Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1881

Ημερολόγιο συμβάντων

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου: Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως και Φινλανδίας Ισίδωρος.

α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Μακάριος. 28-01-1851.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καλούγας και Μπορώβου Γρηγόριος. 09-12-1851. (+ 13-04-1881).
  Έδρα Καλούγα.

 2. Ο Τούλας και Μπελιώβου Νίκανδρος. 22-10-1860.
  Έδρα Τούλα.

 3. Ο Τβερ και Κάσιν Σάββας. 04-11-1862.
  Έδρα Τβερ.

 4. Ο Ριαζάν και Ζαράισκ Παλλάδιος..18-12-1866. (Προαγωγή 12-04-1881).
  Έδρα Ριαζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Μακάριος. 17-07-1866.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.

 2. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Ιγνάτιος. 07-08-1866.
  Έδρα Κοστρομά.

 3. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ιωνάθαν. 04-09-1866.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 4. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Θεόγνωστος. 22-01-1867.
  Έδρα Βλαδίμη.

 5. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Ιωσήφ. 14-09-1868. (+ 28-09-1881).
  Έδρα Σμολένσκ.

 6. Ο Καλούγας και Μπορώβου Βλαδίμηρος. 16-03-1875. (Εκλογή 14-05-1881, από Κοβνό).
  Έδρα Καλούγα.

 7. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Νέστωρ. 17-04-1877. (Εκλογή 31-10-1881, από Βιμπόργου).
  Έδρα Σμολένσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπαλάχνας Πολύκαρπος. 14-01-1868.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάτω Νοβγορόδου.

 2. Ο Κίνεσμα Γεννάδιος. 22-09-1868.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κοστρομά.

 3. Ο Μούρομ Ιακώβ. 18-01-1870.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βλαδίμης.

 4. Ο Δημητρώβου Αμβρόσιος. 15-01-1878.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 5. Ο Μοζάισκ Αλέξιος. 30-04-1878.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

 6. Ο Μιχαηλώβου Αυγουστίνος. 23-08-1881.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ριαζάν.

 7. Ο Στάριτσας (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τβερ.

β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Απολλώς. 16-02-1864.
  Έδρα Βιάτκα.

Επίσκοποι

 1. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Θεοδόσιος. 01-09-1863.
  Έδρα Βόλογδα.

 2. Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Παλλάδιος. 16-11-1869.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

 3. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ναθαναήλ. 15-08-1872.
  Έδρα Αρχάγγελος.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σαραπούλ Ναθαναήλ. 01-10-1878.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βιάτκας.

 2. Ο Τότμας (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Βόλογδα.

γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία και τη Βαλτική.

Μητροπολίτες

 1. Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως και Φινλανδίας Ισίδωρος. 11-11-1834.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Παύλος. 21-08-1866.
  Έδρα Πσκωβ.

 2. Ο Ρίγας και Μιτάβας Φιλάρετος. 28-07-1874.
  Έδρα Ρίγα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λαδόγκας Ερμογένης. 21-10-1873.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 2. Ο Παλαιάς Ρωσίας Βαρσανούφιος. 31-10-1876.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 3. Ο Βιμπόργου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βορονέζ και Ζαντόνσκ Σεραφείμ. 10-01-1860.
  Έδρα Βορονέζ.

Επίσκοποι

 1. Ο Πένζας και Σαράνσκ Γρηγόριος. 02-02-1867. (+ 24-04-1881).
  Έδρα Πένζα.

 2. Ο Πένζας και Σαράνσκ Αντώνιος. 19-02-1867. (Εκλογή 15-05-1881, από Ιενεσέης).
  Έδρα Πένζα.

 3. Ο Ορέλ και Σέβσκ Ιουβενάλιος. 06-10-1868.
  Έδρα Ορέλ.

 4. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Εφραίμ. 07-03-1871.
  Έδρα Κούρσκ.

