Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1872

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ.  Άνθιμος ο ΣΤ΄. 1829.

Έδρα Κωνσταντινούπολη.

α) Βοηθοί Επίσκοποι της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Σεβαστείας Παΐσιος. 1840.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 2. Ο Μελιτουπόλεως Ευγένιος. 1845.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 3. Ο Ευμενείας Πανάρετος. -02-1846.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 4. Ο Μελιτηνής Μελέτιος. -02-1850.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 5. Ο Ρύμνης Πανάρετος. -04-1850.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 6. Ο Αναστασιουπόλεως Κύριλλος. 04-06-1861.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 7. Ο Παμφίλου Διονύσιος. 30-01-1862.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 8. Ο Χαριουπόλεως Γεννάδιος. 01-10-1867.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 9. Ο Αργυρουπόλεως Αθανάσιος. 15-10-1867.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 10. Ο Λαοδικείας Παρθένιος.  02-02-1871.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

β) Μητρόπολη Εφέσου (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Εφέσου Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας. 1848. (Εκλογή 25-05-1872, από Δράμας).
  Έδρα Μαγνησία (Manisa).

Επίσκοποι

 1. Ο Κρήνης και Ανέων Αμβρόσιος. 1846.
  Έδρα Κρήνη (Cesme).

 2. Ο Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Διονύσιος. 1848.
  Έδρα Τράλλες (Aydin).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Χριστουπόλεως Ταράσιος. 30-06-1867.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

 2. Ο Ερυθρών  Διονύσιος. 05-09-1867.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

γ) Μητρόπολη Σμύρνης (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σμύρνης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας. 17-07-1845.
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

Επίσκοποι

 1. Ο Μοσχονησίων Κύριλλος. 14-06-1855. (+ 07-02-1872).
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

 2. Ο Μοσχονησίων Παΐσιος. 09-04-1872.
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Μυρέων Κύριλλος. 15-02-1870.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σμύρνης.

 δ) Μητρόπολη Νεοκαισαρείας (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Νεοκαισαρείας και Ινέου Ιερόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού. 05-08-1861. (Εκλογή 03-04-1872, από π. Νεοκαισαρείας).
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu).

Επίσκοπος

 1. Ο Νικοπόλεως Ιερεμίας. 14-02-1860.
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar).

ε) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μικρά Ασία και Συρία Μητροπόλεων.

 1. Ο Νικομηδείας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. -10-1821.
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 2. Ο Τραπεζούντος Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής. 1830.
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 3. Ο Χαλκηδόνος Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 1833.
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 4. Ο Προικοννήσου Γεδεών, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος. 1839.
  Έδρα Αλώνη (Harmanlı).

 5. Ο Αμασείας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου. 1845.
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 6. Ο Φιλαδελφείας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. περ. 1847.
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir).

 7. Ο Νικαίας Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. -12-1847.
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 8. Ο Αγκύρας Χρύσανθος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας. 1850. (Εκλογή 25-05-1872, από π. Κασσανδρείας).
  Έδρα Άγκυρα (Ankara).

 9. Ο Πισιδίας Καισάριος, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας. 1851.
  Έδρα Σπάρτη (Isparta).

 10. Ο Χαλεπίου Τιμόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος πρώτης Συρίας. -03-1857.
  Έδρα Χαλέπι (Ḥalab).

 11. Ο Κυζίκου Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου. 21-09-1858.
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 12. Ο Προύσης Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας. 06-02-1859.
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 13. Ο Χαλδίας και Χεροιάνων Γερβάσιος, υπέρτιμος. 09-08-1864.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane).

 14. Ο Ικονίου Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας. 12-01-1865.
  Έδρα Νίγδη (Nigde).

 15. Ο Καισαρείας Ευστάθιος, υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής. 03-10-1871.
  Έδρα Καισάρεια (Kayseri).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Θεοδωρουπόλεως Μελέτιος. 1840.
  Βοηθός της Ι.Μ. Χαλκηδόνος.

 2. Ο Ναζιανζού Γεράσιμος. 06-08-1852.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικαίας.

