Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1855

Ημερολόγιο συμβάντων

Β. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης γης Αιγύπτου κ. Ιερόθεος ο Β΄. 20-04-1847.

Έδρα Αλεξάνδρεια.

α) Μητροπολίτες.

  1. Ο Λιβύης Νικηφόρος, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Αφρικής. 1850. (+ Μάρτιος 1855).

  2. Ο Θηβαΐδος. Νικάνωρ, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Παρανείλου. 1850.
    Εν Μοσχοβία.

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.