 5. Ο Ταμπώβου και Σάτσκ Παλλάδιος. 22-08-1871.
  Έδρα Ταμπώβ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστρογκόζσκ Κύριλλος. 14-12-1880.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βορονέζ.

 2. Ο Κοζλώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ταμπώβου.

ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Σέργιος. 01-01-1861.
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Σεραφείμ. 10-04-1866.
  Έδρα Σαμάρα.

 2. Ο Σιμπίρσκ και Συζράν Θεόκτιστος. 25-05-1869.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 3. Ο Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Τύχων. 14-09-1869.
  Έδρα Σαράτωβ.

 4. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Ευγένιος. 09-08-1870.
  Έδρα Άστραχαν.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ Παύλος. 08-01-1878.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

στ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ Μητροφάνης. 28-05-1862.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καυκάσου και Αικατερινοδάρ Γερμανός. 08-01-1867.
  Έδρα Σταυρούπολη.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Αξάη (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ντον.

 2. Ο Μοζντόκ (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Καυκάσου.

ζ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Επίσκοποι

 1. Ο Πέρμης και Βερχοτούρας Βασσιανός. 21-11-1866.
  Έδρα Πέρμη.

 2. Ο Ουφάς και Μενζελίνσκ Νικάνωρ. 04-07-1871.
  Έδρα Ουφά.

 3. Ο Ορενβούργου και Ουράλσκ Βενιαμίν. 19-12-1871.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Αικατερινβούργου Βενιαμίν. 04-03-1879.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πέρμης.

η) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία και την Κεντρική Ασία.

Επίσκοποι

 1. Ο Τόμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ Πέτρος. 29-03-1859.
  Έδρα Τόμσκ.

 2. Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Βασίλειος. 11-02-1873.
  Έδρα Τομπόλσκ.

 3. Ο Τουρκεστάν και Τασκένδης Αλέξανδρος. 12-03-1878.
  Έδρα Βέρνη (Αλματύ).

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπίησκ Βλαδίμηρος. 16-03-1880.
  Βικάριος της Ι.Ε. Τόμσκ.

 2. Ο Μπερεζώβου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τομπόλσκ.

θ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Νερτσίνσκ Βενιαμίν. 20-05-1862.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γιακουτίας και Βιλιούϊσκ Διονύσιος. 09-02-1868.
  Έδρα Γιακούτσκ.

 2. Ο Καμτσάτκας, Κουρίλων και Μπλαγοβέσενσκ Μαρτινιανός. 09-02-1869
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 3. Ο Ιενεσέης και Κρασνογιάρσκ Ισαάκιος. 09-05-1871. (Εκλογή 30-05-1881, από Μοζντόκ).
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σελένγκας Μελέτιος. 05-11-1878.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιρκούτσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ουκρανία και τη Βεσσαραβία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φιλόθεος. 18-12-1849.
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χερσώνος και Οδησσού Πλάτων. 08-09-1843.
  Έδρα Οδησσός.

 2. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Δημήτριος. 04-03-1851.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 3. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Ιωάννης. 22-12-1862.
  Έδρα Πολτάβα.

 4. Ο Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Γουρίας. 05-07-1866. (Προαγωγή 21-04-1881).
  Έδρα Συμφερόπολη.

 5. Ο Κισινιώβου και Χοτίνσκ Παύλος. 08-09-1868.
  Έδρα Κισινιώβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Θεοδόσιος. 28-01-1867.
  Έδρα Αικατερινοσλάβ (Δνεπροπετρώβ).

 2. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Σεραπίων. 04-05-1869.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 3. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Ιουστίνος. 25-05-1871.
  Έδρα Χάρκοβο.

 4. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Μάρκελλος. 08-07-1875.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Σουμύ Βενιαμίν. 30-07-1872.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χαρκόβου.

