Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1872

ΕΤΟΣ 1872

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοσχονησίων κυρός Κύριλλος. (+ 07-02-1872).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κυρός Κύριλλος ο Ζ΄. (+ 13-03-1872).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Μπρέστ κυρός Ιγνάτιος. (+ 01-04-1872).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θαλάσσης κυρός Θεοφύλακτος. (+ 11-05-1872).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Ντον και Νοβοτσερκάσκ κυρός Ιωάννης. (+ 23-06-1872).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος πρώην Μογιλιέβου και Μοστισλάβου κυρός Ανατόλιος. (+ 08-08-1872).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος πρώην Βιάτκας και Σλομποδά κυρός Χριστοφόρος. (+ 11-08-1872).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Επίσκοπος Άνω Καρλοβικίου κυρός Λουκιανός. (+ 16-09-1872).
(Εκκλησία του Καρλοβικίου).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αργολίδος κυρός Δανιήλ. (+ 20-11-1872).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Χερρονήσου κυρός Μελέτιος. (+ 24-11-1872).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος πρώην Ορενβούργου και Ουράλσκ κυρός Αντώνιος. (+ 23-12-1872).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος πρώην Τριφυλίας και Ολυμπίας κυρός Γρηγόριος. (+ 1872;).
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιεραπόλεως κυρός Αυξέντιος. (+ 1872),
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.