Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1875

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Ιωακείμ ο Β΄. -12-1827.

Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Βοηθοί Επίσκοποι της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Μελιτουπόλεως Ευγένιος. 1845.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 2. Ο Μελιτηνής Μελέτιος. -02-1850.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 3. Ο Αναστασιουπόλεως Κύριλλος. 04-06-1861.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 4. Ο Παμφίλου Διονύσιος. 30-01-1862.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 5. Ο Αργυρουπόλεως Αθανάσιος. 15-10-1867.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 6. Ο Λαοδικείας Παρθένιος.  02-02-1871.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 7. Ο Ειρηνουπόλεως Γερμανός. 11-08-1874.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 8. Ο Κλαυδιουπόλεως Ευγένιος. 11-08-1874.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 9. Ο Αβύδου Χρύσανθος. 15-09-1874.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 10. Ο Αμφιπόλεως Ιάκωβος. 15-06-1875.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

β) Μητρόπολη Εφέσου (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Εφέσου Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας. 1848.
  Έδρα Μαγνησία (Manisa).

Επίσκοποι

 1. Ο Κρήνης και Ανέων Αμβρόσιος. 1846.
  Έδρα Κρήνη (Cesme).

 2. Ο Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Διονύσιος. 1848.
  Έδρα Τράλλες (Aydin).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Χριστουπόλεως Ταράσιος. 30-06-1867.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

 2. Ο Μυρίνης Κωνσταντίνος. 02-11-1875.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

γ) Μητρόπολη Σμύρνης (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σμύρνης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας. 17-07-1845.
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

Επίσκοποι

 1. Ο Μοσχονησίων Παΐσιος. 09-04-1872.
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Μυρέων Αγαθάγγελος. 30-03-1875.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σμύρνης.

 δ) Μητρόπολη Νεοκαισαρείας (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Νεοκαισαρείας και Ινέου Ιερόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού. 05-08-1861.
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu).

Επίσκοπος

 1. Ο Νικοπόλεως Ιερεμίας. 14-02-1860.
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar).

ε) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μικρά Ασία και Συρία Μητροπόλεων.

 1. Ο Νικομηδείας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. -10-1821.
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 2. Ο Τραπεζούντος Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής. 1830.
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 3. Ο Χαλκηδόνος Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 1833. (+ 24-02-1875).
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 4. Ο Προικοννήσου Γεδεών, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος. 1839.
  Έδρα Αλώνη (Harmanlı).

 5. Ο Αμασείας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου. 1845.
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 6. Ο Φιλαδελφείας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. περ. 1847.
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir).

 7. Ο Νικαίας Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. -12-1847.
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 8. Ο Αγκύρας Χρύσανθος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας. 1850.
  Έδρα Άγκυρα (Ankara)3

 9. Ο Πισιδίας Καισάριος, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας. 1851.
  Έδρα Σπάρτη (Isparta).

 10. Ο Χαλεπίου Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πρώτης Συρίας. 06-08-1852.
  Έδρα Χαλέπι (Ḥalab).

 11. Ο Ικονίου Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας. 1853.
  Έδρα Νίγδη (Nigde).

 12. Ο Κυζίκου Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου. 21-09-1858.
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 13. Ο Προύσης Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας. 06-02-1859.
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 14. Ο Χαλκηδόνος Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 24-06-1859. (Εκλογή 04-03-1875, από Ξάνθης).
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 15. Ο Χαλδίας και Χεροιάνων Γερβάσιος, υπέρτιμος. 09-08-1864.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane).

 16. Ο Καισαρείας Ευστάθιος, υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής. 03-10-1871.
  Έδρα Καισάρεια (Kayseri).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ελενουπόλεως Κωνστάντιος. 23-03-1869.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικομηδείας.

 2. Ο Λαμψάκου Αλέξανδρος. 16-12-1873.
  Βοηθός της Ι.Μ. Κυζίκου.

 3. Ο Λεοντοπόλεως Νεόφυτος. 20-07-1874.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αμασείας.

