Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1887

Ημερολόγιο συμβάντων

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λοβτσού Ιωσήφ, Έξαρχος πάσης Βουλγαρίας. 02-02-1876.
Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Λεύκης Γερβάσιος. 28-01-1873.

 2. Ο Βελίκης Παρθένιος. -09-1875.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Βιδινίου Άνθιμος. 25-05-1861.
  Έδρα Βιδίνιο.

 2. Ο Σαμακοβίου Δοσίθεος. 25-05-1872.
  Έδρα Σαμάκοβο.

 3. Ο Βράτζης Κωνσταντίνος. 11-11-1884.
  Έδρα Βράτζα.

 4. Ο Σόφιας (χηρεύει).
  Έδρα Σόφια.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Κλήμης. 21-04-1874.
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

 2. Ο Λοβτσού Ιωσήφ. 02-02-1876.
  Έδρα Λόβετς.
  Σημείωση: Επίτροπος του ως Εξάρχου απουσιάζοντος στην Κωνσταντινούπολη Μητροπολίτου Λοβτσού Ιωσήφ διατελεί ο π. Αχρίδος Ναθαναήλ.

 3. Ο Φιλιππουπόλεως (χηρεύει).
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Δοροστόλου και Τσερβένου Γρηγόριος. 01-07-1872.
  Έδρα Ρούσε.

 2. Ο Βάρνης και Πρεσλάβας Συμεών. 21-08-1872.
  Έδρα Βάρνα.

 3. Ο Σηλύμνου Σεραφείμ. 22-10-1872.
  Έδρα Σλίβεν.

ε) Μητροπολίτες στη Βόρειο Μακεδονία.

 1. Ο Πελαγωνείας Ευστάθιος. 20-09-1872.
  Έδρα Μοναστήρι.
  Σημείωση: Δεν επιτράπηκε από την Οθωμανική κυβέρνηση η εγκατάσταση του Μητροπολίτη Ευσταθίου στην έδρα του. Διαμένει στην Αδριανούπολη.

 2. Ο Αχρίδος Συνέσιος. 21-09-1875.
  Έδρα Αχρίδα.

 3. Ο Σκοπίων Θεοδόσιος. 06-01-1885.
  Έδρα Σκόπια.
  Σημείωση: Δεν επιτράπηκε από την Οθωμανική κυβέρνηση η εγκατάσταση του Μητροπολίτη Θεοδοσίου στην έδρα του.

 4. Ο Βελισσού (χηρεύει)..
  Έδρα Βέλες.

στ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Πωγωνιανής Πανάρετος. 06-10-1854. (+ 21-03-1887).

 2. Ο π. Αχρίδος Ναθαναήλ. 24-09-1872.

 3. Ο π. Σόφιας Μελέτιος. 15-10-1872.

 4. Ο π. Σκοπίων Κύριλλος. -01-1873.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.