Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1860

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμη; και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Ιωακείμ ο Β΄. -12-1827. (Εκλογή 04-10-1860, από Κυζίκου).
Σημείωση: Τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου διετέλεσε ο Νικαίας Ιωαννίκιος.

Έδρα Κωνσταντινούπολη.-

α) Τιτουλάριοι Μητροπολίτες.

 1. Ο Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνος. 15-08-1848.

β) Βοηθοί Επίσκοποι της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Αναστασιουπόλεως Χρύσανθος. 1839. (+ 1860;).
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 2. Ο Σεβαστείας Παΐσιος. 1840.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 3. Ο Παμφίλου Σεραφείμ. 29-06-1845.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 4. Ο Αριστείας Μεθόδιος. 1845.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 5. Ο Μελιτουπόλεως Ευγένιος. 1845.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 6. Ο Ευμενείας Πανάρετος. -02-1846.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 7. Ο Παιωνίας Ιερεμίας. 1848.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 8. Ο Αργυρουπόλεως Σεραφείμ. 10-10-1848.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 9. Ο Μελιτηνής Μελέτιος. -02-1850.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 10. Ο Ρύμνης Πανάρετος. -04-1850.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 11. Ο Αυγουστουπόλεως Αγάπιος. 1851.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 12. Ο Ξανθουπόλεως Καισάριος. 1851.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 13. Ο Κλαυδιουπόλεως Προκόπιος. 17-04-1855.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 14. Ο Χαριουπόλεως Δωρόθεος. 06-12-1855.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 15. Ο Λαοδικείας Μελέτιος. 1858.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 16. Ο Γορτύνης Μελέτιος. 26-04-1858.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

 17. Ο Μακαριουπόλεως Ιλαρίων. 05-10-1858.
  Βοηθός της Ι.Α. Κωνσταντινουπόλεως.

γ) Μητρόπολη Εφέσου (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Εφέσου Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας. περ. 1823.
  Έδρα Μαγνησία (Manisa).

Επίσκοποι

 1. Ο Κρήνης και Ανέων Αμβρόσιος. 1846.
  Έδρα Κρήνη (Cesme).

 2. Ο Ηλιουπόλεως και Θυατείρων Διονύσιος. 1848.
  Έδρα Τράλλες (Aydin).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Ελαίας Χρύσανθος. 1851.
  Βοηθός της Ι.Μ. Εφέσου.

δ) Μητρόπολη Σμύρνης (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Σμύρνης Χρύσανθος, υπέρτιμος και έξαρχος Ασίας. 1834.
  Έδρα Σμύρνη (Smyrna).

Επίσκοποι

 1. Ο Μοσχονησίων Κύριλλος. 14-06-1855.
  Έδρα Μοσχονήσια (Youda).

 ε) Μητρόπολη Νεοκαισαρείας (εν Μικρά Ασία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Νεοκαισαρείας και Ινέου Λεόντιος, υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμονειακού. 1848.
  Έδρα Κοτύωρα (Ordu).

Επίσκοπος

 1. Ο Νικοπόλεως Χριστοφόρος. 1832.
  Έδρα Νικόπολη (Sebinkarahisar).

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Δεκαπόλεως Χρύσανθος. 1850.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νεοκαισαρείας.

στ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μικρά Ασία και Συρία επαρχιών.

 1. Ο Νικομηδείας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. -10-1821.
  Έδρα Νικομήδεια (Izmit).

 2. Ο Προύσης Κωνστάντιος. υπέρτιμος και έξαρχος Βιθυνίας. 14-06-1830.
  Έδρα Προύσα (Bursa).

 3. Ο Τραπεζούντος Κωνστάντιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λαζικής. 1830.
  Έδρα Τραπεζούντα (Trabzon).

 4. Ο Χαλδίας και Χεροιάνων Θεόφιλος, υπέρτιμος. 1830.
  Έδρα Αργυρούπολη (Gumushane).

 5. Ο Ικονίου Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας. 1830.
  Έδρα Ικόνιο (Konya).

 6. Ο Καισαρείας Παΐσιος, υπέρτιμος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Ανατολής. 1832.
  Έδρα Καισάρεια (Kayseri).

 7. Ο Κυζίκου Ιάκωβος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ελλησπόντου. 21-11-1832. (Εκλογή 11-10-1860, από Σερρών).
  Έδρα Αρτάκη (Erdek).

 8. Ο Χαλκηδόνος Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. 1833.
  Έδρα Χαλκηδόνα (Kadikoy).