 4. Ο Λεύκης Αβέρκιος. 26-10-1874.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικαίας.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Χουττουρά.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Χρυσουλίδης.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χουττουρά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Σουμελά.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος.
Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Βαζελώνος.

Πατριαρχικός Έξαρχος (μέχρι το 1875;): Αρχιμανδρίτης Ανανίας.
Έδρα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βαζελώνος.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1875;): Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Κατόγλης.
Έδρα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βαζελώνος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Περιστερεώτα.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Πανίδης.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

στ) Μητρόπολη Ηρακλείας (εν Θράκη).

Μητροπολίτες

 1. Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού Πανάρετος, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας. 1824.
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

Επίσκοποι

 1. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Γρηγόριος. 1830.
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 2. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως Γρηγόριος. 14-02-1864.
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

 3. Ο Μετρών και Αθύρων Δοσίθεος. -03-1872.
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ναζιανζού Γρηγόριος. 30-03-1875.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ηρακλείας.

ζ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θράκη Μητροπόλεων.

 1. Ο Μεσημβρίας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης. 1838.
  Έδρα Μεσημβρία (Nesebar).

 2. Ο Σηλυβρίας Ζαχαρίας, υπέρτιμος. 1840.
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).

 3. Ο Μαρωνείας Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 1845.
  Έδρα Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή).

 4. Ο Διδυμοτείχου Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδοπης. -03-1851.
  Έδρα Διδυμότειχο.

 5. Ο Σωζοαγαθουπόλεως Θεόφιλος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης. 28-06-1854.
  Έδρα Σωζόπολη (Sozopol).

 6. Ο Δέρκων Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 17-04-1856. (+ 05-08-1875).
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 7. Ο Γάνου και Χώρας Τιμόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας. -03-1857. (+ 14-05-1875).
  Έδρα Χώρα (Hora).

 8. Ο Αδριανουπόλεως Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου. 27-07-1858.
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 9. Ο Λιτίτσης Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 11-03-1861.
  Έδρα Ορτάκιοϊ (Ivaylovgrad).

 10. Ο Βιζύης και Μηδείας Πλάτων, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 02-03-1863.
  Έδρα Βιζύη (Vize).

 11. Ο Αγχιάλου Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 27-09-1865.
  Έδρα Αγχίαλος (Pomorie).

 12. Ο Φιλιππουπόλεως Νεόφυτος,  υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης Δραγοβιτίας. 18-12-1867.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Plovdiv).

 13. Ο Βάρνης Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 15-02-1870. (Εκλογή 22-03-1875, από Μυρέων).
  Έδρα Βάρνα (Varna).

 14. Ο Δέρκων Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 30-11-1870. (Εκλογή 07-08-1875, από Λαρίσης).
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 15. Ο Αίνου Δωρόθεος, υπέρτιμος. 25-03-1871.
  Έδρα Αίνος (Enez).

 16. Ο Ξάνθης Καλλίνικος, υπέρτιμος. 16-01-1874. (Εκλογή 07-03-1875, από Βάρνης).
  Έδρα Ξάνθη.

 17. Ο Γάνου και Χώρας; Παρθένιος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας. 22-05-1875.
  Έδρα Χώρα (Hora).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ελαίας Καλλίνικος. 02-04-1872.
  Βοηθός της Ι.Μ. Διδυμοτείχου.

 2. Ο Τρωάδος Μεθόδιος. 23-12-1873.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δέρκων.

η) Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (εν Μακεδονία).

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. 11-12-1864.

Έδρα Θεσσαλονίκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Πολυανής και Βαρδαριωτών Μελέτιος. -09-1840.
  Έδρα Δοϊράνη (Star Dojran).

 2. Ο Σερβίων και Κοζάνης Ευγένιος. 1849.
  Έδρα Κοζάνη.

 3. Ο Καμπανίας Ιερεμίας. περ. 1850.
  Έδρα Κουλακιά (Χαλάστρα) Θεσσαλονίκης.

