Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Σταγών κυρός Κύριλλος. (;-1869).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Ο Κύριλλος Γκίκας κατήγετο από το χωριό Καστανιά των Τρικάλων. Τον Ιανουάριου του 1833 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Σταγών. Τον Ιούνιο του 1854 καθαιρέθηκε λόγω της συμμετοχής του στην επανάσταση της Θεσσαλίας εναντίον των Τούρκων και περιορίστηκε στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους. Μεταξύ των ετών 1855-1858 (το πιθανότερο το 1858) ήρθη η καθαίρεσή του. Καρείς στο μεγάλο μοναχικό σχήμα έλαβε το όνομα Παντελεήμων. Εκοιμήθη στο Άγιον Όρος τον Αύγουστο του 1869.

 Αναθεώρηση: Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022.