ο Ελισαβετγκράδ Μέμνων. 22-01-1884.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 3. Ο Κανέβου Σίλβεστρος. 20-01-1885.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

 4. Ο Τσιγκιρίν Ιερώνυμος. 03-11-1885.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 5. Ο Άκερμαν Αρκάδιος. 22-12-1885.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

 6. Ο Μπάλτας Δημήτριος. 04-01-1887.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

 7. Ο Ουμάν Ειρηναίος. 09-05-1888.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 8. Ο Νοβγορόδου Σέβερσκη Αντώνιος. 24-09-1889.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσερνιγόβου.

 9. Ο Σουμύ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Χαρκόβου.

 10. Ο Νοβομίργοροδ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 11. Ο Πριλούκη (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Πολτάβας.

ια) Αρχιερείς στην Πολωνία και τη Λευκορωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χέλμ και Βαρσοβίας Λεόντιος. 13-03-1860.
  Έδρα Βαρσοβία.

 2. Ο Λιθουανίας και Βίλνας Αλέξιος. 30-04-1878.
  Έδρα Βίλνα.

Επίσκοποι

 1. Ο Μίνσκ και Τουρώβου Βαρλαάμ. 14-02-1875. (+ 21-05-1889).
  Έδρα Μίνσκ.

 2. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Σέργιος. 30-05-1882.
  Έδρα Μογιλιέβ.

 3. Ο Μίνσκ και Τουρώβου Συμεών. 13-02-1883. (Εκλογή 03-06-1889, από Ορέλ).
  Έδρα Μίνσκ.

 4. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Αντωνίνος. 27-11-1883. (Εκλογή 14-03-1889, από Κοβνό).
  Έδρα Βίτεμπσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κοβνό Κύριλλος. 14-12-1880. (Εκλογή 13-05-1889, από π. Αικατερινβούργου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βίλνας.

 2. Ο Λιούμπλιν Φλαβιανός. 02-02-1885.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χέλμ.

 3. Ο Μπρέστ Αναστάσιος. 15-05-1885.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας.

ιβ) Εξαρχία Γεωργίας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβηρίας (Καρταλίνης) και Καχέτης Παλλάδιος, Έξαρχος Γεωργίας.18-12-1866.
  Έδρα Τιφλίδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιμερέτης Γαβριήλ. 06-12-1858.
  Έδρα Κουταΐση.

 2. Ο Γκούριας και Μινγκρέλης Γρηγόριος. 25-03-1886.
  Έδρα Φάσις.

 3. Ο Σουχούμης Γεννάδιος. 28-12-1886. (+ 31-03-1889).
  Έδρα Σουχούμη.

 4. Ο Βλαδικαυκάσου Πέτρος. 01-11-1887.
  Έδρα Βλαντικαυκάς.

 5. Ο Σουχούμης Αλέξανδρος. 29-05-1889.
  Έδρα Σουχούμη.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γκόρης Αλέξανδρος. 04-03-1862.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

 2. Ο Αλαβέρδης Βησσαρίων. 12-01-1875.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

ιγ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρεβάλης Νικόλαος. 30-03-1880.
  Έδρα Τόκιο.

 2. Ο Αλεουτίων και Αλάσκας Βλαδίμηρος. 20-12-1887.
  Έδρα Σαν Φραντσίσκο.

ιδ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Βορονέζ και Ζαντόνσκ Ιωσήφ. 27-12-1842.

 2. Ο π. Τόμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Πέτρος. 29-03-1859. (+ 27-05-1889).

 3. Ο π. Βλαδίμης και Σουσδαλίας Θεοφάνης. 01-06-1859.

 4. Ο π. Πολτάβας και Περεγιασλάβας Ιωάννης. 22-12-1862. (+ 08-07-1889).

 5. Ο π. Καυκάσου και Αικατερινοδάρ Γερμανός. 08-01-1867.

 6. Ο π. Μπαλάχνας Πολύκαρπος. 14-01-1868.

 7. Ο π. Σουμύ Γεννάδιος. 22-09-1868.

 8. Ο π. Μπάλτας Βενιαμίν. 08-11-1870.

 9. Ο π. Πέρμης και Σολικάμσκ Εφραίμ. 07-03-1871.

 10. Ο π. Βολυνίας και Ζιτόμιρ Παλλάδιος. 22-08-1871. (Παύση 25-11-1889).

 11. Ο π. Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Μάρκελλος. 08-07-1875. (Παύση 25-02-1889).

 12. Ο π. Βλαδικαυκάσου Ιωσήφ. 30-11-1875. (+ 24-07-1890). (Παραίτηση 22-07-1889).

 13. Ο π. Σμολένσκ και Δορογκομπούη Νέστωρ. 17-04-1877. (Παύση 16-12-1889).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.