Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1860

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 06/01/1860: Χειροτονία Παλμύρας Ιωαννικίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 2. 1860; Χειροτονία Χαυρανίου Γρηγορίου. [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 3. 07/01/1860: Εκλογή  Ταυρίδος Ελπιδοφόρου (από Βιάτκας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 4. 07/01/1860: Προαγωγή Επισκόπου Ταυρίδος Ελπιδοφόρου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας).

 5. 10/01/1860: Χειροτονία Τσιγκιρίν Σεραφείμ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 6. 11/01/1860: Εκλογή Πρεσπών Μελετίου (από Βελίτσης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 7. 17/01/1860: Χειροτονία Αικατερινβούργου Ειρηναίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 8. 24/01/1860: Χειροτονία Βιννίτσης Ισραήλ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 9. 25/01/1860: Χειροτονία Βελίτσης Παϊσίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 10. 06/02/1860: Εκλογή Βιάτκας Αγαθαγγέλου (από Ρεβάλης). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 11. 14/02/1860: Χειροτονία Μυρέων Ιερεμία. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 12. 06/03/1860: Χειροτονία Γιακουτίας Παύλου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 13. 13/03/1860: Χειροτονία Ρεβάλης Λεοντίου. {Εκκλησία της Ρωσίας].

 14. 1860: Κοίμηση Γαρδικίου Ανθίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 15. Μάρτιος 1860: Χειροτονία Γαρδικίου Ιεροθέου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 16. 03/04/1860: Προαγωγή Επισκόπου Βορονέζ Ιωσήφ σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 17. 03/04/1860: Προαγωγή Επισκόπου Χερσώνος Δημητρίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 18. Απρίλιος 1860: Ίδρυση Ι.Ε. Κισάμου και Σελίνου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 19. Απρίλιος 1860: Μετονομασία Ι.Ε. Κυδωνίας και Κισάμου σε "Κυδωνίας και Αποκωρώνου". [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 20. 15/04/1860: Χειροτονία Κισάμου Γερασίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 21. 22/04/1860: Προαγωγή Επισκόπου Πένζας Βαρλαάμ σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 22. 24/04/1860: Χειροτονία Θήρας Ζαχαρία. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 23. 08/05/1860: Κοίμηση Αικατερινβούργου Ειρηναίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 24. 25/05/1860: Παραίτηση Ταυρίδος Ελπιδοφόρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 25. 30/05/1860: Κοίμηση Ερσεκίου Γρηγορίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 26. 31/05/1860: Κοίμηση π. Ταυρίδος Ελπιδοφόρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 27. 1860: Κοίμηση Τρίκκης Ανθίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 28. 01/06/1860: Κοίμηση Διδυμοτείχου Μελετίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 29. 13/06/1860: Κοίμηση Φιλαδελφείας Ιωαννικίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 30. 17/06/1860: Κοίμηση Νοβγορόδου Γρηγορίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 31. 01/07/1860: Παραίτηση Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου του Ζ΄. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 32. 01/07/1860: Εκλογή Νοβγορόδου Ισιδώρου (από Κιέβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 33. 01/07/1860: Εκλογή Κιέβου Αρσενίου (από Βαρσοβίας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 34. 02/07/1860: Παραίτηση Ιμερέτης Γερμανού. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 35. 02/07/1860: Εκλογή Ιμερέτης Γαβριήλ (από Γκόρης). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 36. 17/07/1860: Εκλογή Βαρσοβίας Ιωαννικίου (από Σαρατώβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 37. 17/07/1860: Προαγωγή Επισκόπου Βαρσοβίας Ιωαννικίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 38. 17/07/1860: Παύση Μογιλιέβου Ανατολίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 39. Ιούλιος 1860: Κοίμηση Ιεραπόλεως Ακακίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 40. 16/08/1860: Κοίμηση π. Μπουζαίου Φιλοθέου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 41. 21/08/1860: Χειροτονία Αικατερινβούργου Βαρλαάμ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 42. 29/08/1860: Εκλογή Ταυρίδος Αλεξίου (από Τούλας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 43. 29/08/1860: Εκλογή Σαρατώβου Ευθυμίου (από Παλαιάς Ρωσίας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 44. 29/08/1860: Εκλογή Βολυνίας Αντωνίου (από Κάτω Νοβγορόδου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 45. 29/08/1860: Εκλογή Μογιλιέβου Ευσεβίου (από Ιρκούτσκ). [Εκκλησί της Ρωσίας].

