Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Εμμέσης κυρός Διονύσιος. (1825-1885).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα το 1825. Το 1866 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Εμμέσης. Εκοιμήθη στις 2 Μαρτίου 1885.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.