Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1876

ΕΤΟΣ 1876

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Νυσσάβας κυρός Παρθένιος. (+ 07-02-1876).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Βελισσού κυρός Γεννάδιος. (+ 12-05-1876).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.