 3. Ο Σταυρουπόλεως Κωνστάντιος. 03-03-1868.
  Βοηθός της Ι.Μ. Προύσης.

 4. Ο Ελενουπόλεως Κωνστάντιος. 23-03-1869.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικομηδείας.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Χουττουρά.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Χρυσουλίδης.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χουττουρά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Σουμελά.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος.
Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Βαζελώνος.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Ανανίας.
Έδρα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βαζελώνος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Περιστερεώτα.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Πανίδης.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

στ) Μητρόπολη Ηρακλείας (εν Θράκη).

Μητροπολίτες

 1. Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού Πανάρετος, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας. 1824.
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

Επίσκοποι

 1. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Γρηγόριος. 1830.
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 2. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως Γρηγόριος. 14-02-1864.
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

 3. Ο Μετρών και Αθύρων Άνθιμος. 14-11-1865.
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Συνάδων Δοσίθεος. -03-1872.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ηρακλείας.

ζ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θράκη Μητροπόλεων.

 1. Ο Αδριανουπόλεως Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου. 1837.
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 2. Ο Μεσημβρίας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης Θαλάσσης. 1838.
  Έδρα Μεσημβρία (Nesebar).

 3. Ο Σηλυβρίας Ζαχαρίας, υπέρτιμος. 1840.
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).

 4. Ο Μαρωνείας Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. 1845.
  Έδρα Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή).

 5. Ο Φιλιππουπόλεως Πανάρετος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης Δραγοβιτίας. 1851. (Καθαίρεση 15-01-1872).
  Έδρα Φιλιππούπολη (Plovdiv).
  Σημείωση: O Μητροπολίτης Πανάρετος από την 20-12-1868 τελεί υπό παραίτηση για εθνοφυλετικούς λόγους. Η παραίτηση δεν έχει γίνει αποδεκτή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

 6. Ο Γάνου και Χώρας Χρύσανθος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας. 1853.
  Έδρα Χώρα (Hora).

 7. Ο Σωζοαγαθουπόλεως Θεόφιλος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης. 28-06-1854. (Εκλογή 06-09-1872, από π. Σισανίου).
  Έδρα Σωζόπολη (Sozopol).

 8. Ο Δέρκων Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 17-04-1856.
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 9. Ο Διδυμοτείχου Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης. 27-07-1858.
  Έδρα Διδυμότειχο.

 10. Ο Ξάνθης Καλλίνικος, υπέρτιμος. 24-06-1859. (Εκλογή 23-10-1872, από Νύσσης).
  Έδρα Ξάνθη.

 11. Ο Αίνου Μελέτιος, υπέρτιμος. 10-12-1860. (Εκλογή 03-04-1872, από Νεοκαισαρείας).
  Έδρα Αίνος (Enez).

 12. Ο Λιτίτσης Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 11-03-1861.
  Έδρα Ορτάκιοϊ (Ivaylovgrad).

 13. Ο Βιζύης και Μηδείας Πλάτων, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 02-03-1863.
  Έδρα Βιζύη (Vize).

 14. Ο Βάρνης Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 11-12-1864.
  Έδρα Βάρνα (Varna).

 15. Ο Αγχιάλου Βασίλειος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 27-09-1865.
  Έδρα Αγχίαλος (Pomorie).

 16. Ο Φιλιππουπόλεως Νεόφυτος,  υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης Δραγοβιτίας. 18-12-1867. (Εκλογή 19-01-1872, από Ελευθερουπόλεως).
  Έδρα Φιλιππούπολη (Plovdiv).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Κλαυδιουπόλεως Κλήμης. 21-01-1868.
  Βοηθός της Ι.Μ. Δέρκων.

 2. Ο Ελαίας Καλλίνικος. 02-04-1872.
  Βοηθός της Ι.Μ. Διδυμοτείχου.

η) Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (εν Μακεδονία).

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. 27-04-1840.

Έδρα Θεσσαλονίκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Πολυανής και Βαρδαριωτών Μελέτιος. -09-1840.
  Έδρα Δοϊράνη (Star Dojran).

 2. Ο Σερβίων και Κοζάνης Ευγένιος. 1849.
  Έδρα Κοζάνη.

