Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1867

ΕΤΟΣ 1867

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σουμύ κύριος Γερμανός. 08-01-1867.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 18 Δεκεμβρίου 1895. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπάλτας κύριος Θεόγνωστος. 22-01-1867.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 22 Ιανουαρίου 1903. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρήνης κύριος Σπυρίδων. 24-01-1867.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 4 Σεπτεμβρίου 1876. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριπόλεως κύριος Θεοφάνης. Ιανουάριος 1867.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 11 Φεβρουαρίου 1873. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Οστρογκόζσκ κύριος Θεοδόσιος. 28-01-1867.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 5 Φεβρουαρίου 1885. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βιμπόργου κύριος Γρηγόριος. 02-02-1867.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 24 Απριλίου 1881. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Στάριτσας κύριος Αντώνιος. 19-02-1867.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 15 Απριλίου 1889. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Ιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφείας κύριος Ιωάσαφ. 05-03-1867.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 2 Ιουνίου 1886. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κώου κύριος Γερμανός. 12-03-1867.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 19 Δεκεμβρίου 1920. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τόμσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ κύριος Αλέξιος. 12-03-1867.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 26 Φεβρουαρίου 1880. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Δεβρών κύριος Άνθιμος. 10-05-1867.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 6 Οκτωβρίου 1904. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως κύριος Ταράσιος. 30-06-1867.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 10 Ιουνίου 1915. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αργολίδος κύριος Δανιήλ. 16-07-1867.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 20 Νοεμβρίου 1873. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κύριος Καλλίστρατος. 30-08-1867.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 9 Απριλίου 1885. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ερυθρών κύριος Διονύσιος. 05-09-1867.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 10 Σεπτεμβρίου 1897. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου κύριος Ματθαίος. 17-09-1867.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 6 Ιουνίου 1901. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χαριουπόλεως κύριος Γεννάδιος. 01-10-1867.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 26 Νοεμβρίου 1894. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αργυρουπόλεως κύριος Αθανάσιος. 15-10-1867.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 4 Μαρτίου 1900. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κύριος Μεθόδιος. 12-11-1867.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 18 Φεβρουαρίου 1897. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελευθερουπόλεως κύριος Νεόφυτος. 18-12-1867.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 5 Ιουλίου 1909. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κασσανδρείας κύριος Γρηγόριος. 20-12-1867.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη τον Ιούλιο του 1873. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τύρου και Σιδώνος κύριος Μισαήλ. 1867.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 7 Ιουλίου 1906. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.