 9. Ο Προικοννήσου Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Προποντίδος. 1838.
  Έδρα Αλώνη (Harmanlı).

 10. O Αμασείας Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Ευξείνου Πόντου. 29-06-1839.
  Έδρα Αμισός (Samsun).

 11. Ο Πισιδίας Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Σίδης, Μυρέων και Ατταλείας. 1840.
  Έδρα Σπάρτη (Isparta).

 12. Ο Χαλεπίου Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος πρώτης Συρίας. 1844.
  Έδρα Χαλέπι (Ḥalab).

 13. Ο Φιλαδελφείας Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. 17-07-1845. (Εκλογή 15-10-1860, από Αγκύρας).
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir).

 14. Ο Νικαίας Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βιθυνίας. -12-1847.
  Έδρα Κίος (Gemlik).

 15. Ο Φιλαδελφείας Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυδίας. -1849. (+ 13-06-1860).
  Έδρα Φιλαδέλφεια (Alasehir).

 16. Ο Αγκύρας Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Γαλατίας. 17-10-1860.
  Έδρα Άγκυρα (Ankara).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Θεοδωρουπόλεως Μελέτιος. 1840.
  Βοηθός της Ι.Μ. Χαλκηδόνος.

 2. Ο Ευχαΐτων Μελέτιος. περ. 1845.
  Βοηθός της Ι.Μ. Νικομηδείας.

 3. Ο Ναζιανζού Γεράσιμος. 06-08-1852.
  Βοηθός της Ι.Μ. Καισαρείας.

 4. Ο Μυρέων Ιερεμίας. 14-02-1860.
  Βοηθός της Ι.Μ. Χαλδίας.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Σουμελά.

Πατριαρχικός Έξαρχος (μέχρι το 1860): Αρχιμανδρίτης Μελέτιος.
Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1860): Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος.
Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Βαζελώνος.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος.
Έδρα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βαζελώνος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Περιστερεώτα.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Καλλίστρατος.
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Χουττουρά.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Χρυσουλίδης (μέχρι το 1860 ο ίδιος ως τοποτηρητής της Ηγουμενείας).
Έδρα Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Χουττουρά.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Ιωνοπόλεως.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Μέγας Λογοθέτης Νικόλαος Αριστάρχης.
Έδρα Ινέπολη (Inebolu).

ζ) Μητρόπολη Ηρακλείας (εν Θράκη).

Μητροπολίτες

 1. Ο Ηρακλείας και Ραιδεστού Πανάρετος, πρόεδρος των υπερτίμων και έξαρχος πάσης Θράκης και Μακεδονίας. 1824.
  Έδρα Ραιδεστός (Tekirdag).

Επίσκοποι

 1. Ο Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Γρηγόριος. 1830.
  Έδρα Καλλίπολη (Gelibolu).

 2. Ο Μυριοφύτου και Περιστάσεως Νεόφυτος. 1835.
  Έδρα Μυριόφυτο (Murtefte).

 3. Ο Μετρών και Αθύρων Ζαχαρίας. 1840.
  Έδρα Μέτρες (Catalca).

η) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θράκη Μητροπόλεων.

 1. Ο Διδυμοτείχου Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης. 1822. (+ 01-06-1860).
  Έδρα Διδυμότειχο.

 2. Ο Δέρκων Γεράσιμος, υπέρτιμος και έξαρχος Βοσπόρου Θρακικού και Κυανέων. 1833.
  Έδρα Θεραπεία (Tarabya).

 3. Ο Σωζοαγαθουπόλεως Προκόπιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης. 1834.
  Έδρα Σωζόπολη (Sozopol).

 4. Ο Αδριανουπόλεως Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιμιμόντου. 1837.
  Έδρα Αδριανούπολη (Edirne).

 5. Ο Βάρνης Πορφύριος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 1840.
  Έδρα Βάρνα (Varna).

 6. Ο Αγχιάλου Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 1840.
  Έδρα Αγχίαλος (Pomorie).

 7. Ο Μεσημβρίας Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 13-11-1841.
  Έδρα Μεσημβρία (Nesebar).

 8. Ο Μαρωνείας Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος Ροδόπης. -12-1845.
  Έδρα Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή).

 9. Ο Αίνου Γαβριήλ, υπέρτιμος. 1846.
  Έδρα Αίνος (Enez).

 10. Ο Ξάνθης και Περιθεωρίου Πανάρετος, υπέρτιμος. 1851.
  Έδρα Γενιτσέ (Γενισέα).

