Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1889

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 10/01/1889: Παύση Νικοπόλεως Γενναδίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 2. 12/01/1889: Προαγωγή Ι.Ε. Νικοπόλεως (Πόντου) σε Μητρόπολη με τον τίτλο "Κολωνείας". [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 3. 12/01/1889: Εκλογή Κολωνείας Δωροθέου (από π. Χαλεπίου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 4. 15/01/1889: Χειροτονία Πενταπόλεως Νεκταρίου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 5. 22/01/1889: Χειροτονία Θηβαΐδος Γερμανού. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 6. 30/01/1889: Κοίμηση Αθηνών Προκοπίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 7. 02/02/1889: Κοίμηση Λύδδης Γρηγορίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 8. 05/02/1889: Κοίμηση Καρανσεμπές Ιωάννου. [Μητρόπολη Τρανσυλβανίας].

 9. 12/02/1889: Χειροτονία Μούρομ Αλεξάνδρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 10. 25/02/1889: Παύση Πόλοτσκ Μαρκέλλου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 11. 28/02/1889: Προαγωγή Ι.Ε. Ελευθερουπόλεως σε Μητρόπολη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 12. 04/03/1889: Ίδρυση Βικαριάτου Γκλαζώβου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 13. 04/03/1889: Εκλογή Γκλαζώβου Νίκωνος (από Σαραπούλ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 14. 04/03/1889: Εκλογή Σαραπούλ Αθανασίου (από Νοβγορόδου Σέβερσκη). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 15. Μάρτιος 1889: Κατάργηση Ι.Μ. Βηθλεέμ, [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 16. 14/03/1889: Εκλογή Πόλοτσκ Αντωνίνου (από Κοβνό). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 17. 19/03/1889: Κοίμηση Άνδρου Μητροφάνους. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 18. 20/03/1889: Κοίμηση Ικονίου Αμβροσίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 19. 25/03/1889: Χειροτονία Σελευκείας Γερασίμου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 20. 31/03/1889: Κοίμηση Σουχούμης Γενναδίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 21. 15/04/1889: Κοίμηση Πένζας Αντωνίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 22. 16/04/1889: Χειροτονία Ερσεκίου Σεραφείμ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 23. 21/04/1889: Εκλογή Κιτίου Χρυσάνθου (από Κυρηνείας). [Εκκλησία της Κύπρου].

 24. 22/04/1889: Εκλογή Πένζας Βασιλείου (από π. Τομπόλσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 25. 22/04/1889: Κοίμηση Καλαβρύτων Ευθυμίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 26. 03/05/1889: Χειροτονία Κυρηνείας Κυρίλλου. [Εκκλησία της Κύπρου].

 27. 13/05/1889: Εκλογή Κοβνό Κυρίλλου (από π. Αικατερινβούργου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 28. Μάιος 1889: Παύση Βελιγραδίου Θεοδοσίου. [Εκκλησία της Σερβίας].

 29. 18/05/1889: Αποκατάσταση Βελιγραδίου Μιχαήλ (από π. Βελιγραδίου). [Εκκλησία της Σερβίας].

 30. 21/05/1889: Κοίμηση Μίνσκ Βαρλαάμ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 31. 27/05/1889: Κοίμηση Γιακουτίας Ιακώβου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 32. 27/05/1889: Κοίμηση π. Τόμσκ Πέτρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 33. Μάιος 1889: Παραίτηση Νύσσης Δημητρίου. [Εκκλησία της Σερβίας].

 34. 28/05/1889: Παύση Ζίτσης Νικάνωρος. [Εκκλησία της Σερβίας].

 35. 28/05/1889: Εκλογή Νύσσης Ιερωνύμου (από π. Σάμπατς). [Εκκλησία της Σερβίας].

 36. 29/05/1889: Χειροτονία Σουχούμης Αλεξάνδρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 37. 03/06/1889: Εκλογή Μίνσκ Συμεών (από Ορέλ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 38. 03/06/1889: Εκλογή Ορέλ Μισαήλ (από Δημητρώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 39. 11/06/1889: Χειροτονία Καρανσεμπές Νικολάου. [Μητρόπολη Τρανσυλβανίας].

 40. Ιούνιος 1889: Παραίτηση Σερβίων Ευγενίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 41. 03/07/1889: Χειροτονία Ζίτσης Σάββα. [Εκκλησία της Σερβίας].

