Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1884

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Ιωακείμ ο Δ΄. 30-11-1870. (Εκλογή 01-10-1884, από Δέρκων).

Σημείωση: Τοποτηρητής του Οικουμενικού Θρόνου διετέλεσε ο Εφέσου Αγαθάγγελος.

Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Βοηθοί Επίσκοποι της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Χαριουπόλεως Γεννάδιος. 01-10-1867.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 2. Ο Ειρηνουπόλεως Φώτιος. 14-08-1877.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 3. Ο Παμφίλου Σωφρόνιος. 30-10-1877.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 4. Ο Σκοπέλου Παύλος. 21-09-1880.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

β) Μητρόπολη Εφέσου (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Εφέσου Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας. 1848.
  Έδρα Μαγνησία (Manisa).

Επίσκοποι

 1. Ο Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Ταράσιος. 30-06-1867.
  Έδρα Τράλλες (Aydin).

 2. Ο Ανέων Κωνσταντίνος. 02-11-1875.
  Έδρα Σώκια (Soke).

 3. Ο Κρήνης Θεόκλητος. 17-12-1878.
  Έδρα Κρήνη (Cesme).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Αρκαδιουπόλεως Άνθιμος. 10-07-1883.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

 2. Ο Ερυθρών Νείλος. 28-08-1883.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

γ) Μητρόπολη Σμύρνης (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σμύρνης Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας. 27-09-1865. (Εκλογή 22-12-1884, από Αγχιάλου).
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

Επίσκοποι

 1. Ο Μοσχονησίων Ιάκωβος. 15-06-1875.
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Χριστουπόλεως Κύριλλος. 06-11-1877.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σμύρνης.

 δ) Μητρόπολη Νεοκαισαρείας (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Νεοκαισαρείας και Ινέου Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού. 06-12-1868.
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu).

Επίσκοπος

 1. Ο Νικοπόλεως Γεννάδιος. 08-06-1863.
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar).

ε) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μικρά Ασία και Συρία Μητροπόλεων.

 1. Ο Αμασείας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου. 1845.
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 2. Ο Φιλαδελφείας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. περ. 1847.
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir).

 3. Ο Αγκύρας Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας. 06-08-1852.
  Έδρα Άγκυρα (Ankara).

 4. Ο Ικονίου Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας. 1853.
  Έδρα Νίγδη (Nigde).

 5. Ο Νικαίας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 27-07-1858
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 6. Ο Κυζίκου Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου. 21-09-1858.
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 7. Ο Προύσης Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας. 06-02-1859.
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 8. Ο Χαλκηδόνος Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 24-06-1859.
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 9. Ο Προικοννήσου Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος. 30-01-1862.
  Έδρα Αλώνη (Harmanlı).

 10. Ο Χαλδίας και Χεροιάνων Γερβάσιος, υπέρτιμος. 09-08-1864.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane).

 11. Ο Πισιδίας Παρθένιος, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας. 02-02-1871.
  Έδρα Σπάρτη (Isparta).

 12. Ο Νικομηδείας Φιλόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 31-08-1875.
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 13. Ο Τραπεζούντος Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής. 28-11-1876. (Εκλογή 29-12-1884, από Φιλιππουπόλεως).
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 14. Ο Χαλεπίου Δωρόθεος. υπέρτιμος και έξαρχος πρώτης Συρίας. 20-05-1878.
  Έδρα Χαλέπι (Ḥalab).

 15. Ο Καισαρείας Ιωάννης, υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής. 21-05-1878.
  Έδρα Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου Φλαβιανών (Zincidere).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Λεοντοπόλεως Νεόφυτος. 20-07-1874.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αμασείας.

 2. Ο Μελιτουπόλεως Ευγένιος. 22-01-1878.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικαίας.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Χουττουρά.

Πατριαρχικός Έξαρχος:
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χουττουρά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Σουμελά.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1884): Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Σπινθηρόπουλος.
Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Βαζελώνος.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Ελισαίος.
Έδρα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βαζελώνος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Περιστερεώτα.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Πανίδης.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

στ) Μητρόπολη Ηρακλείας (εν Θράκη).

Μητροπολίτες

 1. Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού Γρηγόριος, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας. 25-12-1860.
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

Επίσκοποι

 1. Ο Μετρών και Αθύρων Αθανάσιος. 15-10-1867.
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

 2. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Αβέρκιος. 26-10-1874.
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 3. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως Γρηγόριος. 24-04-1881.
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Συνάδων Πανάρετος. -11-1877.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ηρακλείας.

ζ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θράκη Μητροπόλεων.

