Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1881

ΕΤΟΣ 1881

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Μίνσκ και Μπομπρούϊσκ κυρός Μιχαήλ. (+ 06-03-1881).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Ναυπακτίας και Ευρυτανίας κυρός Άνθιμος. (+ 02-04-1881).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καλούγας και Μπορώβου κυρός Γρηγόριος. (+ 13-04-1881).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεοδωρουπόλεως κυρός Μελέτιος. (+ Απρίλιος 1881).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Πένζας και Σαράνσκ κυρός Γρηγόριος. (+ 24-04-1881).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Πατριάρχης πρώην Καρλοβικίου κυρός Προκόπιος. (+ 29-04-1881).
(Εκκλησία του Καρλοβικίου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κυρός Γρηγόριος ο ΣΤ΄
(+ 08-06-1881).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Γκούριας κυρός Γαβριήλ. (+ 11-09-1881).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κυρός Γρηγόριος. (+ 13-09-1881).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σμολένσκ και Δορογκομπούη κυρός Ιωσήφ. (+ 28-09-1881).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Ιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Λύδδης κυρός Νεόφυτος. (+ 07-10-1881).
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σηλυβρίας κυρός Κύριλλος. (+ 27-10-1881).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μυριοφύτου και Περιστάσεως κυρός Γρηγόριος. (+ 03-11-1881).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Μελενίκου κυρός Διονύσιος. (+ 25-11-1881).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Τιμισοάρας κυρός Γεώργιος. (+ 23-12-1881).
(Εκκλησία του Καρλοβικίου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.-