 11. Ο Διδυμοτείχου Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ροδόπης. -03-1851. (Εκλογή 02-11-1860, από Συνάδων).
  Έδρα Διδυμότειχο.

 12. Ο Φιλιππουπόλεως Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης Δραγοβιτίας. 16-02-1853.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Plovdiv).

 13. Ο Γάνου και Χώρας Χρύσανθος, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας. 1853.
  Έδρα Χώρα (Hora).

 14. Ο Σηλυβρίας Μελέτιος, υπέρτιμος. 1853.
  Έδρα Σηλύβρια (Silivri).

 15. Ο Λιτίτσης Ιωσήφ, υπέρτιμος. 27-07-1855.
  Έδρα Ορτάκιοϊ (Ivaylovgrad).

 16. Ο Βιζύης και Μηδείας Ματθαίος, υπέρτιμος και έξαρχος Μαύρης θαλάσσης. 29-09-1855.
  Έδρα Βιζύη (Vize).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ερυθρών Άνθιμος. 1847.
  Βοηθός της Ι.Μ. Φιλιππουπόλεως.

 2. Ο Λεύκης Ιλαρίων. 31-12-1851.
  Βοηθός της Ι.Μ. Φιλιππουπόλεως.

 3. Ο Ευδοξιάδος Χρύσανθος. -12-1855.
  Βοηθός της Ι.Μ. Αδριανουπόλεως.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Καβάρνης.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Μέγας Λογοθέτης Νικόλαος Αριστάρχης.
Έδρα Καβάρνα (Kavarna).

θ) Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (εν Μακεδονία).

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Θετταλίας. 27-04-1840.

Έδρα Θεσσαλονίκη.

Επίσκοποι

 1. Ο Αρδαμερίου Ιγνάτιος. -12-1831.
  Έδρα Γαλάτιστα Χαλκιδικής.

 2. Ο Ιερισσού και Αγίου Όρους Ιωαννίκιος. περ. 1837.
  Έδρα Λιαριγκόβη (Αρναία) Χαλκιδικής.
  Σημείωση: Περί το 1860 η έδρα της Ι.Ε. Ιερισσού μεταφέρθηκε από το Ίζβορο (Στρατονίκη) στη Λιαριγκόβη (Αρναία).

 3. Ο Σερβίων και Κοζάνης Ευγένιος. 1849.
  Έδρα Κοζάνη.

 4. Ο Πλαταμώνος Ιερεμίας. περ. 1850.
  Έδρα Ραψάνη.

 5. Ο Καμπανίας Ιερόθεος. 1853.
  Έδρα Κουλακιά (Χαλάστρα) Θεσσαλονίκης.

 6. Ο Κίτρους Θεόκλητος. 22-07-1853.
  Έδρα Κολινδρός Πιερίας.

 7. Ο Πέτρας Αγαθάγγελος. 1854.
  Έδρα Λιβάδι Ελασσώνος.

 8. Ο Πολυανής και Βαρδαριωτών Παρθένιος. 29-10-1859.
  Έδρα Δοϊράνη (Star Dojran).

ι) Μητρόπολη Δράμας (εν Μακεδονία).

Μητροπολίτες

 1. Ο Φιλίππων και Δράμας Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. 1840.
  Έδρα Αλιστράτη.

Επίσκοπος

 1. Ο Ελευθερουπόλεως Άνθιμος. περ. 1820.
  Έδρα Πράβι (Ελευθερούπολη).

 ια) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Μακεδονία Μητροπόλεων.

 1. Ο Σισανίου και Σιατίστης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Μακεδονίας. -09-1833.
  Έδρα Σιάτιστα.

 2. Ο Στρωμνίτσης και Τιβεριουπόλεως Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρικής Μακεδονίας. 1836.
  Έδρα Στρώμνιτσα (Strumica).

 3. Ο Μελενίκου Διονύσιος, υπέρτιμος. 02-09-1837.
  Έδρα Μελένικο (Melnik).

 4. Ο Μογλενών Μελέτιος, υπέρτιμος. 1840.
  Έδρα Φλώρινα.
  Σημείωση: Περί το 1860 η έδρα της Μητροπόλεως Μογλενών μεταφέρθηκε από το Γιουμπρούκ (Εμπόριο) της Εορδαίας στη Φλώρινα.

 5. Ο Καστορίας Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης παλαιάς Βουλγαρίας. 1841.
  Έδρα Καστοριά.

