Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1876

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Ιωακείμ ο Β΄. -12-1827.

Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Βοηθοί Επίσκοποι της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Μελιτουπόλεως Ευγένιος. 1845.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 2. Ο Μελιτηνής Μελέτιος. -02-1850.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 3. Ο Αναστασιουπόλεως Κύριλλος. 04-06-1861.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 4. Ο Παμφίλου Διονύσιος. 30-01-1862.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 5. Ο Αργυρουπόλεως Αθανάσιος. 15-10-1867.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 6. Ο Λαοδικείας Παρθένιος.  02-02-1871.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 7. Ο Ειρηνουπόλεως Γερμανός. 11-08-1874.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 8. Ο Κλαυδιουπόλεως Ευγένιος. 11-08-1874.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 9. Ο Αβύδου Χρύσανθος. 15-09-1874.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 10. Ο Αμφιπόλεως Ιάκωβος. 15-06-1875.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

β) Μητρόπολη Εφέσου (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Εφέσου Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας. 1848.
  Έδρα Μαγνησία (Manisa).

Επίσκοποι

 1. Ο Κρήνης και Ανέων Αμβρόσιος. 1846.
  Έδρα Κρήνη (Cesme).

 2. Ο Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Διονύσιος. 1848.
  Έδρα Τράλλες (Aydin).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Χριστουπόλεως Ταράσιος. 30-06-1867.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

 2. Ο Μυρίνης Κωνσταντίνος. 02-11-1875.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

γ) Μητρόπολη Σμύρνης (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σμύρνης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας. 17-07-1845.
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

Επίσκοποι

 1. Ο Μοσχονησίων Παΐσιος. 09-04-1872.
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Μυρέων Αγαθάγγελος. 30-03-1875.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σμύρνης.

 δ) Μητρόπολη Νεοκαισαρείας (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Νεοκαισαρείας και Ινέου Ιερόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού. 05-08-1861.
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu).
  Σημείωση: Τον Ιανουάριο του 1876 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου ανακλήθηκε προγενέστερη απόφαση της Συνόδου εκδοθείσα τον Μάιο του 1873 σύμφωνα με την οποία αφηρούντο από τη Μητρόπολη Νεοκαισαρείας και προσηρτώντο στη Μητρόπολη Αγκύρας τα χωριά της περιοχής της Παφλαγονίας (πρώην Εξαρχία Ινεπόλεως-İnebolu μετά των χωρίων της και οι πόλεις και χωριά Κασταμονή-Kastamonu, Θεοδοσία-Τόσιν-Tosya, Τουχτ-Yapraklı, Γάγγρα-Çankırı, Τσερκέσκιοϊ, Γιαηζίκιοϊ, Θεοδωρούπολις-Σαφράμπολις-Safranbolu, Παρθένιον-Bartın και Τσαιτζουμαά-Çaycuma).

Επίσκοπος

 1. Ο Νικοπόλεως Ιερεμίας. 14-02-1860.
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar).

ε) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μικρά Ασία και Συρία Μητροπόλεων.

 1. Ο Νικομηδείας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. -10-1821.
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 2. Ο Τραπεζούντος Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής. 1830.
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 3. Ο Προικοννήσου Γεδεών, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος. 1839.
  Έδρα Αλώνη (Harmanlı).

 4. Ο Αμασείας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου. 1845.
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 5. Ο Φιλαδελφείας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. περ. 1847.
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir).

 6. Ο Νικαίας Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. -12-1847.
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 7. Ο Αγκύρας Χρύσανθος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας. 1850.
  Έδρα Άγκυρα (Ankara).

 8. Ο Πισιδίας Καισάριος, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας. 1851.
  Έδρα Σπάρτη (Isparta).

 9. Ο Χαλεπίου Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πρώτης Συρίας. 06-08-1852.
  Έδρα Χαλέπι (Ḥalab).

 10. Ο Ικονίου Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας. 1853.
  Έδρα Νίγδη (Nigde).