 3. Ο Καμπανίας Ιερεμίας. περ. 1850.
  Έδρα Κουλακιά (Χαλάστρα) Θεσσαλονίκης.

 4. Ο Αρδαμερίου Άνθιμος. 23-05-1854.
  Έδρα Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

 5. Ο Πλαταμώνος Ιάκωβος. 1857.
  Έδρα Ραψάνη.

 6. Ο Πέτρας Αθανάσιος. 25-01-1870.
  Έδρα Λιβάδι Ελασσώνος.

 7. Ο Ιερισσού και Αγίου Όρους Διονύσιος. 21-02-1871.
  Έδρα Λιαριγκόβη (Αρναία) Χαλκιδικής.

 8. Ο Κίτρους Δωρόθεος. 25-03-1871.
  Έδρα Κολινδρός Πιερίας.

θ) Μητρόπολη Δράμας (εν Μακεδονία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Φιλίππων και Δράμας Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 17-10-1860. (Εκλογή 25-05-1872, από Αγκύρας).
  Έδρα Δράμα.

Επίσκοπος

 1. Ο Ελευθερουπόλεως Αγαθάγγελος. 12-03-1872.
  Έδρα Πράβι (Ελευθερούπολη).

 ι) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μακεδονία Μητροπόλεων.

 1. Ο Μελενίκου Διονύσιος, υπέρτιμος. 02-09-1837.
  Έδρα Μελένικο (Melnik).

 2. Ο Καστορίας Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 1841.
  Έδρα Καστοριά.

 3. Ο Βερροίας και Ναούσης Βενέδικτος, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 1842.
  Έδρα Βέρροια.

 4. Ο Πελαγωνείας Παρθένιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 1849.
  Έδρα Μοναστήρι (Bitola).

 5. Ο Στρωμνίτσης και Τιβεριουπόλεως Ιερόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρικής Μακεδονίας. 1853.
  Έδρα Στρώμνιτσα (Strumica).

 6. Ο Βοδενών Αγαθάγγελος, υπέρτιμος. 1854.
  Έδρα Βοδενά (Έδεσσα).

 7. Ο Πρεσπών και Αχριδών Μελέτιος, υπέρτιμος. 27-07-1854.
  Έδρα Αχρίδα (Ohrid ).

 8. Ο Σερρών Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας. 01-08-1854.
  Έδρα Σέρρες.

 9. Ο Σκοπίων Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. 20-11-1854.
  Έδρα Σκόπια (Skopje).

 10. Ο Μογλενών Προκόπιος, υπέρτιμος. 17-04-1855.
  Έδρα Φλώρινα.

 11. Ο Βελισσού Γεννάδιος, υπέρτιμος. 04-04-1857. (Καθαίρεση 06-09-1872).
  Έδρα Βελεσσά (Veles).
  Σημείωση: O Μητροπολίτης Γεννάδιος από την 19-05-1870 τελεί υπό παραίτηση για εθνοφυλετικούς λόγους. Η παραίτηση δεν έχει γίνει αποδεκτή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

 12. Ο Γρεβενών Γεννάδιος, υπέρτιμος. 22-08-1864.
  Έδρα Γρεβενά.

 13. Ο Δεβρών Άνθιμος, υπέρτιμος. 10-05-1867.
  Έδρα Δίβρα (Debar).

 14. Ο Κασσανδρείας Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 20-12-1867.
  Έδρα Πολύγυρος Χαλκιδικής.

 15. Ο Σισανίου και Σιατίστης Αμβρόσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 08-12-1868.
  Εδρα Σιάτιοστα.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Σελευκείας Μελέτιος. 07-05-1869.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μελενίκου.

ια) Μητρόπολη Ιωαννίνων (εν Ηπείρω).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιωαννίνων Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας. 19-06-1863.
  Έδρα Ιωάννινα.

Επίσκοποι

 1. Ο Βελλάς και Κονίτσης Γερμανός. 01-06-1863.
  Έδρα Κόνιτσα.

 2. Ο Παραμυθίας Άνθιμος. 13-07-1869.
  Έδρα Παραμυθιά.

ιβ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Ηπείρω Μητροπόλεων.

