Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1889

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Διονύσιος ο Ε΄. 27-07-1858.

Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Βοηθοί Επίσκοποι της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Χαριουπόλεως Γεννάδιος. 01-10-1867.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 2. Ο Λεύκης Λεόντιος. 16-03-1886.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 3. Ο Αργυρουπόλεως Χαρίτων. 21-09-1886.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 4. Ο Ευδοξιάδος Γεράσιμος. 30-11-1888.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

β) Μητρόπολη Εφέσου (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Εφέσου Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας. 1848.
  Έδρα Μαγνησία (Manisa).

Επίσκοποι

 1. Ο Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Ταράσιος. 30-06-1867.
  Έδρα Τράλλες (Aydin).

 2. Ο Ανέων Κωνσταντίνος. 02-11-1875.
  Έδρα Σώκια (Soke).

 3. Ο Κρήνης Θεόκλητος. 17-12-1878.
  Έδρα Κρήνη (Cesme).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Αρκαδιουπόλεως Άνθιμος. 10-07-1883.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

 2. Ο Ερυθρών Άνθιμος. 18-01-1887.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

γ) Μητρόπολη Σμύρνης (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σμύρνης Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας. 27-09-1865.
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

Επίσκοποι

 1. Ο Μοσχονησίων Ιάκωβος. 15-06-1875.
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Χριστουπόλεως Κύριλλος. 06-11-1877.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σμύρνης.

 δ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μικρά Ασία Μητροπόλεων.

 1. Ο Αγκύρας Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας. 06-08-1852.
  Έδρα Άγκυρα (Ankara).

 2. Ο Αμασείας Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου.. 27-02-1855.
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 3. Ο Κυζίκου Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου. 21-09-1858.
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 4. Ο Χαλκηδόνος Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 24-06-1859. (+ 14-12-1889).
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 5. Ο Χαλδίας και Χεροιάνων Γερβάσιος, υπέρτιμος. 09-08-1864.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane).

 6. Ο Νικαίας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 12-01-1865.
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 7. Ο Νεοκαισαρείας και Ινέου Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού. 06-12-1868.
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu).

 8. Ο Νικομηδείας Φιλόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 31-08-1875.
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 9. Ο Πισιδίας Βενέδικτος, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας. 18-06-1877.
  Έδρα Σπάρτη (Isparta).

 10. Ο Κολωνείας Δωρόθεος, υπέρτιμος. 20-05-1878. (Εκλογή 12-01-1889, από π. Χαλεπίου).
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar).
  Σημείωση: Στις 12-01-1889 η υπό την Ι.Μ. Νεοκαισαρείας Ι.Ε. Νικοπόλεως προήχθη σε Μητρόπολη με τον τίτλο "Κολωνείας".

 11. Ο Καισαρείας Ιωάννης, υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής. 21-05-1878.
  Έδρα Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου Φλαβιανών (Zincidere).

 12. Ο Προύσης Ναθαναήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας. 04-02-1879.
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 13. Ο Ικονίου Αμβρόσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας. 28-06-1880. (+ 20-03-1889).
  Έδρα Νίγδη (Nigde).

 14. Ο Χαλκηδόνος Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 05-01-1885. (Εκλογή 16-12-1889, από Φιλιππουπόλεως).
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 15. Ο Προικοννήσου Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος. 16-03-1885.
  Έδρα Αλώνη (Harmanlı).

 16. Ο Φιλαδελφείας Στέφανος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. 04-10-1887.
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir).

 17. Ο Τραπεζούντος Γαβριήλ, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής. 18-10-1887. (Εκλογή 10-10-1889, από Βάρνης).
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 18. Ο Ικονίου Αθανάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας. 23-07-1889.
  Έδρα Νίγδη (Nigde).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Λεοντοπόλεως Νεόφυτος. 20-07-1874.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αμασείας.

 2. Ο Μελιτουπόλεως Ευγένιος. 22-01-1878.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικαίας.

 3. Ο Λαμψάκου Γεννάδιος. 03-11-1885.|
  Βοηθός της Ι.Μ. Κυζίκου.

 4. Ο Αμισού Σωφρόνιος. -08-1886.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αμασείας.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Χουττουρά.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Ξενίδης (τοποτηρητής της Ηγουμενείας).
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χουττουρά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Σουμελά.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Σπινθηρόπουλος.
Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Βαζελώνος.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Ισίδωρος.
Έδρα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βαζελώνος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Περιστερεώτα.

