Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1860

ΕΤΟΣ 1860

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Παλμύρας κύριος Ιωαννίκιος. 06-01-1860.
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη στις 13 Σεπτεμβρίου 1882. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Χαυρανίου κύριος Γρηγόριος. 1860;
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Εκοιμήθη περί το 1870. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσιγκιρίν κύριος Σεραφείμ. 10-01-1860.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 22 Απριλίου 1886. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αικατερινβούργου κύριος Ειρηναίος. 17-01-1860.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 8 Μαΐου 1860. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βιννίτσης κύριος Ισραήλ. 24-01-1860.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 11 Οκτωβρίου 1864. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίτσης κύριος Παΐσιος. 25-01-1860.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 25 Ιουλίου 1882. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μυρέων κύριος Ιερεμίας. 14-02-1860.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη τον Οκτώβριο του 1878. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γιακουτίας κύριος Παύλος. 06-03-1860.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 25 Μαΐου 1877. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρεβάλης κύριος Λεόντιος. 13-03-1860.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη την 1 Αγούστου 1893. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γαρδικίου κύριος Ιερόθεος. Μάρτιος 1860.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη τον Μάιο του 1880. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κισάμου και Σελίνου κύριος Γεράσιμος. 15-04-1860.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 8 Ιουνίου 1886. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θήρας κύριος Ζαχαρίας. 24-04-1860.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Εκοιμήθη στις 13 Σεπτεμβρίου 1877. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αικατερινβούργου κύριος Βαρλαάμ. 21-08-1860.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 18 Ιανουαρίου 1873. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Παλαιάς Ρωσίας κύριος Θεοφύλακτος. 02-10-1860.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 11 Μαΐου 1872. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Αγκύρας κύριος Ιωαννίκιος. 17-10-1860.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 2 Ιανουαρίου 1879. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τούλας και Μπελιώβου κύριος Νίκανδρος. 22-10-1860.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 29 Ιουνίου 1893. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κοβνό κύριος Αλέξανδρος. 02-11-1860.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 28 Απριλίου 1885. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαπάσκης κύριος Γαβριήλ. 13-11-1860.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 7 Φεβρουαρίου 1871. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σεβαστής κύριος Καλλίστρατος. 20-11-1860.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 23 Αυγούστου 1862. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τρωάδος κύριος Αθανάσιος. 26-11-1860.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 9 Φεβρουαρίου 1880. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τρίκκης κύριος Μελέτιος. 10-12-1860.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 25 Φεβρουαρίου 1901. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Χίου κύριος Γρηγόριος. 25-12-1860.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 6 Φεβρουαρίου 1888. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.