Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σελευκείας κυρός Μεθόδιος. (;-1888).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Ο Μεθόδιος Σαλίμπα γεννήθηκε στο χωριό Btighin του Λιβάνου. Το 1854 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Σελευκείας. Περί το 1862 μετέφερε την έδρα της Μητροπόλεως Σελευκείας από τη Σεϊδανάγια στο Ζάχλε του Λιβάνου. Εκοιμήθη στις 13 Αυγούστου 1888.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.