 11. Ο Κυζίκου Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου. 21-09-1858.
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 12. Ο Προύσης Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας. 06-02-1859.
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 13. Ο Χαλκηδόνος Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 24-06-1859.
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 14. Ο Χαλδίας και Χεροιάνων Γερβάσιος, υπέρτιμος. 09-08-1864.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane).

 15. Ο Καισαρείας Μεθόδιος, υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής. 12-11-1867. (Εκλογή 28-01-1876, από Μυτιλήνης).
  Έδρα Καισάρεια (Kayseri).

 16. Ο Καισαρείας Ευστάθιος, υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής. 03-10-1871. (+ 26-01-1876).
  Έδρα Καισάρεια (Kayseri).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ελενουπόλεως Κωνστάντιος. 23-03-1869.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικομηδείας.

 2. Ο Λαμψάκου Αλέξανδρος. 16-12-1873.
  Βοηθός της Ι.Μ. Κυζίκου.

 3. Ο Λεοντοπόλεως Νεόφυτος. 20-07-1874.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αμασείας.

 4. Ο Λεύκης Αβέρκιος. 26-10-1874.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικαίας.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Χουττουρά.

Πατριαρχικός Έξαρχος (μέχρι το 1876): Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Χρυσουλίδης.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χουττουρά.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1876): Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Παπαχριστοδούλου (επίτροπος Ηγουμενείας).
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χουττουρά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Σουμελά.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος.
Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Βαζελώνος.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Κατόγλης.
Έδρα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βαζελώνος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Περιστερεώτα.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Πανίδης.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

στ) Μητρόπολη Ηρακλείας (εν Θράκη).

Μητροπολίτες

 1. Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού Πανάρετος, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας. 1824.
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

Επίσκοποι

 1. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Γρηγόριος. 1830.
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 2. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως Γρηγόριος. 14-02-1864.
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

 3. Ο Μετρών και Αθύρων Δοσίθεος. -03-1872.
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ναζιανζού Γρηγόριος. 30-03-1875.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ηρακλείας.

ζ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θράκη Μητροπόλεων.

 1. Ο Μεσημβρίας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης. 1838.
  Έδρα Μεσημβρία (Nesebar).

 2. Ο Σηλυβρίας Ζαχαρίας, υπέρτιμος. 1840.
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).

 3. Ο Μαρωνείας Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 1845.
  Έδρα Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή).

 4. Ο Διδυμοτείχου Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδοπης. -03-1851.
  Έδρα Διδυμότειχο.

 5. Ο Σωζοαγαθουπόλεως Θεόφιλος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης. 28-06-1854.
  Έδρα Σωζόπολη (Sozopol).

 6. Ο Αδριανουπόλεως Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου. 27-07-1858.
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 7. Ο Λιτίτσης Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 11-03-1861.
  Έδρα Ορτάκιοϊ (Ivaylovgrad).

 8. Ο Βιζύης και Μηδείας Πλάτων, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 02-03-1863.
  Έδρα Βιζύη (Vize).

 9. Ο Αγχιάλου Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 27-09-1865.
  Έδρα Αγχίαλος (Pomorie).

 10. Ο Φιλιππουπόλεως Νεόφυτος,  υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης Δραγοβιτίας. 18-12-1867.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Plovdiv).

 11. Ο Βάρνης Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 15-02-1870.
  Έδρα Βάρνα (Varna).

 12. Ο Δέρκων Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 30-11-1870.
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 13. Ο Αίνου Δωρόθεος, υπέρτιμος. 25-03-1871.
  Έδρα Αίνος (Enez).

 14. Ο Ξάνθης Καλλίνικος, υπέρτιμος. 16-01-1874.
  Έδρα Ξάνθη.

 15. Ο Γάνου και Χώρας; Παρθένιος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας. 22-05-1875.
  Έδρα Χώρα (Hora).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Τρωάδος Μεθόδιος. 23-12-1873.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δέρκων.

η) Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (εν Μακεδονία).

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. 11-12-1864.

Έδρα Θεσσαλονίκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Πολυανής και Βαρδαριωτών Μελέτιος. -09-1840.
  Έδρα Δοϊράνη (Star Dojran).

