Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1860

Ημερολόγιο συμβάντων

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου (μέχρι τις 17-06-1860): Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως, Εσθονίας και Φινλανδίας Γρηγόριος.

Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου (από 1 Ιουλίου 1860): Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως, Εσθονίας και Φινλανδίας Ισίδωρος.

α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Φιλάρετος. 05-08-1817.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ριαζάν και Ζαράισκ Σμάραγδος. 20-09-1831.
  Έδρα Ριαζάν.

 2. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Νείλος. 08-12-1835.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ιουστίνος. 20-07-1841.
  Έδρα Βλαδίμη.

 2. Ο Τβερ και Κάσιν Φιλόθεος. 18-12-1849.
  Έδρα Τβερ.

 3. Ο Καλούγας και Μπορώβου Γρηγόριος. 09-12-1851.
  Έδρα Καλούγα.

 4. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Πλάτων. 24-05-1856.
  Έδρα Κοστρομά.

 5. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Αντώνιος. 30-03-1858.
  Έδρα Σμολένσκ.

 6. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Νεκτάριος. 13-09-1859. (Εκλογή 22-09-1860, από Βιμπόργου).
  Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.

 7. Ο Τούλας και Μπελιώβου Νίκανδρος. 22-10-1860.
  Έδρα Τούλα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Δημητρώβου Λεωνίδας. 26-04-1859.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Αρκάδιος. 03-02-1829.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Ναθαναήλ. 26-08-1845. (Εκλογή 13-09-1860, από Πολτάβας).
  Έδρα Αρχάγγελος.

 2. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Χριστοφόρος. 25-03-1850.
  Έδρα Βόλογδα.

 3. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Αγαθάγγελος. 31-03-1857. (Εκλογή 06-02-1860, από Ρεβάλης).
  Έδρα Βιάτκα.

γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία και τη Βαλτική.

Μητροπολίτες

 1. Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως, Εσθονίας και Φινλανδίας Γρηγόριος. 07-05-1822. (+ 17-06-1860).
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

 2. Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως, Εσθονίας και Φινλανδίας Ισίδωρος. 11-11-1834. (Εκλογή 01-07-1860, από Κιέβου).
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ευγένιος. 11-06-1829.
  Έδρα Πσκωβ.

 2. Ο Ρίγας και Μιτάβας Πλάτων. 08-09-1843.
  Έδρα Ρίγα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ρεβάλης Λεόντιος. 13-03-1860.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 2. Ο Παλαιάς Ρωσίας Θεοφύλακτος. 02-10-1860.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 3. Ο Βιμπόργου (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βορονέζ και Ζαντόνσκ Ιωσήφ. 27-12-1842. (Προαγωγή 03-04-1860).
  Έδρα Βορονέζ.

 2. Ο Πένζας και Σαράνσκ  Βαρλαάμ. 31-01-1843. (Προαγωγή 22-04-1860).
  Έδρα Πένζα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορέλ και Σέβσκ Πολύκαρπος. 05-06-1853.
  Έδρα Ορέλ.

 2. Ο Ταμπώβου και Σάτσκ Θεοφάνης. 01-06-1859.
  Έδρα Ταμπώβ.

 3. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου (χηρεύει).
  Έδρα Κούρσκ.

ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Αθανάσιος. 25-06-1841.
  Έδρα Καζάν.

 2. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Αθανάσιος. 15-08-1842.
  Έδρα Άστραχαν.

Επίσκοποι

 1. Ο Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Ευθύμιος. 02-12-1856. (Εκλογή 29-08-1860, από Παλαιάς Ρωσίας).
  Έδρα Σαράτωβ.

 2. Ο Σαμάρας και Σταυρουπόλεως Θεόφιλος. 13-01-1857.
  Έδρα Σαμάρα.

 3. Ο Σιμπίρσκ και Συζράν Ευγένιος. 06-10-1857.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ Νικόδημος. 14-02-1854.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

στ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ Ιωάννης. 17-08-1830.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καυκάσου και Μαύρης Θαλάσσης Ιγνάτιος. 13-11-1857.
  Έδρα Σταυρούπολη.

ζ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πέρμης και Βερχοτούρας Νεόφυτος. 15-11-1836.
  Έδρα Πέρμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Μενζελίνσκ Φιλάρετος. 28-05-1851. (Εκλογή 13-09-1860, από Κοβνό).
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Ορενβούργου και Ουράλσκ Αντώνιος. 15-06-1858.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Αικατερινβούργου Ειρηναίος. 17-01-1860. (+ 08-05-1860).
  Βικάριος της Ι.Ε. Πέρμης.

 2. Ο Αικατερινβούργου Βαρλαάμ. 21-08-1860.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πέρμης.

η) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία και την Κεντρική Ασία.

Επίσκοποι

 1. Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Θεόγνωστος. 23-05-1848.
  Έδρα Τομπόλσκ.

 2. Ο Τόμσκ και Ιενεσέης Πορφύριος. 21-11-1858. (Εκλογή 13-09-1860, από Ουφάς).
  Έδρα Τόμσκ.

θ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καμτσάτκας, Κουρίλων και Αλεουτίων Ιννοκέντιος. 15-12-1840.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ..

Επίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Νερτσίνσκ Παρθένιος. 14-03-1854. (Εκλογή 13-09-1860, από Τόμσκ).
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Νέου Αρχαγγέλου Πέτρος. 29-03-1859.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καμτσάτκας.

 2. Ο Γιακουτίας Παύλος. 06-03-1860.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καμτσάτκας.