Πατριαρχικός Έξαρχος (μέχρι το 1889): Αρχιμανδρίτης Αντώνιος Κυφωνίδης
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1889): Αρχιμανδρίτης Γερμανός Κυφωνίδης
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

ε) Μητρόπολη Ηρακλείας (εν Θράκη).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού Γερμανός, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας. 12-03-1867.
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

Επίσκοποι

 1. Ο Μετρών και Αθύρων Νεόφυτος. -05-1869.
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

 2. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Αβέρκιος. 26-10-1874.
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 3. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως Γρηγόριος. 24-04-1881.
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Μυρέων Γρηγόριος. 29-08-1887.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ηρακλείας.

στ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θράκη Μητροπόλεων.

 1. Ο Μεσημβρίας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης. 1838.
  Έδρα Μεσημβρία (Nesebar).

 2. Ο Λιτίτσης Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 11-03-1861.
  Έδρα Ορτάκιοϊ (Ivaylovgrad).

 3. Ο Ξάνθης  Διονύσιος, υπέρτιμος. 05-09-1867.
  Έδρα Ξάνθη.

 4. Ο Αδριανουπόλεως Ματθαίος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου. 17-09-1867.
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 5. Ο Διδυμοτείχου Μεθόδιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης. 12-11-1867.
  Έδρα Διδυμότειχο.

 6. Ο Βιζύης και Μηδείας Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 23-03-1869. (+ 17-07-1889).
  Έδρα Βιζύη (Vize).

 7. Ο Σηλυβρίας Γερμανός, υπέρτιμος. 11-08-1874.
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).

 8. Ο Σωζοαγαθουπόλεως Παρθένιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης. 22-05-1875.
  Έδρα Σωζόπολη (Sozopol).

 9. Ο Φιλιππουπόλεως Φώτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης Δραγοβιτίας. 14-08-1877. (Εκλογή 19-12-1889, από Ειρηνουπόλεως).
  Έδρα Φιλιππούπολη (Plovdiv).

 10. Ο Βάρνης Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης. 29-10-1877. (Εκλογή 10-10-1889, από Καστορίας).
  Έδρα Βάρνα (Varna).

 11. Ο Δέρκων Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 12-11-1878.
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 12. Ο Αίνου Λουκάς, υπέρτιμος. 02-02-1886.
  Έδρα Αίνος (Enez).

 13. Ο Γάνου και Χώρας Πολύκαρπος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας. 09-03-1886.
  Έδρα Χώρα (Hora).

 14. Ο Μαρωνείας Χρύσανθος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 30-10-1888.
  Έδρα Κομοτηνή.

 15. Ο Βιζύης και Μηδείας Ιερόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 20-08-1889.
  Έδρα Βιζύη (Vize).

 16. Ο Αγχιάλου Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 24-09-1889.
  Έδρα Αγχίαλος (Pomorie).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Τρωάδος Μεθόδιος. 23-12-1873.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δέρκων.

ζ) Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (εν Μακεδονία).

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. 19-06-1863. (Εκλογή 28-09-1889, από Ιωαννίνων).

Έδρα Θεσσαλονίκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιερισσού και Αγίου Όρους Μελέτιος. -09-1840.
  Έδρα Λιαριγκόβη (Αρναία) Χαλκιδικής.

 2. Ο Καμπανίας Νεόφυτος. 24-10-1872.
  Έδρα Κουλακιά (Χαλάστρα) Θεσσαλονίκης.

 3. Ο Πέτρας Θεόκλητος. 06-03-1877.
  Έδρα Λιβάδι Ελασσώνος.

 4. Ο Κίτρους Λεόντιος. 29-09-1885.
  Έδρα Κολινδρός Πιερίας.

 5. Ο Πολυανής και Βαρδαριωτών Ιωακείμ. 10-04-1888.
  Έδρα Δοϊράνη (Star Dojran).

 6. Ο Αρδαμερίου (χηρεύει).
  Έδρα Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

η) Λοιποί των εν Μακεδονία και Θεσσαλία Μητροπόλεων Μητροπολίτες.

 1. Ο Μελενίκου Προκόπιος, υπέρτιμος. 06-05-1849.
  Έδρα Μελένικο (Melnik).

 2. Ο Βοδενών Ιερόθεος, υπέρτιμος. 1853.
  Έδρα Βοδενά (Έδεσσα).

 3. Ο Σκοπίων Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. 20-11-1854.
  Έδρα Σκόπια (Skopje).

 4. Ο Βερροίας και Ναούσης Προκόπιος, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 17-04-1855.
  Έδρα Βέρροια.

 5. Ο Ελασσώνος και Δομενίκου Άνθιμος, υπέρτιμος. 10-05-1867.
  Έδρα Τσαριτσάνη.