 6. Ο Βερροίας Θεόκλητος, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας. 1842.
  Έδρα Βέρροια.

 7. Ο Πελαγωνείας Βενέδικτος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας. 1842.
  Έδρα Μοναστήρι (Bitola).

 8. Ο Σκοπίων Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. 1844.
  Έδρα Σκόπια (Skopje).

 9. Ο Γρεβενών Αγάπιος, υπέρτιμος. 1849.
  Έδρα Γρεβενά.

 10. Ο Πρεσπών και Αχριδών Μελέτιος, υπέρτιμος. 27-07-1854. (Εκλογή 11-01-1860, από Βελίτσης).
  Έδρα Αχρίδα (Ohrid ).

 11. Ο Βελισσού Άνθιμος, υπέρτιμος. -10-1855.
  Έδρα Βελεσσά (Veles).

 12. Ο Κασσανδρείας Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος κόλπου Θερμαϊκού. 17-04-1856. (Εκλογή 24-12-1860, από Χίου).
  Έδρα Βάλτα (Κασσανδρεία) Χαλκιδικής.

 13. Ο Δεβρών Γεννάδιος, υπέρτιμος. 04-04-1857.
  Έδρα Δίβρα (Debar).

 14. Ο Σερρών Νικόδημος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας. 21-09-1858. (Εκλογή 11-10-1860, από Λαμψάκου).
  Έδρα Σέρρες.

 15. Ο Βοδενών Νικόδημος, υπέρτιμος. 06-02-1859.
  Έδρα Βοδενά (Έδεσσα).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Περιστεράς Παΐσιος. 20-11-1854.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σκοπίων.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Εικοσιφοινίσσης.

Πατριαρχικός Έξαρχος:: Αρχιμανδρίτης Μελέτιος.
Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης.

ιβ) Μητρόπολη Ιωαννίνων (εν Ηπείρω).

Μητροπολίτης

 1. Ο Ιωαννίνων και Βελλάς Παρθένιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ηπείρου και Κερκύρας. 1849.
  Έδρα Ιωάννινα.

Επίσκοπος

 1. Ο Παραμυθίας Διονύσιος. περ. 1847.
  Έδρα Παραμυθιά.

Βοηθός Επίσκοπος

 1. Ο Ευδοξιάδος Χριστοφόρος. περ. 1855.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ιωαννίνων.

ιγ) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Ηπείρω Μητροπόλεων.

 1. Ο Κορυτσάς Νεόφυτος, υπέρτιμος. -11-1835.
  Έδρα Κορυτσά (Korça).

 2. Ο Δρυϊνουπόλεως και Δελβίνου Παντελεήμων, υπέρτιμος. 1838.
  Έδρα Αργυρόκαστρο (Gjirokastër).

 3. Ο Δυρραχίου Ιωσήφ, υπέρτιμος. 23-05-1842.
  Έδρα Ελβασάνιο (Elbasan).

 4. Ο Άρτης και Πρεβέζης Σωφρόνιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αιτωλίας. 1845.
  Έδρα Άρτα.

 5. Ο Πωγωνιανής Πανάρετος, υπέρτιμος. 06-10-1854.
  Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου.
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Πωγωνιανής Πανάρετος διαμένει στο Βουκουρέστι.

 6. Ο Βελεγράδων Άνθιμος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αλβανίας. 27-02-1855.
  Έδρα Βελέγραδα (Berati).

 • Πατριαρχική Εξαρχία Μετσόβου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Πρεσβύτερος Στέργιος Δρογάνης..
Έδρα Μέτσοβο.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Γηρομερίου.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Αρχιμανδρίτης Κοσμάς.
Έδρα Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γηρομερίου Φιλιατών.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πογδοριανής.

Πατριαρχικός Έξαρχος:
Έδρα Ιερά Μονή Σωσίνου.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Σαρακηνίστας.

Πατριαρχικός Έξαρχος:
Έδρα Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλαιωτίσσης.

ιδ) Μητρόπολη Λαρίσης (εν Θεσσαλία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Λαρίσης Στέφανος, υπέρτιμος και έξαρχος δευτέρας Θετταλίας και πάσης Ελλάδος. 16-11-1853.
  Έδρα Λάρισα.
  Σημείωση: Περί το 1860 η περιοχή του Αλμυρού αποσπάστηκε από την Επισκοπή Θαυμακού και η υπήχθη στη δικαιοδοσία της Μητροπόλεως Λαρίσης.