 42. 05/07/1889: Εκλογή Γιακουτίας Μελετίου (από Σελένγκας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 43. 05/07/1889: Εκλογή Αθηνών Γερμανού (από Κεφαλληνίας). [Εκκλησία της Ελλάδος].

 44. 08/07/1889: Κοίμηση π. Πολτάβας Ιωάννου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 45. 12/07/1889: Κοίμηση π. Αλεξανδρείας Καλλινίκου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 46. 15/07/1889: Εκλογή Σελένγκας Μακαρίου (από Κίρενσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 47. 17/07/1889: Κοίμηση Βιζύης Κωνσταντίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 48. 22/07/1889: Παραίτηση Βλαδικαυκάσου Ιωσήφ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 49. 22/07/1889: Εκλογή Βλαδικαυκάσου Πέτρου (από Σουμύ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 50. 23/07/1889: Χειροτονία Ικονίου Αθανασίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 51. 29/07/1889: Εκλογή Σερβίων Κωνσταντίου (από Αρδαμερίου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 52. 30/07/1889: Χειροτονία Δημητρώβου Βησσαρίωνος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 53. 02/08/1889: Κοίμηση Πέτρας Μελετίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 54. 05/08/1889: Παραίτηση Καρπάθου Νείλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 55. 05/08/1889: Εκλογή Καρπάθου Σωφρονίου (από Αγχιάλου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 56. 12/08/1889: Εκλογή Αξάη Ιωάννου (από π. Αλεουτίων). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 57. 20/08/1889: Χειροτονία Βιζύης Ιεροθέου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 58. Αύγουστος 1889: Κοίμηση Τριπόλεως Σωφρονίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 59. 24/08/1889: Κοίμηση π. Ζίτσης Κορνηλίου. [Εκκλησία της Σερβίας].

 60. 10/09/1889: Χειροτονία Κίρενσκ Αγαθαγγέλου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 61. 24/09/1889: Χειροτονία Αγχιάλου Βασιλείου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 62. 24/09/1889: Χειροτονία Νοβγορόδου Σέβερσκη Αντωνίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 63. 27/09/1889: Κοίμηση Ιεροσητείας Γρηγορίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 64. 28/09/1889: Εκλογή Θεσσαλονίκης Σωφρονίου (από Ιωαννίνων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 65. 28/09/1889: Εκλογή Ιωαννίνων Γρηγορίου (από Θεσσαλονίκης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 66. 10/10/1889: Εκλογή Βάρνης Γρηγορίου (από Καστορίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 67. 10/10/1889: Εκλογή Καστορίας Φιλαρέτου (από Τραπεζούντος). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 68. 10/10/1889: Εκλογή Τραπεζούντος Γαβριήλ (από Βάρνης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 69. 20/11/1889: Κοίμηση π. Κυρηνείας Μελετίου. [Εκκλησία της Κύπρου].

 70. 25/11/1889: Παύση Βολυνίας Παλλαδίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 71. 25/11/1889: Εκλογή Βολυνίας Μοδέστου (από Κάτω Νοβγορόδου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 72. 25/11/1889: Εκλογή Κάτω Νοβγορόδου Βλαδιμήρου (από Σταυρουπόλεως). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 73. 14/12/1889: Κοίμηση Χαλκηδόνος Καλλινίκου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 74. 14/12/1889: Κοίμηση Φαναριοφερσάλων Ιλαρίωνος. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 75. 16/12/1889: Εκλογή Χαλκηδόνος Ιωακείμ (από Φιλιππουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 76. 16/12/1889: Εκλογή Σταυρουπόλεως Ευγενίου (από Αστραχανίου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 77. 16/12/1889: Εκλογή Αστραχανίου Παύλου (από Σαρατώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 78. 16/12/1889: Εκλογή Σαρατώβου Αβραάμ (από Τομπόλσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 79. 16/12/1889: Εκλογή Τομπόλσκ Ιουστίνου (από Νοβομίργοροδ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 80. 16/12/1889: Παύση Σμολένσκ Νέστωρος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 81. 19/12/1889: Εκλογή Φιλιππουπόλεως Φωτίου (από Ειρηνουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 82. 23/12/1889: Χειροτονία Πέτρας Τίτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 83. 1889: Κοίμηση Αρκαδίας Χρυσάνθου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.