 1. Ο Μεσημβρίας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης. 1838.
  Έδρα Μεσημβρία (Nesebar).

 2. Ο Λιτίτσης Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 11-03-1861.
  Έδρα Ορτάκιοϊ (Ivaylovgrad).

 3. Ο Διδυμοτείχου Μεθόδιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης. 12-11-1867.
  Έδρα Διδυμότειχο.

 4. Ο Αδριανουπόλεως Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου. 18-12-1867.
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 5. Ο Βιζύης και Μηδείας Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 23-03-1869.
  Έδρα Βιζύη (Vize).

 6. Ο Αίνου Άνθιμος, υπέρτιμος. 13-07-1869.
  Έδρα Αίνος (Enez).

 7. Ο Σηλυβρίας Γερμανός, υπέρτιμος. 11-08-1874.
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).

 8. Ο Σωζοαγαθουπόλεως Παρθένιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης. 22-05-1875.
  Έδρα Σωζόπολη (Sozopol).

 9. Ο Γάνου και Χώρας Βενέδικτος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας. 18-06-1877.
  Έδρα Χώρα (Hora).

 10. Ο Μαρωνείας Ιερώνυμος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 27-07-1877.
  Έδρα Κομοτηνή.

 11. Ο Ξάνθης Φιλόθεος, υπέρτιμος. 17-12-1877.
  Έδρα Ξάνθη.

 12. Ο Δέρκων Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 12-11-1878. (Εκλογή 20-12-1884, από Θεσσαλονίκης).
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 13. Ο Βάρνης Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 13-04-1880.
  Έδρα Βάρνα (Varna).

 14. Ο Αγχιάλου, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης (χηρεύει).
  Έδρα Αγχίαλος (Pomorie).

 15. Ο Φιλιππουπόλεως, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης Δραγοβιτίας (χηρεύει).
  Έδρα Φιλιππούπολη (Plovdiv).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Τρωάδος Μεθόδιος. 23-12-1873.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δέρκων.

 2. Ο Αβύδου Χρύσανθος. 15-09-1874.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αδριανουπόλεως.

η) Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (εν Μακεδονία).

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. 30-03-1875. (Εκλογή 22-12-1884, από Τραπεζούντος).

Έδρα Θεσσαλονίκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιερισσού και Αγίου Όρους Μελέτιος. -09-1840.
  Έδρα Λιαριγκόβη (Αρναία) Χαλκιδικής.

 2. Ο Πέτρας Αθανάσιος. 25-01-1870.
  Έδρα Λιβάδι Ελασσώνος.

 3. Ο Καμπανίας Νεόφυτος. 24-10-1872.
  Έδρα Κουλακιά (Χαλάστρα) Θεσσαλονίκης.

 4. Ο Αρδαμερίου Κωνστάντιος. 07-03-1876.
  Έδρα Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

 5. Ο Πολυανής και Βαρδαριωτών Θεόκλητος. 06-03-1877.
  Έδρα Δοϊράνη (Star Dojran).

 6. Ο Κίτρους Ιωαννίκιος. 20-07-1877.
  Έδρα Κολινδρός Πιερίας.

θ) Μητρόπολη Δράμας (εν Μακεδονία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Δράμας και Φιλίππων Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 30-01-1879.
  Έδρα Δράμα.

Επίσκοπος

 1. Ο Ελευθερουπόλεως  Διονύσιος. 05-09-1867.
  Έδρα Πράβι (Ελευθερούπολη).

 ι) Λοιποί Αρχιερείς των εν Μακεδονία και Θεσσαλία Μητροπόλεων.

Μητροπολίτες

 1. Ο Σερβίων και Κοζάνης Ευγένιος, υπέρτιμος. 1849.
  Έδρα Κοζάνη.

 2. Ο Μελενίκου Προκόπιος, υπέρτιμος. 06-05-1849.
  Έδρα Μελένικο (Melnik).

 3. Ο Βοδενών Ιερόθεος, υπέρτιμος. 1853.
  Έδρα Βοδενά (Έδεσσα).

 4. Ο Ελασσώνος Κύριλλος, υπέρτιμος. 1853.
  Έδρα Τσαριτσάνη.

 5. Ο Στρωμνίτσης και Τιβεριουπόλεως Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 1854.
  Έδρα Στρώμνιτσα (Strumica).

 6. Ο Σκοπίων Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. 20-11-1854.
  Έδρα Σκόπια (Skopje).

 7. Ο Βερροίας και Ναούσης Προκόπιος, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 17-04-1855.
  Έδρα Βέρροια.

