Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1887

ΕΤΟΣ 1887

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπαλάχνας κύριος Δημήτριος. 04-01-1887.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 17 Μαρτίου 1908. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κραϊόβης κύριος Διονύσιος. 11-01-1887.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 5 Απριλίου 1921. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ερυθρών κύριος Άνθιμος. 18-01-1887.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 3 Σεπτεμβρίου 1922. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κισάμου και Σελίνου κύριος Παρθένιος. 22-01-1887.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 5 Αυγούστου 1911. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Βέρσατς κύριος Νεκτάριος. 27-01-1887.
(Εκκλησία του Καρλοβικίου).

Εκοιμήθη στις 20 Δεκεμβρίου 1895. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Επιφανείας κύριος Γρηγόριος. -02-1887.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 26 Φεβρουαρίου 1925. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρκαδίας κύριος Νικόδημος. 26-04-1887.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 6 Δεκεμβρίου 1900. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βιμπόργου κύριος Αντώνιος. 03-05-1887.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 2 Νοεμβρίου 1912. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νάρβας κύριος Βλαδίμηρος. 09-05-1887.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 6 Ιανουαρίου 1926. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βολοκολάμσκ κύριος Χριστοφόρος. 25-05-1887.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη το 1921. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δαφνουσίας κύριος Κωνσταντίνος. 13-06-1887.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 27 Ιουνίου 1923/ Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Χίου κύριος Κωνσταντίνος. 26-07-1887.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 4 Μαΐου 1919. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μυρέων κύριος Γρηγόριος. 29-08-1887.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 17 Νοεμβρίου 1924. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κύριος Στέφανος. 04-10-1887.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 22 Ιουλίου 1915. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βάρνης κύριος Γαβριήλ. 18-10-1887.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 18 Δεκεμβρίου 1906. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σουμύ κύριος Πέτρος. 01-11-1887.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 30 Μαρτίου 1902. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Αλεουτίων και Αλάσκας κύριος Βλαδίμηρος. 20-12-1887,
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 27 Νοεμβρίου 1931. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.