Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1856

ΕΤΟΣ 1856

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Ρασκοπρεσρένης κυρός Παρθένιος. (+ Φεβρουάριος 1856).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιμερέτης κυρός Ευθύμιος. (+ 04-04-1856).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Χίου κυρός Γρηγόριος. (+ 09-04-1856).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης πρώην Θεσσαλονίκης κυρός Μακάριος. (+ 02-05-1856).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Νοβγορόδου, Αγίας Πετρουπόλεως, Εσθονίας και Φινλανδίας κυρός Νικάνωρ. (+ 17-09-1856).
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Εδέσσης κυρός Ιουστίνος. (+ 11-12-1856).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μυρέων κυρός Κύριλλος. (+ 1856).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Παϊασίου και Αδάνων κυρός Χρύσανθος. (+ 1856).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Παλμύρας κυρός Αθανάσιος. (+ 1856).
(Πατριαρχείο Αντιοχείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος πρώην Τζερβενού κυρός Νεόφυτος. (+ 1856;).
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.