Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Εμμέσης κυρός Γρηγόριος. (;-1865).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Ο ιερομόναχος Γρηγόριος κατήγετο από τη Μαλούλα (Maaloula) της Συρίας και ήταν αραβικής καταγωγής. Το 1849 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Εμμέσης. Το 1859 ο Πατριάρχης Αντιοχείας Ιερόθεος τον έθεσε σε αργία, διότι λόγω του οξύθυμου χαρακτήρα του συγκρούστηκε με το ποίμνιό του. Κατά το διάστημα της αργίας διοικούσε την επαρχία Πατριαρχικός Επίτροπος. Στις 10 Μαΐου 1862 προσχώρησε στην Ουνία. Τελικά με τη μεσολάβηση του Μητροπολίτη Βηρυτού Ιεροθέου επανήλθε στην Ορθοδοξία τον Νοέμβριο του 1862 και αποκαταστάθηκε στην επαρχία του. Εκοιμήθη το 1865.

 Αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021.