 2. Ο Σερβίων και Κοζάνης Ευγένιος. 1849.
  Έδρα Κοζάνη.

 3. Ο Πλαταμώνος Ιάκωβος. 1857.
  Έδρα Ραψάνη.

 4. Ο Πέτρας Αθανάσιος. 25-01-1870.
  Έδρα Λιβάδι Ελασσώνος.

 5. Ο Ιερισσού και Αγίου Όρους Αμβρόσιος. 16-03-1875.
  Έδρα Λιαριγκόβη (Αρναία) Χαλκιδικής.

 6. Ο Κίτρους Νικόλαος. 06-04-1875.
  Έδρα Κολινδρός Πιερίας.

 7. Ο Αρδαμερίου Κωνστάντιος. 07-03-1876.
  Έδρα Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

 8. Ο Καμπανίας Γρηγόριος,  28-11-1876.
  Έδρα Κουλακιά (Χαλάστρα) Θεσσαλονίκης.

θ) Μητρόπολη Δράμας (εν Μακεδονία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Φιλίππων και Δράμας Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 17-10-1860.
  Έδρα Δράμα.

Επίσκοπος

 1. Ο Ελευθερουπόλεως  Διονύσιος. 05-09-1867.
  Έδρα Πράβι (Ελευθερούπολη).

 ι) Λοιποί Αρχιερείς των εν Μακεδονία Μητροπόλεων.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βερροίας και Ναούσης Βενέδικτος, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 1842.
  Έδρα Βέρροια.

 2. Ο Μελενίκου Προκόπιος, υπέρτιμος. 06-05-1849.
  Έδρα Μελένικο (Melnik).

 3. Ο Καστορίας Ιλαρίων, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 31-12-1851.
  Έδρα Καστοριά.

 4. Ο Βοδενών Ιερόθεος, υπέρτιμος. 1853.
  Έδρα Βοδενά (Έδεσσα).

 5. Ο Στρωμνίτσης και Τιβεριουπόλεως Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρικής Μακεδονίας. 1854.
  Έδρα Στρώμνιτσα (Strumica).

 6. Ο Πρεσπών και Αχριδών Μελέτιος, υπέρτιμος. 27-07-1854.
  Έδρα Αχρίδα (Ohrid ).

 7. Ο Σκοπίων Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. 20-11-1854.
  Έδρα Σκόπια (Skopje).

 8. Ο Μογλενών Προκόπιος, υπέρτιμος. 17-04-1855.
  Έδρα Φλώρινα.

 9. Ο Γρεβενών Κύριλλος, υπέρτιμος. 04-05-1862.
  Έδρα Γρεβενά.

 10. Ο Πελαγωνείας Ματθαίος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 17-09-1867. (Εκλογή 02-10-1876, από Δρυϊνουπόλεως).
  Έδρα Μοναστήρι (Bitola).

 11. Ο Σισανίου και Σιατίστης Αμβρόσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 08-12-1868.
  Εδρα Σιάτιοστα.

 12. Ο Δεβρών Καλλίνικος, υπέρτιμος. 02-04-1872. (Εκλογή 09-10-1876, από Ελαίας).
  Έδρα Δίβρα (Debar).

 13. Ο Κασσανδρείας Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 22-04-1873.
  Έδρα Πολύγυρος Χαλκιδικής.

 14. Ο Σερρών Φιλόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας. 31-08-1875.
  Έδρα Σέρρες.

 15. Ο Βελισσού, υπέρτιμος (χηρεύει).
  Έδρα Βελεσσά (Veles).

ια) Μητρόπολη Ιωαννίνων (εν Ηπείρω).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιωαννίνων Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας. 19-06-1863.
  Έδρα Ιωάννινα.

Επίσκοποι

 1. Ο Παραμυθίας Άνθιμος. 13-07-1869.
  Έδρα Παραμυθιά.

 2. Ο Βελλάς και Κονίτσης Βασίλειος. 18-01-1876.
  Έδρα Κόνιτσα.