 1. Ο Κορυτσάς Νεόφυτος, υπέρτιμος. -11-1835.
  Έδρα Κορυτσά (Korça).

 2. Ο Άρτης και Πρεβέζης Σεραφείμ, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αιτωλίας. 10-10-1848.
  Έδρα Άρτα.

 3. Ο Βελεγράδων Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αλβανίας. 27-02-1855.
  Έδρα Βελέγραδα (Berati).

 4. Ο Δυρραχίου Βησσαρίων, υπέρτιμος. 1865.
  Έδρα Ελβασάνιο (Elbasan).

 5. Ο Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Ματθαίος, υπέρτιμος. 17-09-1867.
  Έδρα Αργυρόκαστρο (Gjirokastër).

 • Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Οικονόμος Δωρόθεος Πίπος.
Έδρα Μέτσοβο.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Γηρομερίου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Παρθένιος.
Έδρα Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου Φιλιατών.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πογδοριανής.

Πατριαρχικός Έξαρχος:
Έδρα Ιερά Μονή Σωσίνου.

ιγ) Μητρόπολη Λαρίσης (εν Θεσσαλία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Λαρίσης Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος δευτέρας Θετταλίας και πάσης Ελλάδος. 30-11-1870.
  Έδρα Λάρισα.

Επίσκοποι

 1. Ο Θαυμακού Χρύσανθος. -12-1855.
  Έδρα Δομοκός.

 2. Ο Σταγών Μελέτιος. 1858.
  Έδρα Καλαμπάκα.

 3. Ο Γαρδικίου Ιερόθεος. -03-1860.
  Έδρα Ζάρκο Τρικάλων.

 4. Ο Τρίκκης Κωνστάντιος. 06-12-1868.
  Έδρα Τρίκαλα.

ιδ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θεσσαλία Μητροπόλεων.

 1. Ο Ελασσώνος Κύριλλος, υπέρτιμος. 1853.
  Έδρα Τσαριτσάνη.

 2. Ο Φαναριοφερσάλων Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Φθίας. 26-04-1858.
  Έδρα Φάρσαλα.

 3. Ο Δημητριάδος και Ζαγοράς Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος Πελασγών. 05-04-1870.
  Έδρα Βόλος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Τρικέρων.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Ιερομόναχος Νεόφυτος;
Έδρα Τρίκερι Μαγνησίας.

ιε) Μητρόπολη Κρήτης.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κρήτης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. -03-1851.

Έδρα Ηράκλειο.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ιλαρίων. 27-01-1846.
  Έδρα Ρέθυμνο.

 2. Ο Αρκαδίας Γρηγόριος. 20-03-1855.
  Έδρα Βιάννος Ηρακλείου.

 3. Ο Πέτρας Μελέτιος. 27-07-1855.
  Έδρα Νεάπολη Λασιθίου.

 4. Ο Λάμπης και Σφακίων Παΐσιος. 25-05-1863.
  Έδρα Ιερά Μονή Πρέβελη.

 5. Ο Ιεράς και Σητείας Νεόφυτος. -05-1869.
  Έδρα Ιεράπετρα.

 6. Ο Κισάμου και Σελίνου Μισαήλ. 29-06-1869.
  Έδρα Καστέλλι Κισάμου.

 7. Ο Κυδωνίας και Αποκωρώνου Γαβριήλ. 30-06-1869.
  Έδρα Χανιά.

 8. Ο Χερρονήσου Τιμόθεος. 20-01-1870.
  Έδρα Ιερά Μονή Αγκαράθου.

ιστ) Μητρόπολη Ρόδου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ρόδου Συνέσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 1831.
  Έδρα Ρόδος.

Επίσκοπος

 1. Ο Λέρνης Μακάριος. 02-05-1870.
  Έδρα Κάλυμνος.

ιζ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν ταις νήσοις του Αιγαίου Μητροπόλεων.

 1. Ο Μηθύμνης Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 1853.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 2. Ο Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 29-12-1853.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 3. Ο Σάμου και Ικαρίας Γαβριήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 13-07-1855.
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 4. Ο Χίου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 25-12-1860.
  Έδρα Χίος.