Επίσκοποι

 1. Ο Γαρδικίου Άνθιμος. -08-1839. (+ 1860).
  Έδρα Ζάρκο Τρικάλων.

 2. Ο Τρίκκης Άνθιμος. 1846. (+ 1860).
  Έδρα Τρίκαλα.

 3. Ο Θαυμακού Χρύσανθος. 24-06-1850.
  Έδρα Δομοκός.

 4. Ο Σταγών Θεόφιλος. 28-06-1854.
  Έδρα Καλαμπάκα.

 5. Ο Γαρδικίου Ιερόθεος. -03-1860.
  Έδρα Ζάρκο Τρικάλων.

 6. Ο Τρίκκης Μελέτιος,  10-12-1860.
  Έδρα Τρίκαλα.

ιε) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Θεσσαλία Μητροπόλεων.

 1. Ο Ελασσώνος Ιγνάτιος, υπέρτιμος. 1850. (Εκλογή 24-12-1860, από Κασσανδρείας).
  Έδρα Τσαριτσάνη.

 2. Ο Δημητριάδος και Ζαγοράς Δωρόθεος, υπέρτιμος και έξαρχος Πελασγών. 15-03-1852.
  Έδρα Βόλος.

 3. Ο Φαναριοφερσάλων Νεόφυτος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Φθίας. 01-08-1854.
  Έδρα Φάρσαλα.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Τρικέρων.

Πατριαρχικός Έξαρχος (μέχρι το 1860): Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος;
Έδρα Τρίκερι Μαγνησίας.

Πατριαρχικός Έξαρχος (από το 1860): Ιερομόναχος Νεόφυτος.
Έδρα Τρίκερι Μαγνησίας.

ιστ) Μητρόπολη Κρήτης.

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κρήτης Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης. 27-07-1858.

Έδρα Ηράκλειο.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Καλλίνικος. 02-02-1832.
  Έδρα Ρέθυμνο.

 2. Ο Χερρονήσου Μελέτιος. 17-01-1843.
  Έδρα Ιερά Μονή Αγκαράθου.

 3. Ο Ιεράς και Σητείας Ιλαρίων. 27-01-1846.
  Έδρα Ιεράπετρα.

 4. Ο Αρκαδίας Γρηγόριος. 20-03-1855.
  Έδρα Βιάννος Ηρακλείου.

 5. Ο Πέτρας Μελέτιος. 27-07-1855.
  Έδρα Επάνω Φουρνή Λασιθίου.

 6. Ο Κυδωνίας και Αποκωρώνου Μισαήλ. -01-1859.
  Έδρα Χανιά.
  Σημείωση: Τον Απρίλιο του 1860 η Ι.Ε. Κυδωνίας και Κισάμου μετωνομάστηκε σε "Κυδωνίας και Αποκωρώνου".

 7. Ο Κισάμου και Σελίνου Γεράσιμος. 15-04-1860.
  Έδρα Καστέλλι Κισάμου.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Κισάμου και Σελίνου επανιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1860.

ιζ) Μητρόπολη Ρόδου.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ρόδου Ιγνάτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πασών Κυκλάδων νήσων. 06-02-1856.
  Έδρα Ρόδος.

Επίσκοπος

 1. Ο Λέρνης Διονύσιος. 1844.
  Έδρα Κάλυμνος.

  Βοηθοί Επίσκοποι

 2. Ο Μυρέων Αγάπιος. -03-1848.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ρόδου.

ιη) Λοιποί Αρχιερείς των εν ταις νήσοις του Αιγαίου επαρχιών.

Μητροπολίτες

 1. Ο Πρόεδρος Καρπάθου και Κάσου Μεθόδιος. 1823.
  Έδρα Απέρειο Καρπάθου.

 2. Ο Ίμβρου Ιωαννίκιος, υπέρτιμος και έξαρχος Αιγαίου πελάγους. -12-1827.
  Έδρα Κάστρο Ίμβρου (Kalekoy Imroz Adasi).

 3. Ο Μυτιλήνης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λέσβου. 1839.
  Έδρα Μυτιλήνη.

 4. Ο Κώου Κύριλλος, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 1853.
  Έδρα Κως.

 5. Ο Μηθύμνης Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Λέσβου. 1853.
  Έδρα Καλλονή Λέσβου.

 6. Ο Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Ιωακείμ, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Αιγαίου πελάγους. 29-12-1853.
  Έδρα Μύρινα Λήμνου.