 8. Ο Γρεβενών Κύριλλος, υπέρτιμος. 04-05-1862.
  Έδρα Γρεβενά.

 9. Ο Δεβρών και Βελισσού Άνθιμος, υπέρτιμος. 10-05-1867.
  Έδρα Κίτσεβο (Kičevo).

 10. Ο Πελαγωνείας Ματθαίος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 17-09-1867.
  Έδρα Μοναστήρι (Bitola).

 11. Ο Καστορίας Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 15-02-1870.
  Έδρα Καστοριά.

 12. Ο Μογλενών Καλλίνικος, υπέρτιμος. 02-04-1872.
  Έδρα Φλώρινα.

 13. Ο Κασσανδρείας Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 22-04-1873.
  Έδρα Πολύγυρος Χαλκιδικής.

 14. Ο Πρεσπών και Αχριδών Αλέξανδρος, υπέρτιμος. 16-12-1873.
  Έδρα Κρούσοβο (Kruševo).

 15. Ο Σερρών Ναθαναήλ, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας. 04-02-1879.
  Έδρα Σέρρες.

 16. Ο Σισανίου και Σιατίστης Αθανάσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 08-09-1882.
  Έδρα Σιάτιστα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Δισκάτης Ιωαννίκιος. 30-10-1882.
  Έδρα Δεσκάτη Γρεβενών.

 2. Ο Νευροκοπίου Ιγνάτιος. 12-12-1882. (+ 21-03-1884).
  Έδρα Νευροκόπι (Gotse Delchev).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Λιτής Αλέξανδρος. -04-1881.
  Βοηθός της Ι.Μ. Βοδενών.

 2. Ο Δαφνουσίας Μεθόδιος. -07-1883.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μελενίκου.

ια) Μητρόπολη Ιωαννίνων (εν Ηπείρω).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιωαννίνων Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας. 19-06-1863.
  Έδρα Ιωάννινα.

Επίσκοποι

 1. Ο Βελλάς και Κονίτσης Βασίλειος. 18-01-1876.
  Έδρα Κόνιτσα.

 2. Ο Παραμυθίας Γρηγόριος.. 29-10-1877.
  Έδρα Παραμυθιά.

ιβ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Ηπείρω Μητροπόλεων.

 1. Ο Βελεγράδων Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αλβανίας. 27-02-1855.
  Έδρα Βελέγραδα (Berati).

 2. Ο Δυρραχίου Βησσαρίων, υπέρτιμος. 1865.
  Έδρα Ελβασάνιο (Elbasan).

 3. Ο Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Κλήμης, υπέρτιμος. 21-01-1868.
  Έδρα Αργυρόκαστρο (Gjirokastër).

 4. Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αμβρόσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Παλαιάς Ηπείρου. 08-12-1868.
  Έδρα Πρέβεζα.

 5. Ο Κορυτσάς Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 07-06-1875.
  Έδρα Κορυτσά (Korça).

 • Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Πίπος.
Έδρα Μέτσοβο.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Γηρομερίου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Παρθένιος.
Έδρα Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου Φιλιατών.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πογδοριανής.

Πατριαρχικός Έξαρχος:
Έδρα Ιερά Μονή Σωσίνου.

ιγ) Μητρόπολη Κρήτης.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κρήτης Τιμόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. 20-01-1870.
Έδρα Ηράκλειο.

Επίσκοποι

 1. Ο Πέτρας Μελέτιος. 27-07-1855.
  Έδρα Νεάπολη Λασιθίου.

 2. Ο Αρκαδίας Νικηφόρος. 04-02-1879.
  Έδρα Βιάννος Ηρακλείου.

 3. Ο Ιεράς και Σητείας Γρηγόριος. 10-02-1880.
  Έδρα Ιεράπετρα.

 4. Ο Χερρονήσου Διονύσιος. 08-03-1881.
  Έδρα Ιερά Μονή Αγκαράθου.

 5. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ιερόθεος. 25-03-1881.
  Έδρα Ρέθυμνο.

 6. Ο Λάμπης και Σφακίων (χηρεύει).
  Έδρα Ιερά Μονή Πρέβελη.

 7. Ο Κισάμου και Σελίνου (χηρεύει).
  Έδρα Καστέλλι Κισάμου.

 8. Ο Κυδωνίας και Αποκωρώνου (χηρεύει).
  Έδρα Χανιά.

ιδ) Μητρόπολη Ρόδου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ρόδου Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 12-03-1867.
  Έδρα Ρόδος.

Επίσκοπος

 1. Ο Λέρνης Δανιήλ. 16-11-1870.
  Έδρα Κάλυμνος.