 6. Ο Πελαγωνείας. Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 18-12-1867.
  Έδρα Μοναστήρι (Bitola).

 7. Ο Γρεβενών Κλήμης, υπέρτιμος. 21-01-1868.
  Έδρα Γρεβενά.

 8. Ο Μογλενών Καλλίνικος, υπέρτιμος. 02-04-1872.
  Έδρα Φλώρινα.

 9. Ο Κασσανδρείας Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 22-04-1873.
  Έδρα Πολύγυρος Χαλκιδικής.

 10. Ο Πρεσπών και Αχριδών Αλέξανδρος, υπέρτιμος. 16-12-1873.
  Έδρα Κρούσοβο (Kruševo).

 11. Ο Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιος, υπέρτιμος. 07-03-1876. (Εκλογή 29-07-1889, από Αρδαμερίου).
  Έδρα Κοζάνη.

 12. Ο Δράμας και Φιλίππων Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 30-01-1879.
  Έδρα Δράμα.

 13. Ο Στρωμνίτσης και Τιβεριουπόλεως Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 13-04-1880.
  Έδρα Στρώμνιτσα (Strumica).

 14. Ο Σισανίου και Σιατίστης Αθανάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 08-09-1882.
  Έδρα Σιάτιστα.

 15. Ο Δισκάτης Ιωαννίκιος, υπέρτιμος. 30-10-1882.
  Έδρα Δεσκάτη Γρεβενών.

 16. Ο Δεβρών και Βελισσού Μεθόδιος, υπέρτιμος. -07-1883.
  Έδρα Κίτσεβο (Kičevo).

 17. Ο Σερρών Κωνσταντίνος. υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας. 08-09-1885.
  Έδρα Σέρρες.

 18. Ο Καστορίας Φιλάρετος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 22-05-1888. (Εκλογή 10-10-1889, από Τραπεζούντος).
  Έδρα Καστοριά.

 19. Ο Ελευθερουπόλεως Διονύσιος, υπέρτιμος. 23-10-1888.
  Έδρα Πράβι (Ελευθερούπολη).
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Ελευθερουπόλεως προήχθη σε Μητρόπολη στις 28-02-1889.

 20. Ο Νευροκοπίου Γρηγόριος, υπέρτιμος. 20-11-1888.
  Έδρα Νευροκόπι (Gotse Delchev).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Λιτής Αλέξανδρος. -04-1881.
  Βοηθός της Ι.Μ. Βοδενών.

 2. Ο Δαφνουσίας Κωνσταντίνος. 13-06-1887.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μελενίκου.

 3. Ο Συνάδων Άνθιμος. 21-05-1888.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μογλενών.

θ) Μητρόπολη Ιωαννίνων (εν Ηπείρω).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιωαννίνων Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας. 30-03-1875. (Εκλογή 28-09-1889, από Θεσσαλονίκης).
  Έδρα Ιωάννινα.

Επίσκοποι

 1. Ο Βελλάς και Κονίτσης Βασίλειος. 18-01-1876.
  Έδρα Κόνιτσα.

 2. Ο Παραμυθίας Ιωάννης. 30-01-1885.
  Έδρα Παραμυθιά.

ι) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Ηπείρω Μητροπόλεων.

 1. Ο Δυρραχίου Βησσαρίων, υπέρτιμος. 1865.
  Έδρα Ελβασάνιο (Elbasan).

 2. Ο Βελεγράδων Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αλβανίας. 07-06-1875.
  Έδρα Βελέγραδα (Berati).

 3. Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Ιερώνυμος, υπέρτιμος και έξαρχος Παλαιάς Ηπείρου. 27-07-1877.
  Έδρα Πρέβεζα.

 4. Ο Κορυτσάς Φιλόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 17-12-1877.
  Έδρα Κορυτσά (Korça).

 5. Ο Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Κοσμάς, υπέρτιμος. 19-06-1888.
  Έδρα Αργυρόκαστρο (Gjirokastër).

 • Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Πίπος.
Έδρα Μέτσοβο.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Γηρομερίου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Παρθένιος.
Έδρα Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου Φιλιατών.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πογδοριανής.

Πατριαρχικός Έξαρχος:
Έδρα Ιερά Μονή Σωσίνου.

ια) Μητρόπολη Κρήτης.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κρήτης Τιμόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. 20-01-1870.
Έδρα Ηράκλειο.

Επίσκοποι

 1. Ο Πέτρας Μελέτιος. 27-07-1855. (+ 02-08-1889).
  Έδρα Νεάπολη Λασιθίου.

 2. Ο Κυδωνίας και Αποκωρώνου Νικηφόρος. 04-02-1879.
  Έδρα Χανιά.

