Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1889

ΕΤΟΣ 1889

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πενταπόλεως κύριος Νεκτάριος. 15-01-1889.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 9 Νοεμβρίου 1920. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θηβαΐδος κύριος Γερμανός. 22-01-1889.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 4 Σεπτεμβρίου 1912. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μούρομ κύριος Αλέξανδρος. 12-02-1889.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 12 Ιουλίου 1898. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σελευκείας κύριος Γεράσιμος. 25-03-1889.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 12 Σεπτεμβρίου 1899. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ερσεκίου κύριος Σεραφείμ. 16-04-1889.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 17 Φεβρουαρίου 1903. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κύριος Κύριλλος. 03-05-1889.
(Εκκλησία της Κύπρου).

Εκοιμήθη στις 6 Ιουλίου 1916. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Σουχούμης κύριος Αλέξανδρος. 29-05-1889.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 12 Φεβρουαρίου 1891. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Καρανσεμπές κύριος Νικόλαος. 11-06-1889.
(Μητρόπολη Τρανσυλβανίας).

Εκοιμήθη στις 26 Ιουλίου 1908. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Ζίτσης κύριος Σάββας. 03-07-1889.
(Εκκλησία της Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 4 Μαΐου 1913. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ικονίου κύριος Αθανάσιος. 23-07-1889.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 10 Ιουνίου 1911. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δημητρώβου κύριος Βησσαρίων. 30-07-1889.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 30 Μαΐου 1905. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βιζύης και Μηδείας κύριος Ιερόθεος. 20-08-1889.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 15 Αυγούστου 1900. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κίρενσκ κύριος Αγαθάγγελος. 10-09-1889.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 16 Οκτωβρίου 1928. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αγχιάλου κύριος Βασίλειος. 24-09-1889.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 29 Σεπτεμβρίου 1929. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νοβγορόδου Σέβερσκη κύριος Αντώνιος. 24-09-1889.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 20 Απριλίου 1911. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πέτρας κύριος Τίτος. 23-12-1889.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 25 Απριλίου 1933. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.