ιε) Λοιποί Μητροπολίτες των εν ταις νήσοις του Αιγαίου Μητροπόλεων.

 1. Ο Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 29-12-1853.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 2. Ο Σάμου και Ικαρίας Γαβριήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 13-07-1855.
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 3. Ο Κώου Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 26-04-1858.
  Έδρα Κως.

 4. Ο Ίμβρου Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους. 22-12-1863.
  Έδρα Κάστρο Ίμβρου (Kalekoy Imroz Adasi).

 5. Ο Μηθύμνης Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 06-05-1873.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 6. Ο Καρπάθου και Κάσου Γεράσιμος, υπέρτιμος. 08-03-1875.
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.

 7. Ο Μυτιλήνης Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. 30-01-1876.
  Έδρα Μυτιλήνη.

 8. Ο Χίου Αμβρόσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 28-06-1880.
  Έδρα Χίος.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Περιστεράς Παρθένιος. 22-09-1874.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μυτιλήνης.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: (μέχρι το 1884): Αρχιμανδρίτης Κωνστάντιοςς Γλαβαρίδης.
Έδρα Πάτμος.

Πατριαρχικός Έξαρχος: (από το 1884): Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Παντελάκης.
Έδρα Πάτμος.

ιστ) Μητροπολίτες των εν Βουλγαρία Μητροπόλεων.

 1. Ο Κεστεντηλίου και Στηπίων Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 06-02-1856.
  Έδρα Κεστεντήλιο (Kyustendil).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος διαμένει στο χωριό Σοβόλιανο (Sovolyano) βορείως του Κεστεντηλίου.

ιζ) Μητροπολίτες των εν Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Παλαιά Σερβία Μητροπόλεων.

 1. Ο Ρασκοπρεσρένης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 14-03-1854.
  Έδρα Πρίζρεν (Prizren).

 2. Ο Σβορνικίου Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Δαλματίας. 21-02-1865.
  Έδρα Τούζλα (Tuzla).

 3. Ο Ερσεκίου Ιγνάτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 27-01-1868.
  Έδρα Μόσταρ (Mostar).

 4. Ο Βόσνης Σάββας, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Δαλματίας. 29-03-1881.
  Έδρα Σεράγεβο (Sarajevo).

ιη) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ ο Γ΄. 11-12-1864. (Παραίτηση 30-03-1884).

 2. Ο π. Μοσχονησίων Καλλίνικος. 10-01-1832.

 3. Ο π. Αίνου Μελέτιος. 1845.

 4. Ο π. Ξάνθης Διονύσιος. 1845.

 5. Ο π. Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ιλαρίων. 27-01-1846. (+ Μάρτιος 1884).

 6. Ο π. Κρήνης και Ανέων Αμβρόσιος. 1846. (+ Απρίλιος 1884).

 7. Ο Ιεραπόλεως Ανανίας. 09-01-1849.

 8. Ο π. Καμπανίας Ιερεμίας. περ. 1850.

 9. Ο π. Πισιδίας Καισάριος. 1851. (+ 31-08-1884).

 10. Ο π. Λαρίσης Δωρόθεος. 15-03-1852.

 11. Ο π. Αρδαμερίου Άνθιμος. 23-05-1854.

 12. Ο π. Βόσνης Άνθιμος. -10-1855. (+ 01-09-1884).

 13. Ο π. Κισάμου και Σελίνου Γεράσιμος. 15-04-1860.

 14. Ο π. Πρόεδρος Κίτρους Μελέτιος. 10-12-1860.

 15. Ο π. Καρπάθου και Κάσου Ιγνάτιος. 24-08-1862.

 16. Ο π. Βελλάς και Κονίτσης Γερμανός. 01-06-1863. (+ 28-01-1884).

 17. Ο π. Νικαίας Σωφρόνιος. 12-01-1865.

 18. Ο π. Καρπάθου και Κάσου Νικηφόρος. 13-03-1865.

 19. Ο Σταυρουπόλεως Κωνστάντιος. 03-03-1868.

 20. Ο Πενταπόλεως Νείλος. 16-03-1869.

 21. Ο π. Ιεροσητείας Νεόφυτος. -05-1869.

 22. Ο π. Λέρνης Μακάριος. 02-05-1870.

 23. Ο π. Αμίδης Διονύσιος. 21-02-1871.

 24. Ο π. Ελευθερουπόλεως Αγαθάγγελος. 12-03-1872.

 25. Ο π. Μετρών και Αθύρων Δοσίθεος. -03-1872.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.