ιβ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Ηπείρω Μητροπόλεων.

 1. Ο Άρτης και Πρεβέζης Σεραφείμ, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αιτωλίας. 10-10-1848.
  Έδρα Άρτα.

 2. Ο Βελεγράδων Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αλβανίας. 27-02-1855.
  Έδρα Βελέγραδα (Berati).

 3. Ο Δυρραχίου Βησσαρίων, υπέρτιμος. 1865.
  Έδρα Ελβασάνιο (Elbasan).

 4. Ο Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Άνθιμος, υπέρτιμος. 10-05-1867. (Εκλογή 07-10-1876, από Δεβρών).
  Έδρα Αργυρόκαστρο (Gjirokastër).

 5. Ο Κορυτσάς Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 07-06-1875.
  Έδρα Κορυτσά (Korça).

 • Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Πίπος.
Έδρα Μέτσοβο.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Γηρομερίου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Παρθένιος.
Έδρα Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου Φιλιατών.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πογδοριανής.

Πατριαρχικός Έξαρχος:
Έδρα Ιερά Μονή Σωσίνου.

ιγ) Μητρόπολη Λαρίσης (εν Θεσσαλία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Λαρίσης Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος δευτέρας Θετταλίας και πάσης Ελλάδος. 01-08-1854.
  Έδρα Λάρισα.

Επίσκοποι

 1. Ο Θαυμακού Χρύσανθος. -12-1855.
  Έδρα Δομοκός.

 2. Ο Σταγών Κλήμης. 21-01-1868.
  Έδρα Καλαμπάκα.

 3. Ο Τρίκκης Μελέτιος. 07-05-1869. (Εκλογή 21-02-1876, από Σελευκείας).
  Έδρα Τρίκαλα.

 4. Ο Γαρδικίου (χηρεύει).
  Έδρα Ζάρκο Τρικάλων.

ιδ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θεσσαλία Μητροπόλεων.

 1. Ο Ελασσώνος Κύριλλος, υπέρτιμος. 1853.
  Έδρα Τσαριτσάνη.

 2. Ο Φαναριοφερσάλων Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Φθίας. 06-12-1868. (Εκλογή 19-02-1876, από Τρίκκης).
  Έδρα Φάρσαλα.

 3. Ο Δημητριάδος και Ζαγοράς Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος Πελασγών. 05-04-1870.
  Έδρα Βόλος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Τρικέρων.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Ιερομόναχος Νεόφυτος;
Έδρα Τρίκερι Μαγνησίας.

ιε) Μητρόπολη Κρήτης.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κρήτης Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. 12-01-1865.
Έδρα Ηράκλειο.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ιλαρίων. 27-01-1846.
  Έδρα Ρέθυμνο.

 2. Ο Κισάμου και Σελίνου Πανάρετος. -04-1850.
  Έδρα Καστέλλι Κισάμου.

 3. Ο Αρκαδίας Γρηγόριος. 20-03-1855.
  Έδρα Βιάννος Ηρακλείου.

 4. Ο Πέτρας Μελέτιος. 27-07-1855.
  Έδρα Νεάπολη Λασιθίου.

 5. Ο Λάμπης και Σφακίων Παΐσιος. 25-05-1863.
  Έδρα Ιερά Μονή Πρέβελη.

 6. Ο Ιεράς και Σητείας Νεόφυτος. -05-1869.
  Έδρα Ιεράπετρα.

 7. Ο Κυδωνίας και Αποκωρώνου Γαβριήλ. 30-06-1869.
  Έδρα Χανιά.

 8. Ο Χερρονήσου Τιμόθεος. 20-01-1870.
  Έδρα Ιερά Μονή Αγκαράθου.

ιστ) Μητρόπολη Ρόδου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ρόδου Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 12-03-1867. (Εκλογή 19-02-1876, από Κώου).
  Έδρα Ρόδος.

Επίσκοπος

 1. Ο Λέρνης Δανιήλ. 16-11-1870.
  Έδρα Κάλυμνος.

ιζ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν ταις νήσοις του Αιγαίου Μητροπόλεων.

