Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1884

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 22/01/1884: Χειροτονία Ελισαβετγκράδ Μέμνωνος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 2. 28/01/1884: Κοίμηση π. Βελλάς Γερμανού. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 3. 28/01/1884: Παραίτηση Μούρομ Ιακώβ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 4. 02/02/1884: Χειροτονία Κορινθίας Σωκράτους. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 5. 06/02/1884: Χειροτονία Νεαπόλεως Μελετίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 6. 09/02/1884: Χειροτονία Σεβαστείας Κυρίλλου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 7. 12/02/1884: Χειροτονία Θηβαΐδος Ματθαίου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 8. 12/02/1884: Χειροτονία Θαβωρίου Σπυρίδωνος. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 9. 14/02/1884: Εκλογή Λιβύης Ιγνατίου (από Ξανθουπόλεως). {Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 10. 15/02/1884: Κοίμηση π. Μίνσκ Αντωνίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 11. 28/02/1884: Παύση Ζακύνθου Νικολάου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 12. 17/03/1884: Χειροτονία Κεφαλληνίας Γερμανού. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 13. 18/03/1884: Χειροτονία Ζακύνθου Διονυσίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 14. 19/03/1884: Κοίμηση Νύσσης Νέστωρος. [Εκκλησία της Σερβίας].

 15. 21/03/1884: Κοίμηση Νευροκοπίου Ιγνατίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 16. 30/03/1884: Παραίτηση Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ του Γ΄. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 17. 31/03/1884: Ίδρυση Βικαριάτου Πριλούκη. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 18. Μάρτιος 1884: Κοίμηση π. Ρεθύμνης Ιλαρίωνος. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 19. Απρίλιος 1884: Κοίμηση π. Κρήνης Αμβροσίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 20. 14/04/1884: Κοίμηση Μαυροβουνίου Βησσαρίωνος. [Μητρόπολη Μαυροβουνίου].

 21. 29/04/1884: Χειροτονία Πριλούκη Ιλαρίωνος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 22. 06/05/1884: Χειροτονία Σάμπατς Σαμουήλ. [Εκκλησία της Σερβίας].

 23. 02/06/1884: Χειροτονία Ναυπακτίας Δαυΐδ. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 24. 10/06/1884: Χειροτονία Νοβομίργοροδ Νικολάου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 25. 26/06/1884: Μετονομασία Ι.Ε. Ουζίτσης σε "Ζίτσης". [Εκκλησία της Σερβίας].

 26. 24/07/1884: Κοίμηση Αρκαδίας Χρυσάνθου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 27. 25/07/1884: Κοίμηση Νεαπόλεως Μελετίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 28. 23/08/1884: Χειροτονία Κερκύρας Ευσταθίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 29. 31/08/1884: Κοίμηση π. Βόσνης Ανθίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 30. 09/09/1884: Χειροτονία Ουμάν Πολυκάρπου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 31. 25/09/1884: Κοίμηση π. Πισιδίας Καισαρίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 32. 01/10/1884: Εκλογή Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ του Δ΄ (από Δέρκων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 33. 09/10/1884: Κοίμηση Εδέσσης Νεοφύτου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 34. Οκτώβριος 1884: Κοίμηση Πτολεμαΐδος Αγαπίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 35. 08/11/1884: Χειροτονία Νύσσης Δημητρίου. [Εκκλησία της Σερβίας].

 36. Νοέμβριος 1884: Χειροτονία Αρκαδίας Χρυσάνθου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 37. 06/12/1884: Κοίμηση π. Κάτω Νοβγορόδου Ιερεμία. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 38. 20/12/1884: Εκλογή Δέρκων Καλλινίκου (από Θεσσαλονίκης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 39. 22/12/1884: Εκλογή Θεσσαλονίκης Γρηγορίου (από Τραπεζούντος). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 40. 22/12/1884: Εκλογή Σμύρνης Βασιλείου (από Αγχιάλου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 41. 22/12/1884: Ίδρυση Βικαριάτου Κανέβου. [Πατριαρχείο Ρωσίας].

 42. 29/12/1884: Εκλογή Τραπεζούντος Γρηγορίου (από Φιλιππουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 43. 30/12/1884: Χειροτονία Μπάλτας Ιωσήφ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.