Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1881

ΕΤΟΣ 1881

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Ιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κύριος Επιφάνιος. 18-01-1881.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 17 Αυγούστου 1908. Βιογραφικό σημείωμα.


\Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κύριος Διονύσιος. 08-03-1881.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 12 Ιουνίου 1910. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκωρώνου κύριος Ιερόθεος. 25-03-1881.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη τον Φεβρουάριο του 1896. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βόσνης κύριος Σάββας. 29-03-1881.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 10 Φεβρουαρίου 1903. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λιτής κύριος Αλέξανδρος. Απρίλιος 1881.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 27 Ιουνίου 1928. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σιών κύριος Γρηγόριος. 24-05-1881.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 5 Μαρτίου 1900. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βοτοσιανίων κύριος Νάρκισσος. 15-08-1881.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 2 Μαρτίου 1913. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μιχαηλώβου κύριος Αυγουστίνος. 23-08-1881.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 30 Νοεμβρίου 1892. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.