 4. Ο Αρδαμερίου Άνθιμος. 23-05-1854.
  Έδρα Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

 5. Ο Πλαταμώνος Ιάκωβος. 1857.
  Έδρα Ραψάνη.

 6. Ο Πέτρας Αθανάσιος. 25-01-1870.
  Έδρα Λιβάδι Ελασσώνος.

 7. Ο Ιερισσού και Αγίου Όρους Αμβρόσιος. 16-03-1875.
  Έδρα Λιαριγκόβη (Αρναία) Χαλκιδικής.

 8. Ο Κίτρους Νικόλαος. 06-04-1875.
  Έδρα Κολινδρός Πιερίας.

θ) Μητρόπολη Δράμας (εν Μακεδονία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Φιλίππων και Δράμας Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 17-10-1860.
  Έδρα Δράμα.

Επίσκοπος

 1. Ο Ελευθερουπόλεως  Διονύσιος. 05-09-1867. (Εκλογή 17-07-1875, από Ερυθρών).
  Έδρα Πράβι (Ελευθερούπολη).

 ι) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μακεδονία Μητροπόλεων.

 1. Ο Βερροίας και Ναούσης Βενέδικτος, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 1842.
  Έδρα Βέρροια.

 2. Ο Μελενίκου Προκόπιος, υπέρτιμος. 06-05-1849. (Εκλογή 12-05-1875, από Ερσεκίου).
  Έδρα Μελένικο (Melnik).

 3. Ο Πελαγωνείας Παρθένιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 1849.
  Έδρα Μοναστήρι (Bitola).

 4. Ο Καστορίας Ιλαρίων, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 31-12-1851.
  Έδρα Καστοριά.

 5. Ο Βοδενών Ιερόθεος, υπέρτιμος. 1853. (Εκλογή 18-12-1875, από Στρωμνίτσης).
  Έδρα Βοδενά (Έδεσσα).

 6. Ο Στρωμνίτσης και Τιβεριουπόλεως Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρικής Μακεδονίας. 1854. (Εκλογή 18-12-1875, από Βοδενών).
  Έδρα Στρώμνιτσα (Strumica).

 7. Ο Πρεσπών και Αχριδών Μελέτιος, υπέρτιμος. 27-07-1854.
  Έδρα Αχρίδα (Ohrid ).

 8. Ο Σκοπίων Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. 20-11-1854.
  Έδρα Σκόπια (Skopje).

 9. Ο Μογλενών Προκόπιος, υπέρτιμος. 17-04-1855.
  Έδρα Φλώρινα.

 10. Ο Γρεβενών Κύριλλος, υπέρτιμος. 04-05-1862.
  Έδρα Γρεβενά.

 11. Ο Δεβρών Άνθιμος, υπέρτιμος. 10-05-1867.
  Έδρα Δίβρα (Debar).

 12. Ο Σισανίου και Σιατίστης Αμβρόσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 08-12-1868.
  Εδρα Σιάτιοστα.

 13. Ο Κασσανδρείας Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 22-04-1873.
  Έδρα Πολύγυρος Χαλκιδικής.

 14. Ο Σερρών Φιλόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας. 31-08-1875.
  Έδρα Σέρρες.

 15. Ο Βελισσού, υπέρτιμος (χηρεύει).
  Έδρα Βελεσσά (Veles).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Σελευκείας Μελέτιος. 07-05-1869.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μελενίκου.

ια) Μητρόπολη Ιωαννίνων (εν Ηπείρω).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιωαννίνων Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας. 19-06-1863.
  Έδρα Ιωάννινα.

Επίσκοποι

 1. Ο Παραμυθίας Άνθιμος. 13-07-1869.
  Έδρα Παραμυθιά.

 2. Ο Βελλάς και Κονίτσης (χηρεύει).
  Έδρα Κόνιτσα.

ιβ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Ηπείρω Μητροπόλεων.

