Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1887

ΕΤΟΣ 1887

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Πωγωνιανής κυρός Πανάρετος. (+ 21-03-1887).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.