Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1889

Ημερολόγιο συμβάντων

Θ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Βουκουρεστίου, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας και Πριμάτος πάσης Ρουμανίας κ. Ιωσήφ. 11-07-1865.

Έδρα Βουκουρέστι.

α) Μητρόπολη Ουγγροβλαχίας.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπουζαίου Ιννοκέντιος. 08-05-1872.
  Έδρα Μπουζαίου.

 2. Ο Άρτζες Γεννάδιος. 23-02-1875.
  Έδρα Κούρτεα ντε Άρτζες.

 3. Ο Ριμνίκου και Νέου Σεβερίνου Γεννάδιος. 02-02-1885.
  Έδρα Ριμνικουβίλτσεα.

Χωρεπίσκοποι

 1. Ο Πλοεστίου Ιννοκέντιος. 23-12-1879.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Α. Βουκουρεστίου.
  Έδρα Πλοέστι.

 2. Ο Ριμνικεάνου Βαλεριανός. -12-1879.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Ε. Μπουζαίου.
  Έδρα Ριμνίκου Σαράτ.

 3. Ο Πιτεστίου Γεράσιμος. 21-12-1886.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Ε. Άρτζες.
  Έδρα Πιτέστι.

 4. Ο Κραϊόβης Διονύσιος. 11-01-1887.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Ε. Ριμνίκου.
  Έδρα Κραϊόβα.

β) Μητρόπολη Μολδαβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιασίου και Μητροπολίτης Μολδαβίας και Σουτσεάβας Ιωσήφ. 23-04-1872.
  Έδρα Ιάσιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρωμανού Μελχισεδέκ. 30-12-1862.
  Έδρα Ρώμαν.

 2. Ο Χουσίων Σίλβεστρος. 16-09-1879.
  Έδρα Χούσοι.

 3. Ο Κάτω Δουνάβεως Παρθένιος. 02-02-1886.
  Έδρα Κωνστάντζα.

Χωρεπίσκοποι

 1. Ο Γαλατσίου Ιερεμίας. 17-11-1873.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Ε. Κάτω Δουνάβεως.
  Έδρα Γαλάτσι.

 2. Ο Μπαρλαδεάνου Καλλίστρατος. -02-1880.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Ε. Χουσίων.
  Έδρα Μπιρλάντ.

 3. Ο Βοτοσιανίων Δοσίθεος. 27-12-1886.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Α. Ιασίου.
  Έδρα Μποτοσάνοι.

 4. Ο Μπακάου Ιωαννίκιος. 31-12-1886.
  Χωρεπίσκοπος της Ι.Ε. Ρωμανού.
  Έδρα Μπακάου.

γ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Ριμνίκου και Νέου Σεβερίνου Ιωσήφ. 20-01-1862.

 2. Ο π. Βοτοσιανίων Νάρκισσος. 15-08-1881.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.