 7. Ο Σάμου και Ικαρίας Γαβριήλ, υπέρτιμος και έξαρχος Κυκλάδων νήσων. 13-07-1855.
  Έδρα Βαθύ Σάμου.

 8. Ο Χίου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Ιωνίας. 25-12-1860.
  Έδρα Χίος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Πατριαρχικός Έξαρχος:: Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Συχνής.
Έδρα Πάτμος.

 • Πατριαρχική Εξαρχία Βολισσού, Πυργίου, Ψαρών.

Πατριαρχικός Έξαρχος: Μέγας Λογοθέτης Νικόλαος Αριστάρχης.
Έδρα Βολισσός Χίου.

ιθ) Αυτόνομος Εκκλησία της Επτανήσου (Ιόνιος Πολιτεία).

i) Μητρόπολη Κερκύρας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κερκύρας Αθανάσιος, υπέρτιμος Έξαρχος της Ιονικής Εκκλησίας. 17-05-1850.
  Έδρα Κέρκυρα.

Επίσκοπος

 1. Ο Παξών Διονύσιος. 18-05-1850.
  Έδρα Παξοί.

ii) Μητρόπολη Κεφαλληνίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κεφαλληνίας Σπυρίδων.  13-12-1842.
  Έδρα Αργοστόλι.

Επίσκοπος

 1. Ο Ιθάκης Γαβριήλ. 27-09-1853.
  Έδρα Ιθάκη.

iii) Λοιποί Αρχιερείς των εν τη Ιονίω Πολιτεία επαρχιών.

Μητροπολίτες

 1. Ο Ζακύνθου Νικόλαος. 29-07-1838.
  Έδρα Ζάκυνθος.

 2. Ο Λευκάδος και Αγίας Μαύρας Γρηγόριος. 13-04-1852.
  Έδρα Λευκάδα.

Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Κυθήρων Ευγένιος. 30-10-1857.
  Έδρα Κύθηρα.

κ) Μητρόπολη Τορνόβου (εν Βουλγαρία).

Μητροπολίτης

 1. Ο Τορνόβου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Βουλγαρίας. -10-1828.
  Έδρα Τύρνοβο (Veliko Tarnovo).

Επίσκοποι

 1. Ο Τζερβενού Συνέσιος. 1831.
  Έδρα Ρουστσούκι (Ruse).

 2. Ο Λοφτσού Ιλαρίων. -06-1850.
  Έδρα Λόβετς (Lovech).

 3. Ο Βράτσης Παΐσιος. 25-01-1860. (Εκλογή 12-11-1860, από Βελίτσης).
  Έδρα Βράτσα (Vratsa).

κα) Λοιποί Μητροπολίτες των εν Βουλγαρία Μητροπόλεων.

 1. Ο Σαμακοβίου Ματθαίος, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρίας. 1834.
  Έδρα Σαμόκοβο (Samokov).
  Σημείωση: Ο Μητροπολίτης Σαμακοβίου Ματθαίος διαμένει εμπερίστατος στην Κωνσταντινούπολη.

 2. Ο Πρεσλάβας Βενιαμίν, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρικής Μυσίας. 1837.
  Έδρα Σούμλα (Shumen).

 3. Ο Σοφίας Γεδεών, υπέρτιμος και έξαρχος Βουλγαρίας. 1839.
  Έδρα Σόφια (Sofia).

 4. Ο Κεστεντηλίου και Στηπίων Διονύσιος, υπέρτιμος. 1845.
  Έδρα Κεστεντήλιο (Kyustendil).

 5. Ο Δρύστρας Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Παραδουνάβεως. 19-11-1851.
  Έδρα Σιλίστρα (Silistra ).

 6. Ο Βιδύνης Παΐσιος, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Παραδουνάβεως. 23-02-1852.
  Έδρα Βιδίνιο (Vidin).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ιεραπόλεως Ανανίας. 09-01-1849.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σαμακοβίου.

Σημείωση: Στις 25-01-1860 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Βελίτσης, Βοηθός της Ι.Μ. Σαμακοβίου ο Αρχιμανδρίτης Παΐσιος, ο οποίος στις 12-11-1860 εξελέγη Επίσκοπος Βράτσης.

κβ) Μητροπολίτες των εν Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Παλαιά Σερβία Μητροπόλεων.

 1. Ο Πόσνας και Σεραγίου Διονύσιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Δαλματίας. 1841. (+ Δεκέμβριος 1860).
  Έδρα Σεράγεβο (Sarajevo).

