Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1887

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 04/01/1887: Χειροτονία Μπαλάχνας Δημητρίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 2. 07/01/1887: Παραίτηση Θηβών Δοσιθέου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 3. 11/01/1887: Εκλογή Κραϊόβης Διονυσίου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 4. 18/01/1887: Χειροτονία Ερυθρών Ανθίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 5. 22/01/1887: Χειροτονία Κισάμου Παρθενίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 6. 23/01/1887: Εκλογή Κωνσταντινουπόλεως Διονυσίου του Ε΄ (από Αδριανουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 7. 27/01/1887: Χειροτονία Βέρσατς Νεκταρίου. [Εκκλησία του Καρλοβικίου].

 8. 11/02/1887: Κοίμηση Τρίκκης Μελετίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 9. 15/02/1887: Κοίμηση π. Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ του Δ΄. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 10. 17/02/1887: Κοίμηση Φωκίδος Δαυΐδ. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 11. 28/02/1887: Εκλογή Αδριανουπόλεως Ματθαίου (από Πελαγωνείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 12. Φεβρουάριος 1887: Χειροτονία Επιφανείας Γρηγορίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 13. 07/03/1887: Εκλογή Πελαγωνείας Νεοφύτου (από π. Αδριανουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 14. 12/03/1887: Κοίμηση π. Προικοννήσου Διονυσίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 15. 16/03/1887: Εκλογή Ελασσώνος Ανθίμου (από Δεβρών). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 16. 20/03/1887: Κοίμηση Κούρσκ Μιχαήλ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 17. 26/03/1887: Εκλογή Δεβρών Μεθοδίου (από Δαφνουσίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 18. 28/03/1887: Εκλογή Κούρσκ Ιουστίνου (από Κάμενετς Ποδόλσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 19. 28/03/1887: Εκλογή Κάμενετς Ποδόλσκ Δονάτου (από Ρίγας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 20. 28/03/1887: Εκλογή Ρίγας Αρσενίου (από Λαδόγκας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 21. 08/04/1887: Κοίμηση Πάκρατς Νικάνωρος. [Εκκλησία του Καρλοβικίου].

 22. 16/04/1887: Εκλογή Κυδωνίας Νικηφόρου (από Αρκαδίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 23. 24/04/1887: Ίδρυση Βικαριάτου Βολοκολάμσκ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 24. 24/04/1887: Ίδρυση Βικαριάτου Νάρβας. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 25. 24/04/1887: Εκλογή Λαδόγκας Σεργίου (από Βιμπόργου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 26. 24/04/1887: Εκλογή Οστρογκόζσκ Ανατολίου (από Μπάλτας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 27. 24/04/1887: Εκλογή Μπάλτας Δημητρίου (από Μπαλάχνας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 28. 26/04/1887: Χειροτονία Αρκαδίας Νικοδήμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 29. 03/05/1887: Χειροτονία Βιμπόργου Αντωνίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 30. 09/05/1887: Χειροτονία Νάρβας Βλαδιμήρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 31. 25/05/1887: Χειροτονία Βολοκολάμσκ Χριστοφόρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 32. 13/06/1887: Χειροτονία Δαφνουσίας Κωνσταντίνου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 33. 28/06/1887: Κοίμηση Αμασείας Σωφρονίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 34. 22/07/1887: Εκλογή Αμασείας Ανθίμου (από Βελεγράδων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 35. 22/07/1887: Εκλογή Βελεγράδων Δωροθέου (από Ικονίου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 36. 22/07/1887: Εκλογή Ικονίου Αμβροσίου (από Χίου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 37. 26/07/1887: Χειροτονία Χίου Κωνσταντίνου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 38. Ιούλιος 1887: Κοίμηση π. Κιτίου Βαρθολομαίου. [Εκκλησία της Κύπρου].

 39. 29/08/1887: Χειροτονία Μυρέων Γρηγορίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 40. 31/08/1887: Παύση Φιλαδελφείας Διονυσίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 41. 29/09/1887: Εκλογή Καζάν Παύλου (από Ιβηρίας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 42. 29/09/1887: Εκλογή Ιβηρίας Παλλαδίου (από Καζάν). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 43. 30/09/1887: Παραίτηση Αξάη Σεραφείμ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 44. 30/09/1887: Εκλογή Αξάη Αυγουστίνου (από Άκερμαν). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 45. 30/09/1887: Εκλογή Άκερμαν Αρκαδίου (από Μούρομ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 46. 01/10/1887: Προαγωγή Ι.Α. Δισκάτης σε Μητρόπολη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 47. 01/10/1887: Προαγωγή Ι.Α. Νευροκοπίου σε Μητρόπολη. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 48. 04/10/1887: Χειροτονία Φιλαδελφείας Στεφάνου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 49. 11/10/1887: Κοίμηση Στρωμνίτσης Αγαθαγγέλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 50. 15/10/1887: Εκλογή Στρωμνίτσης Καλλινίκου (από Βάρνης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 51. 18/10/1887: Χειροτονία Βάρνης Γαβριήλ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 52. 25/10/1887: Κοίμηση π. Χουσίων Καλλινίκου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 53. 01/11/1887: Χειροτονία Σουμύ Πέτρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 54. 01/11/1887: Κοίμηση π. Θηβών Δοσιθέου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 55. 12/11/1887: Κοίμηση Πενταπόλεως Νείλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 56. 14/11/1887: Παύση Πολτάβας Ιωάννη. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 57. 14/11/1887: Εκλογή Πολτάβας Ιλαρίωνος (από Πριλούκη). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 58. 19/11/1887: Κοίμηση Ντον Μητροφάνη. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 59. 27/11/1887: Κοίμηση Ακαρνανίας Γερασίμου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 60. 04/12/1887: Κοίμηση π. Αξάη Σεραφείμ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 61. 05/12/1887: Εκλογή Ντον Μακαρίου (από Βιάτκας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 62. 05/12/1887: Προαγωγή Επισκόπου Ντον Μακαρίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 63. 05/12/1887: Εκλογή Βιάτκας Σεργίου (από Λαδόγκας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 64. 07/12/1887: Παραίτηση Πολυανής Γερασίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 65. 20/12/1887: Χειροτονία Αλεουτίων Βλαδιμήρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.