Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1872

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 15/01/1872: Καθαίρεση Λοφτσού Ιλαρίωνος. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 2. 15/01/1872: Καθαίρεση Φιλιππουπόλεως Παναρέτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 3. 19/01/1872: Εκλογή Φιλιππουπόλεως Νεοφύτου (από Ελευθερουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 4. Ιανουάριος 1872: Χειροτονία Κυρηνείας Μελετίου. [Εκκλησία της Κύπρου].

 5. 07/02/1872: Κοίμηση Μοσχονησίων Κυρίλλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 6. 12/03/1872: Χειροτονία Ελευθερουπόλεως Αγαθαγγέλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 7. 13/03/1872: Κοίμηση π. Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου του Ζ΄. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 8. Μάρτιος 1872: Χειροτονία Συνάδων Δοσιθέου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 9. 20/03/1872: Παραίτηση Αίνου Μελετίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 10. 01/04/1872: Κοίμηση π. Μπρέστ Ιγνατίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 11. 02/04/1872: Χειροτονία Ελαίας Καλλινίκου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 12. 03/04/1872: Εκλογή Αίνου Μελετίου (από Νεοκαισαρείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 13. 03/04/1872: Εκλογή Νεοκαισαρείας Ιεροθέου (από π. Νεοκαισαρείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 14. 09/04/1872: Χειροτονία Μοσχονησίων Παϊσίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 15. 12/04/1872: Παύση Τομπόλσκ Βαρλαάμ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 16. 16/04/1872: Προαγωγή Επισκόπου Πέρμης Αντωνίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 17. 23/04/1872: Χειροτονία Μυρέων Ιωσήφ. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 18. 05/05/1872: Εκλογή Σβορνικίου Διονυσίου (από Βόσνης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 19. 05/05/1872: Εκλογή Βόσνης Παϊσίου (από Σβορνικίου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 20. 08/05/1872: Χειροτονία Σωτηριουπόλεως Ιννοκεντίου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 21. 11/05/1872: Κοίμηση Καυκάσου Θεοφυλάκτου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 22. 13/05/1872: Καθαίρεση Βιδύνης Ανθίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 23. 25/05/1872: Παύση Εφέσου Παϊσίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 24. 25/05/1872: Εκλογή Εφέσου Αγαθαγγέλου (από Δράμας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 25. 25/05/1872: Εκλογή Δράμας Ιωαννικίου (από Αγκύρας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 26. 25/05/1872: Εκλογή Αγκύρας Χρυσάνθου (από π. Κασσανδρείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 27. 10/06/1872: Άρση καθαιρέσεως Πενταπόλεως Νείλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 28. 23/06/1872: Κοίμηση π. Ντον Ιωάννη. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 29. 24/06/1872: Εκλογή Καυκάσου Γερμανού (από Σουμύ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 30. 24/06/1872: Εκλογή Σαραπούλ Παλλαδίου (από Κίνεσμα). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 31. 24/06/1872: Εκλογή Κίνεσμα Γενναδίου (από Σαραπούλ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 32. 30/07/1872: Χειροτονία Σουμύ Βενιαμίν. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 33. 08/08/1872: Κοίμηση π. Μογιλιέβου Ανατολίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 34. 11/08/1872: Κοίμηση π. Βιάτκας Χριστοφόρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 35. 15/08/1872: Χειροτονία Νοβομίργοροδ Ναθαναήλ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 36. 06/09/1872: Καθαίρεση Σοφίας Δωροθέου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 37. 06/09/1872: Καθαίρεση Νυσσάβας Παρθενίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 38. 06/09/1872: Καθαίρεση Βελισσού Γενναδίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 39. 06/09/1872: Παραίτηση Σωζοαγαθουπόλεως Προκοπίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 40. 06/09/1872: Εκλογή Σωζοαγαθουπόλεως Θεοφίλου (από π. Σισανίου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 41. 16/09/1872: Κοίμηση Άνω Καρλοβικίου Λουκιανού. [Εκκλησία του Καρλοβικίου].

 42. 19/10/1872: Εκλογή Βιδύνης Παϊσίου (από Βράτσης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 43. 23/10/1872: Εκλογή Σαμακοβίου Ιλαρίωνος (από Ξάνθης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 44. 23/10/1872: Εκλογή Ξάνθης Καλλινίκου (από Νύσσης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 45. 24/10/1872: Χειροτονία Βράτσης Νεοφύτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 46. 30/10/1872: Χειροτονία Πρεσλάβας Προκοπίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 47. 07/11/1872: Έκπτωση Ιεροσολύμων Κυρίλλου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 48. 20/11/1872: Κοίμηση Αργολίδος Δανιήλ. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 49. 24/11/1872: Κοίμηση π. Χερρονήσου Μελετίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 50. 29/11/1872: Εκλογή Σοφίας Ανθίμου (από π. Βελισσού). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 51. 29/11/1872: Εκλογή Νυσσάβας Ιγνατίου (από Ειρηνουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 52. 16/12/1872: Εκλογή Ιεροσολύμων Προκοπίου (από Γάζης). [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 53. 23/12/1872: Κοίμηση π. Ορενβούργου Αντωνίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 54. 1872;: Κοίμηση π. Τριφυλίας Γρηγορίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 55. 1872: Κοίμηση Ιεραπόλεως Αυξεντίου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.