Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1872

ΕΤΟΣ 1872

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σαμακοβίου κύριος Δοσίθεος. 25-05-1872.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 14 Ιουνίου 1907. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Νύσσης κύριος Βίκτωρ. 28-05-1872.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 31 Μαΐου 1888. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Δοροστόλου και Τσερβένου κύριος Γρηγόριος. 01-07-1872.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 16 Δεκεμβρίου 1898. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βάρνης και Πρεσλάβας κύριος Συμεών. 21-08-1872.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 23 Οκτωβρίου 1937. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πελαγωνείας κύριος Ευστάθιος. 20-09-1872.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 9 Δεκεμβρίου 1888. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αχρίδος κύριος Ναθαναήλ. 24-09-1872.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 18 Σεπτεμβρίου 1906. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σόφιας κύριος Μελέτιος. 15-10-1872.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 6 Μαΐου 1891. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Βελισσού κύριος Δαμασκηνός. 19-10-1872.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη το 1877. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης κύριος Σεραφείμ. 22-10-1872.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 11 Αυγούστου 1896. Βιογραφικό σημειωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.