Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1856

Ημερολόγιο συμβάντων

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου (μέχρι  17-09-1856): Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως, Εσθονίας και Φινλανδίας Νικάνωρ.

Πρωτεύον Μέλος της Ιεράς Συνόδου (από 01-10-1856): Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως, Εσθονίας και Φινλανδίας Γρηγόριος.

α) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Μόσχας και Κολόμνας Φιλάρετος. 05-08-1817.
  Έδρα Μόσχα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τβερ και Κάσιν Γαβριήλ. 18-09-1821.
  Έδρα Τβερ.

 2. Ο Ριαζάν και Ζαράισκ Γαβριήλ. 20-05-1828.
  Έδρα Ριαζάν.

 3. Ο Σμολένσκ και Δορογκομπούη Τιμόθεος. 07-10-1828. (Προαγωγή 26-08-1856).
  Έδρα Σμολένσκ.

 4. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Νείλος. 08-12-1835.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

Επίσκοποι

 1. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Ιερεμίας. 06-04-1841.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγκοροντ.

 2. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ιουστίνος. 20-07-1841.
  Έδρα Βλαδίμη.

 3. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Φιλόθεος. 18-12-1849.
  Έδρα Κοστρομά.

 4. Ο Τούλας και Μπελιώβου Δημήτριος. 04-03-1851.
  Έδρα Τούλα.

 5. Ο Καλούγας και Μπορώβου Γρηγόριος. 09-12-1851.
  Έδρα Καλούγα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Δημητρώβου Αλέξιος. 20-09-1853.
  Βικάριος της Ι.Ε. Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ολονέτς και Πετροζαβόδσκ Αρκάδιος. 03-02-1829.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Ελπιδοφόρος. 02-02-1842.
  Έδρα Βιάτκα.

 2. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Χριστοφόρος. 25-03-1850. (Εκλογή 31-07-1856, από Ρεβάλης).
  Έδρα Βόλογδα.

 3. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Αντώνιος. 08-07-1852.
  Έδρα Αρχάγγελος.

γ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία και τη Βαλτική.

Μητροπολίτες

 1. Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως, Εσθονίας και Φινλανδίας Γρηγόριος. 07-05-1822. (Προαγωγή 26-08-1856. Εκλογή 01-10-1856, από Καζάν).
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

 2. Ο Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως, Εσθονίας και Φινλανδίας Νικάνωρ. 28-03-1826. (+ 17-09-1856).
  έδρα Αγία Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Πορχώβου Ευγένιος. 11-06-1829. (Εκλογή 15-04-1856, από Αστραχανίου).
  Έδρα Πσκωβ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Ι.Ε. Πσκώβου διετέλεσε ο Ρίγας Πλάτων.

 2. Ο Ρίγας και Μιτάβας Πλάτων. 08-09-1843.
  Έδρα Ρίγα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ρεβάλης Πλάτων. 24-05-1856. (Εκλογή 31-07-1856, από Παλαιάς Ρωσίας).
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.

 2. Ο Παλαιάς Ρωσίας Ευθύμιος. 02-12-1856.
  Βικάριος της Ι.Ε. Νοβγορόδου.
  Σημείωση: Στις 24-05-1856 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Παλαιάς Ρωσίας ο Αρχιμανδρίτης Πλάτων Φηβένσκη, ο οποίος στις 31-07-1856 εξελέγη Επίσκοπος Ρεβάλης.

δ) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορέλ και Σέβσκ Σμάραγδος. 20-09-1831.
  Έδρα Ορέλ.

 2. Ο Κούρσκ και Μπελγορόδου Ηλιόδωρος. 13-03-1832.
  Έδρα Κούρσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ταμπώβου και Σάτσκ Νικόλαος. 27-04-1841.
  Έδρα Ταμπώβ.

 2. Ο Βορονέζ και Ζαντόνσκ Ιωσήφ. 27-12-1842.
  Έδρα Βορονέζ.

 3. Ο Πένζας και Σαράνσκ  Βαρλαάμ. 31-01-1843.
  Έδρα Πένζα.

ε) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σιμπίρσκ και Συζράν Θεόδοτος. 11-07-1837. (Προαγωγή 26-08-1856).
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 2. Ο Καζάν και Σβιάζσκ Αθανάσιος. 25-06-1841. (Εκλογή 03-11-1856, από Ιρκούτσκ).
  Έδρα Καζάν.

Επίσκοποι

 1. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Αθανάσιος. 15-08-1842. (Εκλογή 15-04-1856, από Σαρατώβου).
  Έδρα Άστραχαν.

 2. Ο Σαρατώβου και Τσαρίτσιν Ιωαννίκιος. 16-01-1855. (Εκλογή 15-04-1856, από Παλαιάς Ρωσίας).
  Έδρα Σαράτωβ.

 3. Ο Σαμάρας και Σταυρουπόλεως (χηρεύει).
  Έδρα Σαμάρα.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Τσεμποξάρυ Νικόδημος. 14-02-1854.
  Βικάριος της Ι.Ε. Καζάν.

στ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ντον και Νοβοτσερκάσκ Ιωάννης. 17-08-1830.
  Έδρα Νοβοτσερκάσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Καυκάσου και Μαύρης θαλάσσης Ιωαννίκιος. 03-04-1832.
  Έδρα Σταυρούπολη.

ζ) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πέρμης και Βερχοτούρας Νεόφυτος. 15-11-1836.
  Έδρα Πέρμη.