 2. Ο Πόσνας Ιγνάτιος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Δαλματίας. 1845. (Εκλογή 24-12-1860, από Ελασσώνος).
  Έδρα Σεράγεβο (Sarajevo).

 3. Ο Σβορνικίου Αγαθάγγελος, υπέρτιμος και έξαρχος Δαλματίας. 1848.
  Έδρα Τούζλα (Tuzla).

 4. Ο Νυσσάβας Δωρόθεος, υπέρτιμος. -12-1852. (Εκλογή 12-11-1860, από Βράτσης).
  Έδρα Σάρκιοϊ (Pirot).

 5. Ο Ρασκοπρεσρένης Μελέτιος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 14-03-1854.
  Έδρα Πρίζρεν (Prizren).

 6. Ο Ερσεκίου Γρηγόριος, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μυσίας. 20-11-1854. (+ 30-05-1860).
  Έδρα Μόσταρ (Mostar).
  Σημείωση:  Τοποτηρητής της Ι.Μ. Ερσεκίου ανέλαβε ο Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Παμούτσινα.

 7. Ο Νύσσης Καλλίνικος, υπέρτιμος και έξαρχος Κάτω Μυσίας. 24-06-1859.
  Έδρα Ναϊσσός (Niš).

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Κρατόβου Νεόφυτος. 31-05-1858.
  Βοηθός της Ι.Μ. Βόσνης.

κγ) Αυτόνομος Εκκλησία της Σερβίας.

Ο Πανιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου και Μητροπολίτης πάσης Σερβίας Μιχαήλ. 14-10-1854.
Έδρα Βελιγράδι.

Επίσκοποι

 1. Ο Ουζίτσης Ιωαννίκιος. 23-10-1849.
  Έδρα Ούζιτσε.

 2. Ο Νεγκοτίνης Γεράσιμος. 10-10-1854.
  Έδρα Νεγκότιν.

 3. Ο Σαπάσκης Γαβριήλ. 13-11-1860.
  Έδρα Σάμπατς.

κδ) Αυτόνομος Μητρόπολη Ουγγροβλαχίας (Παραδουνάβιες Ηγεμονίες).

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας Νήφων, υπέρτιμος και έξαρχος Πλαγηνών και τον τόπον επέχων του Καισαρείας Καππαδοκίας. 24-10-1843.
Έδρα Βουκουρέστι.

Επίσκοποι

 1. Ο Ριμνίκου και Νέου Σεβερίνου Καλλίνικος. 26-10-1850.
  Έδρα Ριμνικουβίλτσεα.

 2. Ο Αρτζεσίου Κλήμης. 29-10-1850.
  Έδρα Κούρτεα ντε Άρτζες.

 3. Ο Μπουζαίου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Ρωμανώφ.
  Έδρα Μπουζαίου.

Τιτουλάριος Μητροπολίτης

 1. Ο Ιεραπόλεως Ακάκιος. 14-10-1856. (+ Ιούλιος 1860).
  Βοηθός της Ι.Μ. Ουγγροβλαχίας.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ευδοξιάδος Τιμόθεος. 13-12-1836.
  Βοηθός της Ι.Ε. Ριμνίκου.

 2. Ο Αγαθονικείας Γρηγόριος. 12-05-1849.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ουγγροβλαχίας.

 3. Ο Ευανθίας Ιωαννίκιος. 05-07-1852.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ουγγροβλαχίας.

 4. Ο Στρατονικείας Κάλλιστος. 09-07-1852.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ουγγροβλαχίας.

 5. Ο Πατάρων Πολύκαρπος. -07-1852.
  Βοηθός της Ι.Ε. Μπουζαίου.

 6. Ο Συνάδων Θεοδώρητος. 20-10-1856.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ουγγροβλαχίας.

 7. Ο Σεβαστής Καλλίστρατος. 20-11-1860.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ουγγροβλαχίας.

 8. Ο Τρωάδος Αθανάσιος. 26-11-1860.
  Βοηθός της Ι.Μ. Ουγγροβλαχίας.

κε) Αυτόνομος Μητρόπολη Μολδαβίας (Παραδουνάβιες Ηγεμονίες).

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μολδαβίας, υπέρτιμος και έξαρχος Πλαγηνών (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Σάρδεων Μελέτιος.