 46. Αύγουστος 1860: Παύση Μαυροβουνίου Νικάνωρος. [Μητρόπολη Μαυροβουνίου].

 47. 13/09/1860: Εκλογή Πολτάβας Αλεξάνδρου (από Αρχαγγέλου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 48. 13/09/1860: Εκλογή Αρχαγγέλου Ναθαναήλ (από Πολτάβας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 49. 13/09/1860: Εκλογή Ιρκούτσκ Παρθενίου (από Τόμσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 50. 13/09/1860: Εκλογή Τόμσκ Πορφυρίου (από Ουφάς). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 51. 13/09/1860: Εκλογή Ουφάς Φιλαρέτου (από Κοβνό). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 52. 22/09/1860: Εκλογή Κάτω Νοβγορόδου Νεκταρίου (από Βιμπόργου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 53. 02/10/1860: Χειροτονία Παλαιάς Ρωσίας Θεοφυλάκτου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 54. 04/10/1860: Εκλογή Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ του Β΄ (από Κυζίκου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 55. 11/10/1860: Εκλογή Κυζίκου Ιακώβου (από Σερρών). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 56. 11/10/1860: Εκλογή Σερρών Νικοδήμου (από Λαμψάκου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 57. 15/10/1860: Εκλογή Φιλαδελφείας Μελετίου (από Αγκύρας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 58. 17/10/1860: Χειροτονία Αγκύρας Ιωαννικίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 59. 22/10/1860: Χειροτονία Τούλας Νικάνδρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 60. 02/11/1860: Εκλογή Διδυμοτείχου Μελετίου (από Συνάδων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 61. 02/11/1860: Χειροτονία Κοβνό Αλεξάνδρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 62. 05/11/1860: Παραίτηση Κούρσκ Ηλιοδώρου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 63. 07/11/1860: Παύση Μολδαβίας Σωφρονίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 64. 07/11/1860: Κοίμηση π. Αδριανουπόλεως Γρηγορίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 65. 12/11/1860: Παύση Νυσσάβας Ανθίμου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 66. 12/11/1860: Εκλογή Νυσσάβας Δωροθέου (από Βράτσης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 67. 12/11/1860: Εκλογή Βράτσης Παϊσίου (από Βελίτσης). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 68. 13/11/1860: Χειροτονία Σαπάσκης Γαβριήλ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 69. 20/11/1860: Χειροτονία Σεβαστής Καλλιστράτου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 70. 26/11/1860: Χειροτονία Τρωάδος Αθανασίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 71. 10/12/1860: Χειροτονία Τρίκκης Μελετίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 72. Δεκέμβριος 1860: Κοίμηση Πόσνας Διονυσίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 73. 24/12/1860: Εκλογή Πόσνας Ιγνατίου (από Ελασσώνος). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 74. 24/12/1860: Εκλογή Ελασσώνος Ιγνατίου (από Κασσανδρείας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 75. 24/12/1860: Εκλογή Κασσανδρείας Νεοφύτου (από Χίου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 76. 25/12/1860: Χειροτονία Χίου Γρηγορίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 77. 1860: Κοίμηση Σωτηριουπόλεως Μσκαρίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 78. 1860: Εκλογή Παϊασίου Ανθίμου (από Αρκαδιουπόλεως). [Πατριαρχείο Αντιοχείας].

 79. 1860: Κοίμηση Λύδδης Γερασίμου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 80. 1860; Κοίμηση π. Ερσεκίου Ιωσήφ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 81. 1860;: Κοίμηση Αναστασιουπόλεως Χρυσάνθου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 82. 1860;: Κοίμηση Πτολεμαΐδος Προκοπίου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.