Επίσκοποι

 1. Ο Ορενβούργου και Ουφάς Αντώνιος. 02-04-1850.
  Έδρα Ουφά.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Αικατερινβούργου Ιωνάς. 19-05-1846.
  Βικάριος της Ι.Ε. Πέρμης.

η) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία και την Κεντρική Ασία.

Επίσκοποι

 1. Ο Τομπόλσκ και Σιβηρίας Θεόγνωστος. 23-05-1848. (Εκλογή 31-07-1856, από Βόλογδα).
  Έδρα Τομπόλσκ.

 2. Ο Τόμσκ και Ιενεσέης Παρθένιος. 14-03-1854.
  Έδρα Τόμσκ.

θ) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία και στην Άπω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Καμτσάτκας, Κουρίλων και Αλεουτίων Ιννοκέντιος. 15-12-1840.
  Έδρα Γιακούτσκ..

Επίσκοποι

 1. Ο Ιρκούτσκ και Νερτσίνσκ Ευσέβιος. 09-03-1847. (Εκλογή 03-11-1856, από Σαμάρας).
  Έδρα Ιρκούτσκ.

ι) Αρχιερείς στην Ουκρανία και τη Βεσσαραβία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κιέβου και Γαλικίας Φιλάρετος. 01-06-1819.
  Έδρα Κίεβο.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τσερνιγόβου και Νιέζιν Παύλος. 26-05-1830.
  Έδρα Τσερνιγώβ.

 2. Ο Κισινιώβου και Χοτίνσκ Ειρήναρχος. 03-05-1836.
  Έδρα Κισινιώβ.

 3. Ο Χερσώνος και Ταυρίδος Ιννοκέντιος, 03-10-1836.
  Έδρα Οδησσός.

Επίσκοποι

 1. Ο Χαρκόβου και Αχτύρκας Φιλάρετος. 21-12-1841.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Λεωνίδας. 10-01-1843.
  Έδρα Αικατερινοσλάβ (Δνεπροπετρώβ).

 3. Ο Πολτάβας και Περεγιασλάβας Ναθαναήλ. 26-08-1845.
  Έδρα Πολτάβα.

 4. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Βρατσλάβας Ευσέβιος,  01-01-1849.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 5. Ο Βολυνίας και Ζιτόμιρ (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βαρσοβίας Αρσένιος.
  Έδρα Ζιτόμιρ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Οστρόγκ Ιερόθεος. 25-03-1845.
  Βικάριος της Ι.Ε. Βολυνίας.

 2. Ο Τσιγκιρίν Απολλινάριος. 15-08-1845.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κιέβου.

 3. Ο Βιννίτσης Μακάριος. 28-01-1851.
  Βικάριος της Ι.Ε. Κάμενετς Ποδόλσκ.

 4. Ο Οδησσού Πολύκαρπος. 05-06-1853.
  Βικάριος της Ι.Ε. Χερσώνος.

ια) Αρχιερείς στην Πολωνία και τη Λευκορωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Λιθουανίας και Βίλνας Ιωσήφ. 04-08-1829.
  Έδρα Βίλνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βαρσοβίας και Νέου Γεωργιέβου Αρσένιος. 24-04-1832.
  Έδρα Βαρσοβία..

 2. Ο Πόλοτσκ και Βίτεμπσκ Βασίλειος. 09-02-1834.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 3. Ο Μίνσκ και Μπομπρούϊσκ Μιχαήλ. 08-09-1839.
  Έδρα Μίνσκ.

 4. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Ανατόλιος. 04-08-1840.
  Έδρα Μογιλιέβ.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Μπρέστ Ιγνάτιος. 20-05-1848.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας..

 2. Ο Κοβνό Φιλάρετος. 28-05-1851.
  Βικάριος της Ι.Ε. Λιθουανίας.

ιβ) Εξαρχία Γεωργίας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ιβηρίας (Καρταλίνης) και Καχέτης Ισίδωρος, Έξαρχος Γεωργίας. 11-11-1834.
  Έδρα Τιφλίδα.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιμερέτης Ευθύμιος. 29-06-1844. (+ 04-04-1856).
  Έδρα Κουταΐση.

 2. Ο Ιμερέτης Γερμανός. 08-09-1851. (Εκλογή 02-09-1856, από Αβχαζίας).
  Έδρα Κουταΐση.

 3. Ο Γκούριας Ιωάννης. 08-09-1853.
  Έδρα Τζουμάτη.

 4. Ο Αβχαζίας (χηρεύει)..
  Έδρα Πιτυούς.

Βικάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Γκόρης Ιωάννης. 13-04-1852.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιβηρίας.

 2. Ο Μινγκρέλης Θεοφάνης. 08-09-1854.
  Βικάριος της Ι.Ε. Ιμερέτης.

ιγ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Γιαροσλάβου και Ροστόβου Ευγένιος. 14-07-1818.

 2. Ο π. Ιρκούτσκ, Νερτσίνσκ και Γιακουτίας Ειρηναίος. 31-01-1826.

 3. Ο π. Ορενβούργου και Ουφάς Μιχαήλ. 27-09-1831.

 4. Ο π. Αικατερινοσλάβ και Ταϊγανίου Ιννοκέντιος. 19-05-1832.

 5. Ο π. Μίνσκ και Μπομπρούϊσκ Αντώνιος. 02-02-1834.

 6. Ο π. Τομπόλσκ και Σιβηρίας Ευλάμπιος. 11-02-1834. (Παραίτηση 30-07-1856).

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.