ι) Αρχιερείς στην Ουκρανία και τη Βεσσαραβία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Αρσένιος. 24-04-1832. (Εκλογή 01-07-1860, από Βαρσοβίας).
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Ειρήναρχος. 03-05-1836.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 2. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Φιλάρετος. 21-12-1841.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 3. Ο Χερσώνος και Οδησσού Δημήτριος. 04-03-1851. (Προαγωγή 03-04-1860).
  Έδρα Οδησσός.

Επίσκοποι

 1. Ο Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Λεωνίδας. 10-01-1843.
  Έδρα Αικατερινοσλάβ (Δνεπροπετρώβ).

 2. Ο Κισινιώβου και Χοτίνσκ Αντώνιος. 02-04-1850.
  Έδρα Κισινιώβ.

 3. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Μακάριος. 28-01-1851.
  Έδρα Χάρκοβο.

 4. Ο Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Αλέξιος. 20-09-1853. (Εκλογή 29-08-1860, από Τούλας).
  Έδρα Συμφερόπολη.

 5. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ Αντώνιος. 08-07-1852. (Εκλογή 29-08-1860, από Κάτω Νοβγορόδου).
  Έδρα Ζιτόμιρ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Βολυνίας διετέλεσε ο Βαρσοβίας Αρσένιος.

 6. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Αλέξανδρος. 17-11-1857. (Εκλογή 13-09-1860, από Αρχαγγέλου).
  Έδρα Πολτάβα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστρόγκ Ιερόθεος. 25-03-1845.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 2. Ο Μελιτοπόλεως Κύριλλος. 13-10-1857.
  Επικεφαλής της Πνευματικής Αποστολής στα Ιεροσόλυμα.

 3. Ο Νοβομίργοροδ Αντώνιος. 21-09-1858.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

 4. Ο Τσιγκιρίν Σεραφείμ. 10-01-1860.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 5. Ο Βιννίτσης Ισραήλ. 24-01-1860.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

ια) Αρχιερείς στην Πολωνία και τη Λευκορωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Λιθουανίας και Βίλνας Ιωσήφ. 04-08-1829.
  Έδρα Βίλνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Βασίλειος. 09-02-1834.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 2. Ο Μίνσκ και Μπομπρούϊσκ Μιχαήλ. 08-09-1839.
  Έδρα Μίνσκ.

 3. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Ευσέβιος. 09-03-1847. (Εκλογή 29-08-1860, από Ιρκούτσκ).
  Έδρα Μογιλιέβ.

 4. Ο Βαρσοβίας και Νέου Γεωργιέβου Ιωαννίκιος. 16-01-1855. (Εκλογή 17-07-1860, από Σαρατώβου. Προαγωγή αυθημερόν).
  Έδρα Βαρσοβία..

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπρέστ Ιγνάτιος. 20-05-1848.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας..

 2. Ο Κοβνό Αλέξανδρος. 02-11-1860.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας.

ιβ) Εξαρχία Γεωργίας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβηρίας (Καρταλίνης) και Καχέτης Ευσέβιος, Έξαρχος Γεωργίας. 01-01-1849.
  Έδρα Τιφλίδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιμερέτης Γαβριήλ. 06-12-1858. (Εκλογή 02-07-1860, από Γκόρης).
  Έδρα Κουταΐση.

 2. Ο Γκούριας Γαβριήλ. 25-03-1859.
  Έδρα Τζουμάτη.

 3. Ο Αβχαζίας (χηρεύει).
  Έδρα Πιτυούς.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μινγκρέλης Γερόντιος. 06-10-1857.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιμερέτης.

 2. Ο Γκόρης (χηρεύει).
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

ιγ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ευγένιος. 14-07-1818.

 2. Ο π. Ιρκούτσκ, Νερτσίνσκ και Γιακουτίας Ειρηναίος. 31-01-1826.

 3. Ο π. Ριαζάν και Ζαράισκ Γαβριήλ. 20-05-1828.

 4. Ο π. Σμολένσκ και Δορογκομπούη Τιμόθεος. 07-10-1828.

 5. Ο π. Τσερνιγόβου και Νιέζιν Παύλος. 26-05-1830.

 6. Ο π. Κούρσκ και Μπελγορόδου Ηλιόδωρος. 13-03-1832. (Παραίτηση 05-11-1860).

 7. Ο π. Καυκάσου και Μαύρης θαλάσσης Ιωαννίκιος. 03-04-1832.

 8. Ο π. Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Ιννοκέντιος. 19-05-1832.

 9. Ο π. Μίνσκ και Μπομπρούϊσκ Αντώνιος. 02-02-1834.

 10. Ο π. Τομπόλσκ και Σιβηρίας Ευλάμπιος. 11-02-1834.

 11. Ο π. Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Ανατόλιος. 04-08-1840. (Παύση 17-07-1860).

 12. Ο π. Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Ιερεμίας. 06-04-1841.

 13. Ο π. Ταμπώβου και Σάτσκ Νικόλαος. 27-04-1841.

 14. Ο π. Ταυρίδος και Συμφεροπόλεως Ελπιδοφόρος. 02-02-1842. (Εκλογή 07-01-1860, από Βιάτκας Προαγωγή αυθημερόν. Παραίτηση 08-05-1860. + 31-05-1860).

 15. Ο π. Αικατερινβούργου Ιωνάς. 19-05-1846.

 16. Ο π. Ιμερέτης Γερμανός. 08-09-1851. (Παραίτηση 02-07-1860).

 17. Ο π. Γκούριας Ιωάννης. 08-09-1853.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.