 1. Ο Άρτης και Πρεβέζης Σεραφείμ, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αιτωλίας. 10-10-1848.
  Έδρα Άρτα.

 2. Ο Βελεγράδων Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αλβανίας. 27-02-1855.
  Έδρα Βελέγραδα (Berati).

 3. Ο Δυρραχίου Βησσαρίων, υπέρτιμος. 1865.
  Έδρα Ελβασάνιο (Elbasan).

 4. Ο Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Ματθαίος, υπέρτιμος. 17-09-1867.
  Έδρα Αργυρόκαστρο (Gjirokastër).

 5. Ο Κορυτσάς Δωρόθεος. υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 23-04-1874. (+ 08-05-1875).
  Έδρα Κορυτσά (Korça).

 6. Ο Κορυτσάς Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 07-06-1875.
  Έδρα Κορυτσά (Korça).

 • Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Πίπος.
Έδρα Μέτσοβο.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Γηρομερίου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Παρθένιος.
Έδρα Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου Φιλιατών.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πογδοριανής.

Πατριαρχικός Έξαρχος:
Έδρα Ιερά Μονή Σωσίνου.

ιγ) Μητρόπολη Λαρίσης (εν Θεσσαλία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Λαρίσης Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος δευτέρας Θετταλίας και πάσης Ελλάδος. 01-08-1854. (Εκλογή 07-08-1875, από Σερρών).
  Έδρα Λάρισα.

Επίσκοποι

 1. Ο Θαυμακού Χρύσανθος. -12-1855.
  Έδρα Δομοκός.

 2. Ο Γαρδικίου Ιερόθεος. -03-1860.
  Έδρα Ζάρκο Τρικάλων.

 3. Ο Σταγών Κλήμης. 21-01-1868.
  Έδρα Καλαμπάκα.

 4. Ο Τρίκκης Κωνστάντιος. 06-12-1868.
  Έδρα Τρίκαλα.

ιδ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θεσσαλία Μητροπόλεων.

 1. Ο Ελασσώνος Κύριλλος, υπέρτιμος. 1853.
  Έδρα Τσαριτσάνη.

 2. Ο Φαναριοφερσάλων Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Φθίας. 26-04-1858.
  Έδρα Φάρσαλα.

 3. Ο Δημητριάδος και Ζαγοράς Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος Πελασγών. 05-04-1870.
  Έδρα Βόλος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Τρικέρων.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Ιερομόναχος Νεόφυτος;
Έδρα Τρίκερι Μαγνησίας.

ιε) Μητρόπολη Κρήτης.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κρήτης Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. 12-01-1865.
Έδρα Ηράκλειο.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ιλαρίων. 27-01-1846.
  Έδρα Ρέθυμνο.

 2. Ο Κισάμου και Σελίνου Πανάρετος. -04-1850. (Εκλογή 26-06-1875, από Ρύμνης).
  Έδρα Καστέλλι Κισάμου.

 3. Ο Αρκαδίας Γρηγόριος. 20-03-1855.
  Έδρα Βιάννος Ηρακλείου.

 4. Ο Πέτρας Μελέτιος. 27-07-1855.
  Έδρα Νεάπολη Λασιθίου.

 5. Ο Λάμπης και Σφακίων Παΐσιος. 25-05-1863.
  Έδρα Ιερά Μονή Πρέβελη.

 6. Ο Ιεράς και Σητείας Νεόφυτος. -05-1869.
  Έδρα Ιεράπετρα.

 7. Ο Κυδωνίας και Αποκωρώνου Γαβριήλ. 30-06-1869.
  Έδρα Χανιά.

 8. Ο Χερρονήσου Τιμόθεος. 20-01-1870.
  Έδρα Ιερά Μονή Αγκαράθου.

ιστ) Μητρόπολη Ρόδου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ρόδου Συνέσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 1831.
  Έδρα Ρόδος.

Επίσκοπος

 1. Ο Λέρνης Δανιήλ. 16-11-1870. (Εκλογή 07-03-1875, από Βελίτσης).
  Έδρα Κάλυμνος.