 2. Ο Τσιγκιρίν Ιωάννης. 30-03-1875.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 3. Ο Μπάλτας Ιανουάριος. 05-06-1877.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

 4. Ο Ουμάν Μιχαήλ. 22-01-1878.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 5. Ο Οστρόγκ Βιτάλιος. 13-05-1879.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 6. Ο Νοβομίργοροδ Ισραήλ. 08-07-1879.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 7. Ο Ελισαβετγκράδ Νεόφυτος. 10-08-1880.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 8. Ο Άκερμαν (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

 9. Ο Νοβγορόδου Σέβερσκη (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Τσερνιγόβου.

ια) Αρχιερείς στην Πολωνία και τη Λευκορωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Ευσέβιος. 09-03-1847.
  Έδρα Μογιλιέβ.

 2. Ο Χέλμ και Βαρσοβίας Λεόντιος. 13-03-1860.
  Έδρα Βαρσοβία.

 3. Ο Λιθουανίας και Βίλνας Αλέξανδρος. 02-11-1860.
  Έδρα Βίλνα.

Επίσκοποι

 1. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Βικτωρίνος. 03-11-1868.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 2. Ο Μίνσκ και Τουρώβου Βαρλαάμ. 14-02-1875.
  Έδρα Μίνσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Λιούμπλιν Μόδεστος. 10-04-1877.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χέλμ.

 2. Ο Κοβνό Δονάτος. 27-05-1879. (Εκλογή 14-05-1881, από Μπρέστ).
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας..

 3. Ο Μπρέστ Αβραάμ. 02-11-1880. (Εκλογή 27-06-1881, από Μιχαηλώβου).
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας.

ιβ) Εξαρχία Γεωργίας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβηρίας (Καρταλίνης) και Καχέτης Ιωαννίκιος, Έξαρχος Γεωργίας. 12-06-1861.
  Έδρα Τιφλίδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιμερέτης Γαβριήλ. 06-12-1858.
  Έδρα Κουταΐση.

 2. Ο Γκούριας Αλέξανδρος. 04-03-1862. (Εκλογή 1881, από Γκόρης).
  Έδρα Τζουμάτη.

 3. Ο Αβχαζίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Ιμερέτης Γαβριήλ.
  Έδρα Πιτυούς.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μινγκρέλης Βησσαρίων. 12-01-1875.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιμερέτης.

 2. Ο Βλαδικαυκάσου Ιωσήφ. 30-11-1875.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

 3. Ο Γκόρης (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

ιγ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Επίσκοποι

 1. Ο Αλεουτίων και Αλάσκας Νέστωρ. 17-12-1878.
  Έδρα Σαν Φραντσίσκο.

 2. Ο Ρεβάλης Νικόλαος. 30-03-1880.
  Έδρα Τόκιο.

ιδ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Μίνσκ και Μπομπρούϊσκ Αντώνιος. 02-02-1834.

 2. Ο π. Μίνσκ και Μπομπρούϊσκ Μιχαήλ. 08-09-1839. (+ 06-03-1881).

 3. Ο π. Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Ιερεμίας. 06-04-1841.

 4. Ο π. Βορονέζ και Ζαντόνσκ Ιωσήφ. 27-12-1842.

 5. Ο π. Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Λεωνίδας. 10-01-1843.

 6. Ο π. Σιμπίρσκ και Συζράν Ευγένιος. 06-10-1857.

 7. Ο π. Γκούριας Γαβριήλ. 25-03-1859. (Παύση 01-08-1881. + 11-09-1881).

 8. Ο π. Βλαδίμης και Σουσδαλίας Θεοφάνης. 01-06-1859.

 9. Ο π. Τσιγκιρίν Πορφύριος. 14-02-1865.

 10. Ο π. Αλεουτίων και Αλάσκας Ιωάννης. 05-07-1870.

 11. Ο π. Μπάλτας Βενιαμίν. 08-11-1870.

 12. Ο π. Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Χρύσανθος. 29-12-1874.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.