Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1876

ΕΤΟΣ 1876

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λοβτσού κύριος Ιωσήφ. 02-02-1876.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 20 Ιουνίου 1915. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.