ιζ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν ταις νήσοις του Αιγαίου Μητροπόλεων.

 1. Ο Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 29-12-1853.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 2. Ο Σάμου και Ικαρίας Γαβριήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 13-07-1855.
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 3. Ο Χίου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 25-12-1860.
  Έδρα Χίος.

 4. Ο Μηθύμνης Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 22-12-1863.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 5. Ο Κώου Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 12-03-1867.
  Έδρα Κως.

 6. Ο Μυτιλήνης Μεθόδιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. 12-11-1867.
  Έδρα Μυτιλήνη.

 7. Ο Ίμβρου Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους. 06-05-1873.
  Έδρα Κάστρο Ίμβρου (Kalekoy Imroz Adasi).

 8. Ο Καρπάθου και Κάσου Γεράσιμος, υπέρτιμος. 08-03-1875.
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Χαριουπόλεως Γεννάδιος. 01-10-1867.
  Βοηθός της Ι.Μ. Λήμνου.

 2. Ο Περιστεράς Παρθένιος. 22-09-1874.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μυτιλήνης.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Πατριαρχικός Έξαρχος:: Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων Γαλάνης.
Έδρα Πάτμος.

ιη) Μητρόπολη Τορνόβου (εν Βουλγαρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τορνόβου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βουλγαρίας. -10-1828.
  Έδρα Τύρνοβο (Veliko Tarnovo).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Βράτσης Νεόφυτος. 24-10-1872.
  Έδρα Βράτσα (Vratsa).
  Σημείωση: Ο Επίσκοπος Νεόφυτος διαμένει εμπερίστατος εκτός της Επαρχίας του.

 2. Ο Λοφτσού (χηρεύει).
  Έδρα Λόβετς (Lovech).

ιθ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Βουλγαρία Μητροπόλεων.

 1. Ο Δρύστρας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Παραδουνάβεως. 19-11-1851.
  Έδρα Τούλτσα (Tulcea).

 2. Ο Κεστεντηλίου και Στηπίων Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 06-02-1856.
  Έδρα Κεστεντήλιο (Kyustendil).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος διαμένει στο χωριό Σοβόλιανο (Sovolyano) βορείως του Κεστεντηλίου.

 3. Ο Βιδύνης Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Παραδουνάβεως. 25-01-1860.
  Έδρα Βιδίνιο (Vidin).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Παΐσιος διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 4. Ο Σοφίας, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρίας (χηρεύει).
  Έδρα Σόφια (Sofia).

 5. Ο Σαμακοβίου, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρίας (χηρεύει).
  Έδρα Σαμόκοβο (Samokov).

 6. Ο Τζερβενού, υπέρτιμος (χηρεύει).
  Έδρα Ρουστσούκι (Ruse).
  Σημείωση: Με Συνοδικό υπόμνημα της 28-08-1875 η ποιμαντορία της Ι.Μ. Τζερβενού ανατέθηκε στον Μητροπολίτη Βάρνης.

 7. Ο Πρεσλάβας, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρικής Μυσίας (χηρεύει).
  Έδρα Σούμλα (Shumen).

κ) Μητροπολίτες των εν Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Παλαιά Σερβία Μητροπόλεων.

 1. Ο Ρασκοπρεσρένης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 14-03-1854.
  Έδρα Πρίζρεν (Prizren).

 2. Ο Βόσνης Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Δαλματίας. -10-1855.
  Έδρα Σεράγεβο (Sarajevo).

 3. Ο Σβορνικίου Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Δαλματίας. 21-02-1865.
  Έδρα Τούζλα (Tuzla).

 4. Ο Ερσεκίου Ιγνάτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 27-01-1868. (Εκλογή 19-05-1875, από Νυσσάβας).
  Έδρα Μόσταρ (Mostar).

 5. Ο Νύσσης, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας (χηρεύει).
  Έδρα Ναϊσσός (Niš).