 5. Ο Καρπάθου και Κάσου Ιγνάτιος,.υπέρτιμος.  24-08-1862.
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.

 6. Ο Ίμβρου Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους. 22-12-1863.
  Έδρα Κάστρο Ίμβρου (Kalekoy Imroz Adasi).

 7. Ο Κώου Γερμανός, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 12-03-1867.
  Έδρα Κως.

 8. Ο Μυτιλήνης Μεθόδιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. 12-11-1867.
  Έδρα Μυτιλήνη.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Πατριαρχικός Έξαρχος:: Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαδόπουλος.
Έδρα Πάτμος.

ιη) Μητρόπολη Τορνόβου (εν Βουλγαρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τορνόβου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βουλγαρίας. -10-1828.
  Έδρα Τύρνοβο (Veliko Tarnovo).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

Επίσκοποι

 1. Ο Λοφτσού Ιλαρίων. -06-1850. (Καθαίρεση 15-01-1872).
  Έδρα Λόβετς (Lovech).
  Σημείωση: O Επίσκοπος Ιλαρίων από την 20-12-1868 τελεί υπό παραίτηση για εθνοφυλετικούς λόγους. Η παραίτηση δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον Μητροπολίτη Τορνόβου και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

 2. Ο Βράτσης Νεόφυτος. 24-10-1872.
  Έδρα Βράτσα (Vratsa).
  Σημείωση: Ο Επίσκοπος Νεόφυτος διαμένει εμπερίστατος εκτός της Επαρχίας του.

ιθ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Βουλγαρία Μητροπόλεων.

 1. Ο Δρύστρας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Παραδουνάβεως. 19-11-1851.
  Έδρα Τούλτσα (Tulcea).
  Σημείωση: Το 1872 η έδρα της Μητροπόλεως Δρύστρας μεταφέρθηκε από τη Σιλίστρια στην Τούλτσα.

 2. Ο Σαμακοβίου Ιλαρίων, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρίας. 31-12-1851. (Εκλογή 23-10-1872, από Ξάνθης).
  Έδρα Σαμόκοβο (Samokov).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Ιλαρίων διαμένει εμπερίστατος εκτός της επαρχίας του.

 3. Ο Σοφίας Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρίας. -12-1852. (Καθαίρεση 06-09-1872).
  Έδρα Σόφια (Sofia).
  Σημείωση: O Μητροπολίτης Δωρόθεος από την 20-12-1868 τελεί υπό παραίτηση για εθνοφυλετικούς λόγους. Η παραίτηση δεν έχει γίνει αποδεκτή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

 4. Ο Σοφίας Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρίας. -10-1855. (Εκλογή 29-11-1872, από π. Βελισσού).
  Έδρα Σόφια (Sofia).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Άνθιμος διαμένει εμπερίστατος εκτός της επαρχίας του.

 5. Ο Κεστεντηλίου και Στηπίων Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 06-02-1856.
  Έδρα Κεστεντήλιο (Kyustendil).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος διαμένει στο χωριό Σοβόλιανο (Sovolyano) βορείως του Κεστεντηλίου.

 6. Ο Βιδύνης Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Παραδουνάβεως. 25-01-1860. (Εκλογή 19-10-1872, από Βράτσης).
  Έδρα Βιδίνιο (Vidin).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Παΐσιος διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 7. Ο Βιδύνης Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Παραδουνάβεως.  25-05-1861. (Καθαίρεση 13-05-1872).
  Έδρα Βιδίνιο (Vidin).
  Σημείωση: O Μητροπολίτης Άνθιμος από την 28-12-1868 τελεί υπό παραίτηση για εθνοφυλετικούς λόγους. Η παραίτηση δεν έχει γίνει αποδεκτή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

 8. Ο Πρεσλάβας Προκόπιος, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρικής Μυσίας. 30-10-1872.
  Έδρα Σούμλα (Shumen).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Προκόπιος διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 9. Ο Τζερβενού, υπέρτιμος (χηρεύει).
  Έδρα Ρουστσούκι (Ruse).

κ) Μητροπολίτες των εν Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Παλαιά Σερβία Μητροπόλεων.

 1. Ο Ερσεκίου Προκόπιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 06-05-1849.
  Έδρα Μόσταρ (Mostar).

