Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1884

ΕΤΟΣ 1884

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελισαβετγκράδ κύριος Μέμνων. 22-01-1884.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 6 Νοεμβρίου 1903. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κορινθίας κύριος Σωκράτης. 02-02-1884.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 15 Φεβρουαρίου 1899. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Ιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Νεαπόλεως κύριος Μελέτιος. 06-02-1884.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 25 Ιουλίου 1884. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Ιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κύριος Κύριλλος. 09-02-1884.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 3 Νοεμβρίου 1901. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θηβαΐδος κύριος Ματθαίος. 12-02-1884.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 7 Νοεμβρίου 1888. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Ιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κύριος Σπυρίδων. 12-02-1884.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 16 Ιανουαρίου 1921. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας κύριος Γερμανός. 17-03-1884.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 18 Ιανουαρίου 1896. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ζακύνθου κύριος Διονύσιος. 18-03-1884.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 13 Αυγούστου 1894. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πριλούκη κύριος Ιλαρίων. 29-04-1884.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 18 Ιανουαρίου 1904. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Σάμπατς κύριος Σαμουήλ. 06-05-1884.
(Εκκλησία της Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 25 Μαρτίου 1886. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Ναυπακτίας και Ευρυτανίας κύριος Δαυΐδ. 02-06-1884.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 15 Ιουλίου 1896. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νοβομίργοροδ κύριος Νικόλαος. 10-06-1884.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 7 Ιουνίου 1885. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας κύριος Ευστάθιος. 23-08-1884.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 14 Μαΐου 1895. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουμάν κύριος Πολύκαρπος. 09-09-1884.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 25 Οκτωβρίου 1891. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Νύσσης κύριος Δημήτριος. 08-11-1884.
(Εκκλησία της Σερβίας).

Εκοιμήθη στις 6 Απριλίου 1930. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αρκαδίας κύριος Χρύσανθος. Νοέμβριος 1884.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη το 1889. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπάλτας κύριος Ιωσήφ. 30-12-1884.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 23 Ιανουαρίου 1886. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.