 3. Ο Ιεράς και Σητείας Γρηγόριος. 10-02-1880. (+ 27-09-1889).
  Έδρα Ιεράπετρα.

 4. Ο Χερρονήσου Διονύσιος. 08-03-1881.
  Έδρα Ιερά Μονή Αγκαράθου.

 5. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ιερόθεος. 25-03-1881.
  Έδρα Ρέθυμνο.

 6. Ο Λάμπης και Σφακίων Ευμένιος. 28-12-1886.
  Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος (Κισσός Αγίου Βασιλείου).

 7. Ο Κισάμου και Σελίνου Παρθένιος. 22-01-1887.
  Έδρα Καστέλλι Κισάμου.

 8. Ο Αρκαδίας Νικόδημος. 26-04-1887.
  Έδρα Βιάννος Ηρακλείου.

ιβ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν ταις νήσοις του Αιγαίου Μητροπόλεων.

 1. Ο Σάμου και Ικαρίας Γαβριήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 13-07-1855.
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 2. Ο Ίμβρου Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους. 22-12-1863.
  Έδρα Κάστρο Ίμβρου (Kalekoy Imroz Adasi).

 3. Ο Κώου Αθανάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 15-10-1867.
  Έδρα Κως.

 4. Ο Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 15-02-1870.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 5. Ο Μηθύμνης Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 06-05-1873.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 6. Ο Λέρου και Καλύμνου Χρύσανθος, υπέρτιμος. 15-09-1874.
  Έδρα Κάλυμνος.

 7. Ο Μυτιλήνης Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. 30-01-1876.
  Έδρα Μυτιλήνη.

 8. Ο Ρόδου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 28-11-1876.
  Έδρα Ρόδος.

 9. Ο Καρπάθου και Κάσου Σωφρόνιος, υπέρτιμος. 30-10-1877. (Εκλογή 05-08-1889, από Αγχιάλου).
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.

 10. Ο Χίου Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 26-07-1887.
  Έδρα Χίος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Κωνστάντιος Γλαβαρίδης.
Έδρα Πάτμος.

ιγ) Μητροπολίτες των εν Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Παλαιά Σερβία Μητροπόλεων.

 1. Ο Ρασκοπρεσρένης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 14-03-1854.
  Έδρα Πρίζρεν (Prizren).

 2. Ο Σβορνικίου Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Δαλματίας. 21-02-1865.
  Έδρα Τούζλα (Tuzla).

 3. Ο Βόσνης Γεώργιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Δαλματίας. 02-02-1886.
  Έδρα Σεράγεβο (Sarajevo).

 4. Ο Ερσεκίου Σεραφείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 16-04-1889.
  Έδρα Μόσταρ (Mostar).

ιδ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ ο Γ΄. 11-12-1864.

 2. Ο π. Μοσχονησίων Καλλίνικος. 10-01-1832.

 3. Ο π. Φιλαδελφείας Διονύσιος. περ. 1847.

 4. Ο Ιεραπόλεως Ανανίας. 09-01-1849.

 5. Ο π. Σερβίων και Κοζάνης Ευγένιος. 1849. (Παραίτηση Ιούνιος 1889).

 6. Ο π. Αρδαμερίου Άνθιμος. 23-05-1854.

 7. Ο π. Πρόεδρος Κίτρους Μελέτιος. 10-12-1860.

 8. Ο π. Νικοπόλεως Γεννάδιος. 08-06-1863. (Παύση 10-01-1889).

 9. Ο π. Καρπάθου και Κάσου Νικηφόρος. 13-03-1865.

 10. Ο π. Ερσεκίου Ιγνάτιος. 27-01-1868.

 11. Ο Σταυρουπόλεως Κωνστάντιος. 03-03-1868.

 12. Ο π. Αγχιάλου Άνθιμος. 13-07-1869.

 13. Ο π. Ελευθερουπόλεως Μακάριος. 02-05-1870.

 14. Ο π. Αμίδης Διονύσιος. 21-02-1871.

 15. Ο π. Ελευθερουπόλεως Αγαθάγγελος. 12-03-1872.

 16. Ο π. Μετρών και Αθύρων Δοσίθεος. -03-1872.

 17. Ο Περιστεράς Παρθένιος. 22-09-1874.

 18. Ο π. Κίτρους Ιωαννίκιος. 20-07-1877.

 19. Ο π. Κώου Παύλος. 21-09-1880.

 20. Ο π. Βόσνης Σάββας. 29-03-1881.

 21. Ο π. Καρπάθου και Κάσου Νείλος. 28-08-1883. (Παραίτηση 05-08-1889).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.