 1. Ο Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 29-12-1853.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 2. Ο Σάμου και Ικαρίας Γαβριήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 13-07-1855.
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 3. Ο Κώου Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 26-04-1858. (Εκλογή 19-02-1876, από Φαναριοφερσάλων).
  Έδρα Κως.

 4. Ο Χίου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 25-12-1860.
  Έδρα Χίος.

 5. Ο Μηθύμνης Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 22-12-1863.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 6. Ο Ίμβρου Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους. 06-05-1873.
  Έδρα Κάστρο Ίμβρου (Kalekoy Imroz Adasi).

 7. Ο Καρπάθου και Κάσου Γεράσιμος, υπέρτιμος. 08-03-1875.
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.

 8. Ο Μυτιλήνης Κωνσταντίνος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. 30-01-1876.
  Έδρα Μυτιλήνη.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Χαριουπόλεως Γεννάδιος. 01-10-1867.
  Βοηθός της Ι.Μ. Λήμνου.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Πατριαρχικός Έξαρχος (μέχρι το 1876):: Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων Γαλάνης.
Έδρα Πάτμος.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1876):: Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαδόπουλος.
Έδρα Πάτμος.

ιη) Μητρόπολη Τορνόβου (εν Βουλγαρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τορνόβου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βουλγαρίας. -10-1828.
  Έδρα Τύρνοβο (Veliko Tarnovo).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Βράτσης Νεόφυτος. 24-10-1872.
  Έδρα Βράτσα (Vratsa).
  Σημείωση: Ο Επίσκοπος Νεόφυτος διαμένει εμπερίστατος εκτός της Επαρχίας του.

 2. Ο Λοφτσού (χηρεύει).
  Έδρα Λόβετς (Lovech).

ιθ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Βουλγαρία Μητροπόλεων.

 1. Ο Δρύστρας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Παραδουνάβεως. 19-11-1851.
  Έδρα Τούλτσα (Tulcea).

 2. Ο Κεστεντηλίου και Στηπίων Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 06-02-1856.
  Έδρα Κεστεντήλιο (Kyustendil).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος διαμένει στο χωριό Σοβόλιανο (Sovolyano) βορείως του Κεστεντηλίου.

 3. Ο Βιδύνης Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Παραδουνάβεως. 25-01-1860.
  Έδρα Βιδίνιο (Vidin).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Παΐσιος διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 4. Ο Σοφίας, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρίας (χηρεύει).
  Έδρα Σόφια (Sofia).

 5. Ο Σαμακοβίου, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρίας (χηρεύει).
  Έδρα Σαμόκοβο (Samokov).

 6. Ο Τζερβενού, υπέρτιμος (χηρεύει).
  Έδρα Ρουστσούκι (Ruse).
  Σημείωση: Με Συνοδικό υπόμνημα της 28-08-1875 η ποιμαντορία της Ι.Μ. Τζερβενού ανατέθηκε στον Μητροπολίτη Βάρνης.

 7. Ο Πρεσλάβας, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρικής Μυσίας (χηρεύει).
  Έδρα Σούμλα (Shumen).

κ) Μητροπολίτες των εν Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Παλαιά Σερβία Μητροπόλεων.

 1. Ο Ρασκοπρεσρένης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 14-03-1854.
  Έδρα Πρίζρεν (Prizren).

 2. Ο Βόσνης Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Δαλματίας. -10-1855.
  Έδρα Σεράγεβο (Sarajevo).

 3. Ο Σβορνικίου Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Δαλματίας. 21-02-1865.
  Έδρα Τούζλα (Tuzla).

 4. Ο Ερσεκίου Ιγνάτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 27-01-1868.
  Έδρα Μόσταρ (Mostar).

 5. Ο Νύσσης, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας (χηρεύει).
  Έδρα Ναϊσσός (Niš).

 6. Ο Νυσσάβας, υπέρτιμος (χηρεύει).
  Έδρα Σάρκιοϊ (Pirot).

κα) Αυτόνομος Εκκλησία της Σερβίας.

Ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου και Μητροπολίτης πάσης Σερβίας Μιχαήλ. 14-10-1854.
Έδρα Βελιγράδι.

Επίσκοποι

 1. Ο Τιμότζης Ευγένιος. 29-09-1865.
  Έδρα Νεγκότιν.

 2. Ο Ουζίτσης Βικέντιος. 04-11-1873.
  Έδρα Ούζιτσε.

 3. Ο Σαπάσκης (χηρεύει).
  Έδρα Σάμπατς.

κβ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο Δ΄. -10-1825.

 2. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο ΣΤ΄. 24-10-1825.

 3. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο ΣΤ΄. 1829.

 4. Ο π. Εφέσου Παΐσιος. περ. 1823..

 5. Ο π. Ρόδου Συνέσιος. 1831. (Παύση 12-02-1876).

 6. Ο π. Μοσχονησίων Καλλίνικος. 10-01-1832.

 7. Ο π. Σωζοαγαθουπόλεως Προκόπιος. 1834.

 8. Ο π. Μελενίκου Διονύσιος. 02-09-1837.

 9. Ο π. Αδριανουπόλεως Κύριλλος. 1837.

 10. Ο π. Ρόδου Ιάκωβος. 1839. (+ 27-06-1876).

 11. Ο π. Εφέσου Άνθιμος. 1839.

 12. Ο Θεοδωρουπόλεως Μελέτιος. 1840.

 13. Ο Σεβαστείας Παΐσιος. 1840.

 14. Ο π. Θεσσαλονίκης Νεόφυτος. 27-04-1840.

 15. Ο π. Τζερβενού Κύριλλος. 1840.

 16. Ο π. Αγκύρας Ιερόθεος. 1845.

 17. Ο π. Αίνου Μελέτιος. 1845.

 18. Ο π. Ξάνθης Διονύσιος. 1845.

 19. Ο Ευμενείας Πανάρετος. -02-1846.

 20. Ο Ιεραπόλεως Ανανίας. 09-01-1849.

 21. Ο Αγαθονικείας Γρηγόριος. 12-05-1849.

 22. Ο π. Πελαγωνείας Παρθένιος. 1849. (Παύση 02-10-1876. + 10-10-1876).

 23. Ο π. Καμπανίας Ιερεμίας. περ. 1850. (Παύση 06-03-1876).

 24. Ο π. Λαρίσης Δωρόθεος. 15-03-1852.

 25. Ο π. Αρδαμερίου Άνθιμος. 23-05-1854. (Παραίτηση 06-03-1876).

 26. Ο π. Σταγών Μελέτιος. 1858.

 27. Ο Κρατόβου Νεόφυτος. 31-05-1858.

 28. Ο π. Γαρδικίου Ιερόθεος. -03-1860. (Παραίτηση Νοέμβριος 1876).

 29. Ο π. Κισάμου και Σελίνου Γεράσιμος. 15-04-1860.

 30. Ο π. Πρόεδρος Κίτρους Μελέτιος. 10-12-1860.

 31. Ο π. Καρπάθου και Κάσου Ιγνάτιος. 24-08-1862.

 32. Ο π. Βελλάς και Κονίτσης Γερμανός. 01-06-1863.

 33. Ο π. Ροδοπόλεως Γεννάδιος. 08-06-1863.

 34. Ο π. Καρπάθου και Κάσου Νικηφόρος. 13-03-1865.

 35. Ο Σταυρουπόλεως Κωνστάντιος. 03-03-1868.

 36. Ο π. Σαπάσκης Μωυσής. 14-09-1868.

 37. Ο Πενταπόλεως Νείλος. 16-03-1869.

 38. Ο π. Κισάμου και Σελίνου Μισαήλ. 29-06-1869.

 39. Ο π. Λέρνης Μακάριος. 02-05-1870.

 40. Ο π. Ιερισσού και Αγίου Όρους Διονύσιος. 21-02-1871.

 41. Ο π. Ελευθερουπόλεως Αγαθάγγελος. 12-03-1872.

 42. Ο Περιστεράς Παρθένιος. 22-09-1874.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.