Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1872

ΕΤΟΣ 1872

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κύριος Μελέτιος. Ιανουάριος 1872.
(Εκκλησία της Κύπρου).

Εκοιμήθη στις 20 Νοεμβρίου 1889. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελευθερουπόλεως κύριος Αγαθάγγελος. 12-03-1872.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 3 Μαΐου 1899. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Συνάδων κύριος Δοσίθεος. Μάρτιος 1872.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 9 Δεκεμβρίου 1919. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελαίας κύριος Καλλίνικος. 02-04-1872.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 28 Απριλίου 1911. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοσχονησίων κύριος Παΐσιος. 09-04-1872.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 9 Αυγούστου 1882. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μυρέων κύριος Ιωσήφ. 23-04-1872.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 26 Ιανουαρίου 1902. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σωτηριουπόλεως κύριος Ιννοκέντιος. 08-05-1872.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 13 Νοεμβρίου 1893. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σουμύ κύριος Βενιαμίν. 30-07-1872.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 13 Ιουνίου 1905. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νοβομίργοροδ κύριος Ναθαναήλ. 15-08-1872.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 29 Απριλίου 1907. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βράτσης κύριος Νεόφυτος. 24-10-1872.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 21 Δεκεμβρίου 1907. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πρεσλάβας κύριος Προκόπιος. 30-10-1872.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 23 Ιουνίου 1874. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.