Επίσκοποι

 1. Ο Ρωμανού (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Σωτηριουπόλεως Νεκτάριος.
  Έδρα Ρώμαν.

 2. Ο Χουσίων (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Χαριουπόλεως Καλλίνικος.
  Έδρα Χούσοι.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Σεβαστείας Αθανάσιος. 04-09-1832.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 2. Ο Σάρδεων Μελέτιος. 20-01-1834.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 3. Ο Διοκλείας Ειρήναρχος. 24-05-1845.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 4. Ο Συνάδων Καισάριος. 10-06-1847.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 5. Ο Τριπόλεως Γεννάδιος. 22-04-1848.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 6. Ο Ειρηνουπόλεως Βλαδίμηρος. 05-08-1849.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 7. Ο Ευχαΐτων Ιωσήφ. 22-12-1851.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 8. Ο Σταυρουπόλεως Φιλάρετος. 01-01-1852.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 9. Ο Σωτηριουπόλεως Νεκτάριος. 24-01-1852.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 10. Ο Χαριουπόλεως Καλλίνικος. 02-02-1855.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

 11. Ο Ιεραπόλεως Μαρκιανός. 13-02-1855.
  Βοηθός της Ι.Μ. Μολδαβίας.

κστ) Εφησυχάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο Δ΄. -10-1825.

 2. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο ΣΤ΄. 24-10-1825.

 3. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος ο ΣΤ΄. 1829.

 4. Ο π. Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ο Ζ΄. 1831. (Παραίτηση 01-07-1860).

 5. Ο π. Δαλματίας Βενέδικτος. 1806.

 6. Ο Τριπόλεως Αγαθάγγελος. 1808.

 7. Ο π. Ερσεκίου Ιωσήφ. 1812. (+ 1860;).

 8. Ο π. Αδριανουπόλεως Γρηγόριος. 1818. (+ 07-11-1860).

 9. Ο π. Χειμάρρας και Δελβίνου Παΐσιος. 1821.

 10. Ο π. Βιδύνης Ιωσήφ. 1825.

 11. Ο π. Μολδαβίας Σωφρόνιος. 03-06-1826. (Παύση 07-11-1860).

 12. Ο π. Φαναρίου και Φερσάλων Διονύσιος. 1827.

 13. Ο π. Δυρραχίου Αυξέντιος. -08-1831.

 14. Ο Επιφανείας Χριστοφόρος. 1831.

 15. Ο π. Μοσχονησίων Καλλίνικος. 10-01-1832.

 16. Ο π. Μετρών και Αθύρων Θεόκλητος. 1832.

 17. Ο π. Σταγών Κύριλλος. -01-1833.

 18. Ο Αρίστης Γεράσιμος. 1834.

 19. Ο π. Πόσνας Αμβρόσιος. 09-09-1835.

 20. Ο π. Σηλυβρίας Ιωαννίκιος. 1837.

 21. Ο π. Κασσανδρείας Ιερεμίας. 1837.

 22. Ο π. Ρασκοπρεσρένης Ιγνάτιος. 1838.

 23. Ο π. Ρόδου Ιάκωβος. 1839.

 24. Ο π. Εφέσου Άνθιμος. 1839.

 25. Ο π. Τζερβενού Κύριλλος. 1840.

 26. Ο π. Πολυανής Μελέτιος. -09-1840.

 27. Ο Σωτηριουπόλεως Μακάριος. περ. 1840. (+ 1860).

 28. Ο π. Μοσχονησίων Μελέτιος. 1842.

 29. Ο π. Κώου Παγκράτιος. 1843.

 30. Ο π. Αγκύρας Ιερόθεος. 1845.

 31. Ο π. Λοφτσού Μελέτιος. 1845.

 32. Ο π. Πωγωνιανής Νίκανδρος. 1845..

 33. Ο π. Νυσσάβας Άνθιμος. 1845. (Παύση 12-11-1860).

 34. Ο Απολλωνιάδος Χριστοφόρος. περ. 1845.

 35. Ο Δαφνουσίας Χαρίτων. 1848.

 36. Ο π. Τρίκκης Προκόπιος. 06-05-1849.

 37. Ο π. Μπουζαίου Φιλόθεος. 27-10-1850. (+ 16-08-1860).

 38. Ο Νεαπόλεως Βενιαμίν. 06-08-1851.

 39. Ο Αμφιπόλεως Άνθιμος. 23-05-1854.

 40. Ο π. Πολυανής και Βαρδαριωτών Ιάκωβος. 1857.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.