 2. Ο Βόσνης Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Δαλματίας. 23-02-1852. (Εκλογή 05-05-1872, από Σβορνικίου).
  Έδρα Σεράγεβο (Sarajevo).

 3. Ο Ρασκοπρεσρένης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 14-03-1854.
  Έδρα Πρίζρεν (Prizren).

 4. Ο Νυσσάβας Παρθένιος, υπέρτιμος. 29-10-1859.. (Καθαίρεση 06-09-1872).
  Έδρα Σάρκιοϊ (Pirot).
  Σημείωση: O Μητροπολίτης Παρθένιος από την 28-12-1868 τελεί υπό παραίτηση για εθνοφυλετικούς λόγους. Η παραίτηση δεν έχει γίνει αποδεκτή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

 5. Ο Σβορνικίου Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Δαλματίας. 21-02-1865. (Εκλογή 05-05-1872, από Βόσνης).
  Έδρα Τούζλα (Tuzla).

 6. Ο Νυσσάβας Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 27-01-1868. (Εκλογή 29-11-1872, από Ειρηνουπόλεως).
  Έδρα Σάρκιοϊ (Pirot).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 7. Ο Νύσσης, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας (χηρεύει).
  Έδρα Ναϊσσός (Niš).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Βελίτσης Δανιήλ. 16-11-1870.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σβορνικίου.

κα) Αυτόνομος Εκκλησία της Σερβίας.

Ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου και Μητροπολίτης πάσης Σερβίας Μιχαήλ. 14-10-1854.
Έδρα Βελιγράδι.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουζίτσης Ιωαννίκιος. 23-10-1849.
  Έδρα Ούζιτσε.

 2. Ο Τιμότζης Ευγένιος. 29-09-1865.
  Έδρα Νεγκότιν.

 3. Ο Σαπάσκης Μωυσής. 14-09-1868.
  Έδρα Σάμπατς.

κβ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο Δ΄. -10-1825.

 2. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο ΣΤ΄. 24-10-1825.

 3. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ ο Β΄. -12-1827.

 4. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ο Ζ΄. 1831. (+ 13-03-1872).

 5. Ο π. Εφέσου Παΐσιος. περ. 1823.. (Παύση 25-05-1872).

 6. Ο π. Μοσχονησίων Καλλίνικος. 10-01-1832.

 7. Ο π. Σωζοαγαθουπόλεως Προκόπιος. 1834. (Παραίτηση 06-09-1872).

 8. Ο π. Κασσανδρείας Ιερεμίας. 1837.

 9. Ο π. Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Παντελεήμων. 1838.

 10. Ο π. Ρόδου Ιάκωβος. 1839.

 11. Ο π. Εφέσου Άνθιμος. 1839.

 12. Ο π. Τζερβενού Κύριλλος. 1840.

 13. Ο π. Χερρονήσου Μελέτιος. 17-01-1843. (+ 24-11-1872).

 14. Ο π. Κώου Παγκράτιος. 1843.

 15. Ο π. Αγκύρας Ιερόθεος. 1845.

 16. Ο π. Αίνου Μελέτιος. 1845. (Παραίτηση 20-03-1872).

 17. Ο π. Ξάνθης Διονύσιος. 1845.

 18. Ο Ευχαΐτων Μελέτιος. περ. 1845.

 19. Ο Ιεραπόλεως Ανανίας. 09-01-1849.

 20. Ο Αγαθονικείας Γρηγόριος. 12-05-1849.

 21. Ο π. Λαρίσης Δωρόθεος. 15-03-1852.

 22. Ο Κρατόβου Νεόφυτος. 31-05-1858.

 23. Ο π. Κισάμου και Σελίνου Γεράσιμος. 15-04-1860.

 24. Ο Περιστεράς Κύριλλος. 04-05-1862.

 25. Ο π. Ροδοπόλεως Γεννάδιος. 08-06-1863.

 26. Ο π. Καρπάθου και Κάσου Νικηφόρος. 13-03-1865.

 27. Ο Πενταπόλεως Νείλος. 16-03-1869. (Άρση καθαιρέσεως 10-06-1872).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.