 6. Ο Νυσσάβας, υπέρτιμος (χηρεύει).
  Έδρα Σάρκιοϊ (Pirot).

κα) Αυτόνομος Εκκλησία της Σερβίας.

Ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου και Μητροπολίτης πάσης Σερβίας Μιχαήλ. 14-10-1854.
Έδρα Βελιγράδι.

Επίσκοποι

 1. Ο Τιμότζης Ευγένιος. 29-09-1865.
  Έδρα Νεγκότιν.

 2. Ο Ουζίτσης Βικέντιος. 04-11-1873.
  Έδρα Ούζιτσε.

 3. Ο Σαπάσκης (χηρεύει).
  Έδρα Σάμπατς.

κβ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο Δ΄. -10-1825.

 2. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο ΣΤ΄. 24-10-1825.

 3. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο ΣΤ΄. 1829.

 4. Ο π. Εφέσου Παΐσιος. περ. 1823..

 5. Ο π. Μοσχονησίων Καλλίνικος. 10-01-1832.

 6. Ο π. Σωζοαγαθουπόλεως Προκόπιος. 1834.

 7. Ο π. Μελενίκου Διονύσιος. 02-09-1837. (Παραίτηση 12-05-1875).

 8. Ο π. Αδριανουπόλεως Κύριλλος. 1837.

 9. Ο π. Κασσανδρείας Ιερεμίας. 1837. (+ 1875;).

 10. Ο π. Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Παντελεήμων. 1838. (+ 27-07-1875).

 11. Ο π. Ρόδου Ιάκωβος. 1839.

 12. Ο π. Εφέσου Άνθιμος. 1839.

 13. Ο Θεοδωρουπόλεως Μελέτιος. 1840.

 14. Ο Σεβαστείας Παΐσιος. 1840.

 15. Ο π. Θεσσαλονίκης Νεόφυτος. 27-04-1840.

 16. Ο π. Τζερβενού Κύριλλος. 1840.

 17. Ο π. Αγκύρας Ιερόθεος. 1845.

 18. Ο π. Αίνου Μελέτιος. 1845.

 19. Ο π. Ξάνθης Διονύσιος. 1845.

 20. Ο Ευμενείας Πανάρετος. -02-1846.

 21. Ο Ιεραπόλεως Ανανίας. 09-01-1849.

 22. Ο Αγαθονικείας Γρηγόριος. 12-05-1849.

 23. Ο π. Λαρίσης Δωρόθεος. 15-03-1852.

 24. Ο π. Σταγών Μελέτιος. 1858.

 25. Ο Κρατόβου Νεόφυτος. 31-05-1858.

 26. Ο π. Κισάμου και Σελίνου Γεράσιμος. 15-04-1860.

 27. Ο π. Πρόεδρος Κίτρους Μελέτιος. 10-12-1860. (Παύση 29-03-1875).

 28. Ο π. Καρπάθου και Κάσου Ιγνάτιος. 24-08-1862. (Παραίτηση 22-02-1875).

 29. Ο π. Βελλάς και Κονίτσης Γερμανός. 01-06-1863. (Παύση 22-11-1875).

 30. Ο π. Ροδοπόλεως Γεννάδιος. 08-06-1863.

 31. Ο π. Καρπάθου και Κάσου Νικηφόρος. 13-03-1865.

 32. Ο Σταυρουπόλεως Κωνστάντιος. 03-03-1868.

 33. Ο π. Σαπάσκης Μωυσής. 14-09-1868.

 34. Ο Πενταπόλεως Νείλος. 16-03-1869.

 35. Ο π. Κισάμου και Σελίνου Μισαήλ. 29-06-1869.

 36. Ο π. Λέρνης Μακάριος. 02-05-1870. (Παύση 07-03-1875).

 37. Ο π. Ιερισσού και Αγίου Όρους Διονύσιος. 21-02-1871. (Παύση 11-03-1875).

 38. Ο π. Ελευθερουπόλεως Αγαθάγγελος. 12-03-1872. (Παύση 10-07-1875).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.