Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1876

ΕΤΟΣ 1876

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελλάς και Κονίτσης κύριος Βασίλειος. 18-01-1876.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη τον Ιανουάριο του 1902. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κύριος Κωνσταντίνος. 30-01-1876.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 27 Φεβρουαρίου 1914. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρδαμερίου κύριος Κωνστάντιος. 07-03-1876.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 14 Ιουνίου 1910. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βηθλεέμ κύριος Άνθιμος. 28-03-1876.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 7 Σεπτεμβρίου 1901. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αικατερινβούργου κύριος Βαρσανούφιος. 31-10-1876.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 12 Αυγούστου 1895. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καμπανίας κύριος Γρηγόριος. 28-11-1876.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 13 Νοεμβρίου 1926. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.